Rozsiahle záplavy v Pakistane postihli približne 9 miliónov detí. Zničené sú domovy, školy, nemocnice, úroda na poliach aj domáce zvieratá. Milióny detí a ich rodiny naliehavo potrebujú nejaké útočisko, jedlo, pitnú vodu a zdravotnú starostlivosť.

Milý zákazník!

Všetci sme už počuli o strašných záplavách v Pakistane a videli v televízii smutné príbehy miestneho obyvateľstva. Záplavy zasiahli aj osudy 9 miliónov detí – a možno im chcete, tak ako my, poskytnúť pomoc.

Voda konečne opadáva, ale práce na odstraňovaní následkov len začínajú a deti sú najviac ohrozené nebezpečnými chorobami ako sú hnačky, cholera či malária. Voda zo záplav zničila mestá a dediny po celej krajine, strhla mosty aj cesty, zlikvidovala úrodu i statok a spôsobila obrovské škody na budovách nemocníc, škôl a na zariadeniach na pitnú vodu.

Už viac ako 10 rokov spolupracujú organizácie UNICEF a Save the Children s firmou IKEA na zlepšovaní podmienok detí na celom svete, vrátane pomoci v stave ohrozenia. Obe organizácie fungujú na princípe dobrovoľných príspevkov, preto nevyhnutne potrebujú pri ochrane detí v Pakistane aj Vašu pomoc. Váš príspevok zabezpečí prísun pitnej vody, jedla a očkovacích látok, ktoré uchránia milióny detí pred smrteľnými chorobami. Každé jedno euro pomôže zachrániť život.

V IKEA veríme, že deti sú najdôležitejšími ľuďmi na svete, a preto chceme deťom, postihnutým povodňami, pomôcť. IKEA Social Initiative venovala milióny najnutnejších vecí ako sú nádoby na vodu, prikrývky, plachty a plyšové hračky. Veríme, že sa Vy – naši najvernejší zákazníci – k nám pridáte. Účinné pôsobenie organizácií UNICEF a Save the Children v Pakistane bude možné len s Vašou veľkorysou pomocou, preto Vás prosíme, aby ste práve teraz prispeli ľubovoľnou možnou sumou organizáciám UNICEF a Save the Children. Prispieť môžete aj on-line prostredníctvom webovej stránky UNICEF: http://www.unicef.sk/zbierky/PAKISTAN/

Ďakujeme Vám!


S pozdravom
Marianne Barner
Riaditeľka IKEA Social Initiative

Pomáhajme si navzájom!

Rozsiahle záplavy v Pakistane postihli približne 9 miliónov detí. Zničené sú domovy, školy, nemocnice, úroda na poliach aj domáce zvieratá. Milióny detí a ich rodiny naliehavo potrebujú nejaké útočisko, jedlo, pitnú vodu a zdravotnú starostlivosť.
Prispieť môžete aj vy.