Pokrok v trvalej udržateľnosti - Správa o trvalej udržateľnosti IKEA 2011

Trvalá udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou nášho konania. Dole uvádzame niekoľko najdôležitejších informácií o tom, ako sme počas finančného roku 2011 zlepšili trvalú udržateľnosť v našom podnikaní i v každodenom živote našich zákazníkov. Viac nájdete v Správe o trvalej udržateľnosti 2011 a ak chcete zistiť, čo všetko robíme pre trvalú udržateľnosť, prečítajte si Postoj IKEA k trvalej udržateľnosti – Ako sa staráme o trvalú udržateľnosť v našom podnikaní.
Najdôležitejšie body zo správy

Presadzovanie energetickej efektívnosti


Počas finančného roka 2011* sa energetická efektívnosť všetkých obchodných domov IKEA zvýšila o ďalšie 4% v porovnaní s finančným rokom 2010, čo nám umožnilo ušetriť 6,2 milióna eur. Je to jasný dôkaz toho, aké výhodné sú vylepšenia v prospech trvalej udržateľnosti aj pre samotné podnikanie. Tento výsledok sa dosiahol najmä vďaka vylepšeniu energetickej efektívnosti vybavenia obchodných domov - kúrenia, vetracieho systému a klimatizácie (HVAC), a dômyselnejšiemu využívaniu komerčného osvetlenia. Aj našim zákazníkom umožňujeme šetriť doma energiou. Počas finančného roka 2011 sme predali 168 000 energeticky efektívnych indukčných varných dosiek, čo predstavuje takmer polovicu z celkového predaného množstva varných dosiek IKEA.

Veľké príspevky od IKEA Foundation


Financovaním dlhodobých programov pod vedením našich odborných partnerov UNICEF a Save the Children usiluje IKEA Foundation o zlepšenie možností detí a mládeže z rozvojových krajín. Tieto programy majú za cieľ dosiahnuť podstatné a trvalé zmeny, ktoré umožnia spoločenstvám v rozvojových krajinách lepšie sa postarať o svoju budúcnosť. Celkový príspevok zo strany IKEA Foundation vzrástol na 65 miliónov eur v porovnaní so 45 miliónmi v predošlom roku. V súčasnosti podporované programy pomôžu približne 100 miliónom detí na celom svete.

Urýchlenie investícií do obnoviteľnej energie


IKEA investovala výrazne do obnoviteľnej energie, s úsilím o dosiahnutie dlhodobého cieľa, ktorým je 100% využívanie obnoviteľnej energie. Už viac ako polovica energie potrebnej na prevádzku budov IKEA pochádza z obnoviteľných zdrojov. Solárne panely na 40 budovách IKEA v siedmich krajinách a 60 veterných turbín vyrobili v tomto roku 152 gigawatthodín (GWh) “zelenej” elektriny, čo predstavuje približne 12% elektriny potrebnej na prevádzku všetkých obchodných domov a distribučných centier IKEA.
bekvam

Zvýšený podiel certifikovaného dreva v sortimente


Podľa požiadaviek IKEA musí byť známy pôvod všetkého dreva, ktoré je použité v našich výrobkoch. V spolupráci s organizáciami WWF a Forest Stewardship Council (FSC) sa snažíme o dosiahnutie nášho dlhodobého cieľa, aby všetko drevo pochádzalo zo zodpovedne obhospodarovaných a nezávisle certifikovaných lesov.
Vo finančnom roku 2011 vzrástol podiel dreva s certifikátom FSC v sortimente IKEA z 15,8% na 16,2%, a naša celková spotreba FSC certifikovaného dreva tak dosiahla 2,2 milióna kubických metrov, čo sa rovná 55 tisícom plne naložených kamiónov s drevom.

Podstatne viac trvale udržateľnej bavlny v textíliách IKEA


IKEA spolupracuje s organizáciou WWF a ďalšími partnermi, aby pomohli pestovateľom bavlny v Indii, Pakistane, Číne a Turecku zavádzať do bavlnárstva trvale udržateľnejšie metódy. V súčasnosti využíva viac než 100 000 farmárov také postupy, ktoré napomáhajú výraznému zníženiu použitého množstva chemických pesticídov, umelých hnojív a vody. Podiel trvale udržateľnejšej bavlny v sortimente IKEA vzrástol až do 50 000 ton, čo predstavuje 23,8% z celkového množstva bavlny vo výrobkoch IKEA v porovnaní s 13,4% z minulého roka.

*Finančný rok 2011 trval od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2011.