Kódex IKEA pri nákupe potravín


IKEA nakupuje čerstvé a balené potraviny do svojich IKEA reštaurácií a obchodíkov so švédskymi špecialitami centrálne aj miestne. V rámci centrálneho nákupu kupuje približne od 100 dodávateľov IKEA na celom svete. Miestny sortiment sa vyberá v danej krajine.
 
Všetci dodávatelia IKEA potravín musia dodržiavať národné aj medzinárodné legislatívne nariadenia a zmluvy, ktoré sa týkajú potravín a potravinových výrobkov v tej krajine, kde pôsobia.
 
Okrem toho, kódex IKEA pri nákupe potravín stanovuje minimálne požiadavky na dodávateľov potravín, ktorí spolupracujú s IKEA.