Lesníctvo a drevo


Drevo je vynikajúci materiál nielen z hľadiska kvality, ale aj z hľadiska environmentálneho, pokiaľ je legálne ťažené a pokiaľ pochádza zo zodpovedne vedených lesných hospodárstiev. IKEA neprijíma drevo, ktoré pochádza z nelegálnej ťažby alebo z nedotknuteľných lesov. Naším dlhodobým cieľom je získať všetko drevo na výrobu IKEA výrobkov z lesov, ktoré sú certifikované ako zodpovedne vedené lesné hospodárstva.

We Love Wood

Naše aktivity na prevzatie zodpovednosti za lesy.

OSN vyhlásilo rok 2011 za Medzinárodný rok lesov, aby tak oslávilo činnosti ľudí smerom k trvalo udržateľnému riadeniu svetových lesov. V tomto duchu chceme ukázať aj my našu lásku k drevu a priblížiť vám, ako sa snažíme prevziať zodpovednosť za lesy. Tento materiál vám umožní nahliadnuť do IKEA a našej práce s drevom a trvalou udržateľnosťou.

Požiadavky na dodávateľov dreva


IKEA neustále pracuje krok za krokom a kladie vyššie a vyššie nároky na dodávateľov dreva na výrobu IKEA výrobkov. Model postupného zvyšovania nárokov sa uplatňuje na všetkých dodávateľov IKEA výrobkov, ktoré sú vyrobené z masívneho dreva, dyhy, preglejky alebo z vrstveného lepeného dreva.

Špecialisti na lesné hospodárstvo v IKEA


Špecialisti na lesné hospodárstvo IKEA Group pracujú v regiónoch, ktoré patria medzi najbohatšie zdroje dreva. Snažia sa o rozvoj obchodovania vzhľadom na dlhodobé ciele, aby drevo používané na výrobky IKEA pochádzalo z lesov, ktoré sú certifikované ako zodpovedne vedené lesné hospodárstva a pomáhajú obchodným servisným kanceláriám IKEA stopovať drevo až do miest, kde boli stromy zoťaté, aby sa uistili o jeho pôvode.

Pôvod dreva


Každoročne musia IKEA dodávatelia dreva hlásiť pôvod, množstvo a druh všetkého dreva, ktoré sa používa pri výrobe výrobkov IKEA. Podľa toho vie IKEA určiť stupeň modelu postupného zvyšovania nárokov, ktoré dodávateľ dosiahol.
 
Tieto informácie a odhad rizika sa používajú pri výbere niekoľkých reťazcov dodávky dreva na užšie vyhodnotenie. Lesnícki špecialisti IKEA preverujú dodávky dreva dodávateľov a subdodávateľov z výrobnej haly až do lesa, odkiaľ pochádza drevo. Nezávislý audítor, organizácia Rainforest Alliance Smart Wood Program, dopĺňa systém auditu IKEA a uskutočňuje niekoľko auditov reťazcov dodávky dreva.

Papier pre katalóg IKEA


Každoročne sa do domácností na celom svete distribuujú milióny výtlačkov IKEA katalógu v mnohých jazykoch. IKEA neustále aktívne pracuje na trvaloudržateľnom spôsobe výroby katalógu IKEA.

Prečítajte si naše materiály

Stiahnite si naše správy, náš kódex správania sa, a iné dokumenty

Práca v IKEA

Ak rastiete vy,
rastie aj IKEA.

Tlačové centrum

Nájsť najnovšie tlačové správy a kontakty na tlačové centrum.