Pokrok v trvalej udržateľnosti -
Správa o trvalej udržateľnosti 2011


Trvalá udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou nášho konania. Uvádzame tu niekoľko najdôležitejších informácií o tom, ako sme počas finančného roka 2011 zlepšili trvalú udržateľnosť v našom podnikaní i v každodenom živote našich zákazníkov.
Ročný prehľad IKEA 2011

Ak si chcete prečítať podrobnejší popis toho, čo vidíte vo filme, prečítajte si PDF verziu on-line alebo si ju stiahnite do vášho počítača.

Pozrite si!