Klimatické projekty s WWF


IKEA Group a WWF spolupracujú na projektoch zameraných na redukciu emisií kysličníka uhličitého, ktorý sa vytvára v súvislosti s prevádzkou IKEA. Cieľom projektu je znížiť vplyv kysličníka uhličitého na klimatické zmeny.
 
Projekt sa týka dvoch hlavných oblastí:
  • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti a používanie obnoviteľných zdrojov energie u dodávateľov IKEA.
  • Rozvoj udržateľnej prepravy ľudí.

Prečítajte si naše materiály

Stiahnite si naše správy, Kódex správania sa atď.

Práca v IKEA

Ak rastiete vy,
IKEA rastie s vami.