Náš kódex správania sa, IWAY


Kódex správania sa IKEA, Kódex IKEA pri nákupe výrobkov bytového zariadenia (IWAY), stanovuje, čo môžu dodávatelia očakávať od IKEA a naopak čo od svojich dodávateľov vyžaduje IKEA.
 
IWAY vznikol v roku 2000 a dnes existuje niekoľko kódexov IWAY, ktoré pokrývajú rôzne aspekty nášho podnikania.

IWAY riadi našu prácu


Kódex IKEA pri nákupe výrobkov bytového zariadenia (IWAY) je založený na medzinárodných dohodách a deklaráciách. Sú v ňom zahrnuté ustanovenia vyplývajúce z Medzinárodnej deklarácie spojených národov v oblasti ľudských práv (1948), z Medzinárodnej deklarácie odborových organizácií, týkajúcej sa základných pravidiel a práva na prácu (1998), a z Rio deklarácie, ktorá sa týka životného prostredia a vývoja (1992).
 
Zahŕňa pracovné podmienky, prevenciu detskej práce, životné prostredie, zodpovedné spravovanie lesného hospodárstva a ďalšie.
 
Dodávatelia sú zodpovední za oboznámenie spolupracovníkov a subdodávateľov s obsahom IKEA kódexu správania sa a za zabezpečenie, aby sa všetky požadované opatrenia zaviedli do ich vlastných prevádzok.

Päť kódexov správania sa


Dnes existuje päť kódexov správania sa a každý odráža inú špecifickú potrebu:
  • Kódex IKEA pri nákupe výrobkov bytového zariadenia
  • Kódex IKEA na prevenciu detskej práce
  • Kódex IKEA pri distribúcii výrobkov bytového zariadenia
  • Kódex IKEA pri nákupe potravín
  • Kódex IKEA pri nákupe marketingových výrobkov a služieb

Žiadny priestor na korupciu


IKEA aktívne pracuje na znižovaní miery korupcie a nezákonných aktivít a dištancuje sa od korupcie v akejkoľvek priamej alebo nepriamej forme. Máme politiku korupcie, pravidlá na zamedzenia korupcie a politiku vyšetrovania, ktorá jasne hovorí, čo by mali naši spolupracovníci urobiť, ak majú podozrenie na korupciu, podvod alebo iné nezákonné správanie. Naša pozícia je objasnená v dohode s predajcom, ktorú musia podpísať naši dodávatelia a zástupca spoločnosti IKEA.