Spoločnosti IKEA záleží na trvalej udržateľnosti zdrojov a jej environmentálnom konaní. Hľadali sme riešenie ako znížiť nadbytočné používanie papierových tašiek a zároveň prísť s niečim, čo bude mať dlhodobý efekt na životné prostredie.

Dôsledne sme sa zaoberali otázkou, či poskytovanie papierových tašiek zdarma je skutočne krokom k trvalej udržateľnosti. Preto sme sa rozhodli na tašky stanoviť nové ceny a peniaze získané z ich predaja darovať na vzdelávacie environmentálne projekty pre deti.

Od začiatku decembra 2011 budú platiť na papierové tašky tieto ceny:
€0,10 pre členov IKEA FAMILY
€0,20 pre ostatných zákazníkov

Všetky peniaze získané z predaja papierových tašiek členom IKEA FAMILY pôjdu na podporu vzdelávacích environmentálnych projektov pre deti. Peniaze z predaja tašiek ostatným zákazníkom sú z tohto projektu vylúčené.

Na projekte spolupracujeme s centrom Živica, pod záštitou silného globálneho partnera FEE (Foundation for Environmental Education), ktorý organizuje edukačné programy pre školy.

Viac informácií a projektov nájdete na www.zelenaskola.sk