Pretrvávajúce partnerstvo IKEA a WWF


IKEA a WWF spolupracujú na podpore zodpovedne vedeného lesníctva, lepších metód pri pestovaní bavlny a poukazujú na klimatické zmeny.
 
Spolupráca WWF a IKEA začala v roku 2002 za účelom podpory zodpovedne vedeného lesného hospodárstva v kľúčových regiónoch na celom svete. V prvom roku spolupráce sa ukázalo, že spoločnou prácou sa dá dosiahnuť viac.

Lesnícke projekty


Lesnícke projekty sa snažia bojovať proti nelegálnej ťažbe dreva, podporujú zodpovedný lesnícky manažment a certifikáciu, rozvíjajú a podporujú inovatívne nástroje manažmentu. Zoznam projektov za obdobie 2005 - 2008:
  • Propagácia zodpovedného obchodovania s drevom a rozvoj certifikácie Forest Stewardship Council (FSC) v Číne.
  • Označenie lesov s vysokým stupňom ochrany a podpora certifikáce FSC v Rumunsku a Bulharsku.
  • Podpora legálneho cezhraničného obchodovania s drevom medzi Ruskom a Čínou.
  • Propagácia legálnych povolení v lesníckom priemysle a uplatňovanie zodpovedného vedenia lesného hospodárstva v Rusku.
  • Certifikácia agátových plantáží podľa štandardov FSC vo Vietname.
  • Rozvoj udržateľného rastu výroby a zdrojov ratanu v Laose a Kambodži.

Pestovanie bavlny lepšou metódou


Spoločnosť IKEA Group a WWF zahájili v Pakistane a Indii projekty na zavedenie lepších metód pri pestovaní bavlny z hľadiska ochrany prírody i zdravia. Obidve krajiny majú projekty, ktoré budú prebiehať počas troch rokov.
 
Na projektoch pracujú aj miestni farmári na školách Farmer Field Schools. Cieľom je, aby 2000 farmárov v Pakistane absolvovalo štúdium na školách Farmer Field Schools počas trojročného obdobia a 500 farmárov bude vyškolených v rámci projektov v Indii. V Pakistane začal projekt v roku 2005 a v Indii sa začal v roku 2006.

Projekty týkajúce sa zmeny klímy


IKEA Group a WWF spolupracujú na projektoch zameraných na redukovanie emisií skleníkových plynov (CO²), ktoré vznikajú pri výrobných činnostiach IKEA, aby zamedzili ich nepriaznivý vplyv na zmenu klímy.
 
Projekty sa týkajú dvoch nasledovných oblastí:
  • Zvýšenie energetickej účinnosti a využitie obnoviteľnej energie u IKEA dodávateľov
  • Rozvoj udržateľnej dopravy pre ľudí

Viac o WWF


Celosvetová organizácia na ochranu prírody WWF je jednou z najväčších a najskúsenejších svetových organizácií s globálnou sieťou vo viac ako 100 krajinách. Cieľom WWF je zastaviť ničenie životného prostredia a budovať budúcnosť, v ktorej budú ľudia žiť v harmónii s prírodou. Dosiahnuť to chce ochranou svetovej biologickej rôznorodosti, zabezpečením udržateľného použitia obnoviteľných prírodných zdrojov a propagáciou zníženia znečistenia ovzdušia a prebytočnej spotreby.

Prečítajte si naše materiály

Stiahnite si naše správy, náš kódex správania sa, a iné dokumenty

Práca v IKEA

Ak rastiete vy,
rastie aj IKEA.