Klimatické zmeny


V súčasnosti dochádza ku klimatickým zmenám, a to je dôvod prečo sme sa v IKEA Group rozhodli podieľať sa na preventívnych opatreniach, zlepšovaním našej celkovej energetickej účinnosti a redukciou emisií skleníkových plynov.

Osvetlenie budúcnosti


IKEA bude postupne do roku 2010 vyraďovať osvetlenie neefektívnymi žiarovkami a v súčasnosti pracuje na hľadaní alternatív. Vyvíja sortiment energeticky úspornejších svetelných zdrojov, ktoré sú založené na troch hlavných technológiách. Sú to CFL (kompaktné žiarovkové osvetlenie), halogénové osvetlenie a LED (svetelné emisné diódy).
 
CFL v sérii osvetlenia SPARSAM umožňuje až 80%-tnú úsporu energie a takéto osvetlenie vydrí až 10-krát dlhšie než tradičné žiarovky. Okrem toho obsahuje len malé množstvo ortute a IKEA ponúka svojim zákazníkom recyklačné stanice, na recyklovanie ich žiaroviek.

IKEA recykluje


Dlhodobým cieľom pre všetky budovy IKEA Group je dosiahnuť, aby sa dali zásobovať obnoviteľnou energiou. V porovnaní s rokom 2005 chceme zlepšiť celkovú energetickú hospodárnosť IKEA Group o 25 percent. Okrem iného budeme používať energeticky úsporné žiarovky všade, kde je to možné, budeme svietiť len vtedy, keď sú obchodné domy otvorené a namontujeme špeciálnu izoláciu, aby sme ušetrili energiu na vykurovanie a ochladzovanie.
 
Chceme si byť istí, že všetky obchodné domy, sklady, distribučné centrá, závody a úrady IKEA Group sú vyhrievané a ochladzované prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie akými sú napr. vietor, solárna energia, biopalivá a geotermálna energia.

Efektívna preprava výrobkov


Náš nábytok sa vždy prepravoval v plochom balení, takže sa do každého nákladu zmestí viac výrobkov. Kvôli tomu je potrebných menej ciest, využívame menej palív a tvoríme menej emisií.
 
Sieť dopravných spoločností nám pomáha presúvať naše výrobky z tovární do obchodných domov, prostredníctvom distribučných centier a skladov. Prevádzkovatelia dopravnej služby musia dodržiavať náš kódex správania sa - Kódex IKEA pri nákupe nábytkového tovaru - a postupovať podľa jeho požiadaviek, akými sú používanie moderných vozidiel s kvalitnejšími palivami a lepšími emisnými hodnotami.

Efektívna doprava ľudí


Našim zákazníkom a zamestnancom sa snažíme poskytnúť možnosť, aby si ponechali doma osobné automobily a pricestovali do IKEA verejnou dopravou. Pre zákazníkov, ktorí používajú verejnú dopravu ponúkame výhodný dovoz tovaru domov.
 
Pri plánovaní nového obchodného domu IKEA je dôležitým kritériom dobré dopravné spojenie prostredníctvom liniek verejnej dopravy. Zároveň pracujeme na zlepšovaní dopravného spojenia k existujúcim obchodným domom autobusmi alebo vlakmi. V mnohých mestách sme dokonca zriadili do/z našich obchodných domov autobusovú prepravu našich zákazníkov zdarma.
 
IKEA ponúka pre zákazníkov, ktorí používajú verejnú dopravu výhodný dovoz tovaru domov a do roku 2010 by mali byť všetky vozidlá spoločnosti IKEA Group ekologické.

Klimatické projekty v spolupráci s WWF


IKEA Group a WWF spolupracujú na projektoch zameraných na redukciu emisií kysličníka uhličitého, ktorý sa vytvára v súvislosti s prevádzkou IKEA. Cieľom projektu je znížiť vplyv kysličníka uhličitého na klimatické zmeny.
 
Projekt je zameraný na dve hlavné oblasti:
  • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti a používanie obnoviteľných zdrojov energie u dodávateľov IKEA.
  • Rozvoj udržateľnej prepravy ľudí.

Tlačové centrum

Nájsť najnovšie tlačové správy a kontakty na tlačové centrum

Vitajte v IKEA svete!

Stiahnite si ročný prehľad IKEA!