Nadácia Zasaď semienko


Nadácia Zasaď semienko bola založená IKEA Group v roku 1998, aby obnovila dažďové lesy zdevastované nelegálnou ťažbou dreva a lesnými požiarmi v štáte Sabah v Malajzijskom Borneu. Cieľom nadácie je obnoviť dažďové pralesy vysadením rôznych druhov pôvodnych stromov. V počiatočnom štádiu veľkoryso prispeli zákazníci IKEA zahájením financovania projektu Zasaď semienko.
 
Neskôr prevzala zodpovednosť za pokračovanie projektu IKEA Group a zaistila vysadenie a spravovanie 18 500 hektárov dažďového lesa. Úlohou projektu Zasaď semienko je spolupracovať so Švédskou poľnohospodárskou univerzitou, lesníckou organizáciou Yayasan Sabah a s malajzijskou lesníckou spoločnosťou RBJ.
 
Okrem toho, chránením opätovne zalesnenej oblasti pred ďalšou nelegálnou ťažbou v priebehu 50 rokov, projekt prispel k vybudovaniu domov, miest na spoločenské podujatia a k vybudovaniu dočasného ubytovania pre viac než 150 pracovníkov a ich rodiny, ktorí sú zapojení do tohto projektu.
 
Hlavné prínosy projektu Zasaď semienko:
  • Na ploche viac než 8000 hektárov lesa boli opätovne vysadené pôvodné druhy stromov.
  • Bolo vysadených viac než 1 milión stromov.
  • 150 ľudí sa zamestnalo v zdravotníctve a v tejto oblasti.
  • Ľudia, ktorí sú priamo zapojení do projektu Zasaď semienko majú zabezpečené ubytovanie, čistú vodu, elektrinu a zdravotnú starostlivosť. Zabezpečený je aj prístup k vzdelávaniu prostredníctvom škôl.
  • Výskum sadeníc ukázal, že 60-70 percent sadeníc sú stromy, ktoré sa uchytili tri roky po vysadení.
  • Náklady na rehabilitáciu na hektár zeme tropického pralesa sú približne 700 amerických dolárov, čo je v porovnaní s plantážami v Škandinávii priemer.
  • IKEA spolufinancuje študijné a výskumné centrum na podporu výskumných pracovníkov a vypracovávanie viacerých štúdií o dažďových pralesoch.