Švédska poľnohospodárska univerzita


Každoročne IKEA Group poskytuje jednoročné štipendium pre študentov z Poľska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny a Ruska na štúdium lesníctva na švédskej univerzite Swedish University of Agricultural Science v Alnarpe, v južnom Švédsku. Toto štipendium sa udeľuje raz ročne už od roku 2001.
 
Cieľom štipendia je prehĺbiť znalosti o zodpovednom budovaní lesného hospodárstva v krajinách, ktoré sú významnými zdrojmi dreva pre IKEA a zároveň pomôcť budúcim lesníckym profesionálom v uvedených krajinách, aby si navzájom vybudovali dobré vzťahy. Študenti sa zúčastňujú kurzu „Trvaloudržateľný rozvoj lesov v pobaltskom regióne'“.

Forest Stewardship Council (FSC)


FSC je nezávislá medzinárodná sieť, ktorá podporuje zodpovedné vedenie svetového lesného hospodárstva a IKEA Group je jej aktívnym členom už od roku 1993. FSC stanovila medzinárodné štandardy na zodpovedné riadenie lesného hospodárstva a akredituje nezávislé organizácie, ktoré udeľujú certifikácie lesným manažérom a výrobcom lesných výrobkov podľa týchto štandardov. Dlhodobým cieľom IKEA je získavať pre svoje výrobky drevo z lesov, ktoré sú certifikované ako zodpovedne vedené lesné hospodárstva. FSC je v súčasnosti jedinou organizáciou, ktorá poskytuje štandardy, aby pomohla IKEA splniť tieto stanovené ciele.