ENERGIA A ZDROJE

Vytvárame pozitívne zmeny

Les so slnečnými lúčmi
Už po dlhý čas sa snažíme robiť niečo pre dobrú vec, dalo by sa povedať, niečo z mála, čo sa urobiť dá; to je súčasť nášho dedičstva. Zaoberáme sa premenou odpadu na obnoviteľné zdroje, zabezpečovaním zdrojov potravín ia materiálov udržateľným a zodpovedným spôsobom, no nadovšetko sa snažíme chrániť prírodné zdroje. A pretože našou najväčšou snahou je sa stať energeticky nezávislí, chceme prejsť len na zdroje s obnoviteľnou energiou.

Správa o trvalej udržateľnosti 2014
ENERGIA A ZDROJE | DREVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Triedenie odpadu0 30% nišia spotreba vodyRecyklujeme až 90% odpaduO 50 kamiónov menej za rok
Ako pomáhame na Slovensku
V IKEA nájdete rôzne riešenia a nápady, ako efektívne a správne triediť odpad. Zbytočne neplytvať a vyrábať viac z menšieho množstva materiálov – to sú pravidlá, ktoré platia v IKEA od začiatku. Snažíme sa preto šetriť surovinami všade tam, kde je to možné.

Chceme byť dobrým príkladom – v našom obchodnom dome vytriedime v priemere 90 % odpadu, ktorý putuje na recykláciu alebo energetické zhodnotenie.

Veríme, že všetok materiál si zaslúži druhú šancu. Naším dlhodobým cieľom je, aby žiadny odpad z našej činnosti neskončil na skládkach.

Viac informácií z tejto oblasti
Šetrnejšia IKEA Bratislava
Šetrnejšia IKEA Bratislava
Triedenie odpadu
Papierové palety
IKEA ako prvá firma zaviedla do prepravy a skladovania tovaru systém papierových paliet.

Papierové palety sú pri zachovaní nosnosti tenšie ako drevené, čím sa zvyšuje kapacita kamiónov, palety nie je nutné posielať späť do distribučných centier a dajú sa úplne recyklovať. Vďaka tomuto opatreniu sme len za prvý rok znížili na Slovensku počet kamiónov v doprave o 50, a tým sme samozrejme znížili aj emisie CO2.

Vďaka tomuto projektu získala IKEA Bratislava ocenenie Via Bona Slovakia 2013 v kategórii Zelená firma.

Viac informácií z tejto oblasti
Papierové palety
Sme prvým obchodným domom v tomto regióne, ktorý využíva na vykurovanie i chladenie podzemné zdroje. Vďaka tomu sa nám podarilo znížiť naše náklady a eliminovať negatívny vplyv nášho obchodného domu na životné prostredie.

Čo sa týka vody, na splachovanie využívame podzemnú vodu, takže sa zbytočne neplytvá na tieto účely pitnou vodou. Od roku 2011 do roku 2013 sa nám tiež podarilo znížiť spotrebu vody o 30 %, a ušetriť tak mesačne 320 m3.

Aby náš obchodný dom minimalizoval svoj negatívny vplyv na okolité prostredie, triedime viac než 90 % nášho odpadu.

Vďaka nižším nákladom môžeme ponúkať naše výrobky za nižšie ceny, a pritom sa staráme o náš spoločný domov – našu planétu.

Viac informácií z tejto oblasti
PODNEBIE A ENERGIA
Nadobúdanie energetickej nezávislosti
Keďže sa usilujeme mať pozitívny vplyv na životné prostredie, chceme sa do roku 2020 stať spoločnosťou so 100% využitím obnoviteľných zdrojov a energie – tzn. produkovať toľko obnoviteľnej energie, koľko spotrebujeme, a to používaním obnoviteľných zdrojov solárnych a veterných. Tiež je našou iniciatívou stavať budovy IKEA energeticky účinnejšie, čo v konečnom dôsledku znamená menšiu spotrebu energie na ich pohon.
Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2014Prehľad o trvalej udržateľnosti za rok 2014
Muži inštalujúci solárne panely v obchodnom dome IKEA
Nainštalovali sme viac než 300 000 solárnych panelov vo všetkých obchodných domoch IKEA po celom svete.
Pohľad z vtáčej perspektívy na solárne panely obchodného domu IKEA
Máme v pláne stať sa energeticky nezávislí.
Už sme aj začali, napríklad investíciami do energetickej účinnosti a generácie obnoviteľných zdrojov energie.
Veterná farma
Ako sa chystáme dosiahnuť náš cieľ
Záväzok v podobe investície 1,5 miliardy eur do roku 2015 (hlavne do veterných a solárnych zdrojov) by nám mal pomôcť naplniť náš cieľ stať sa energeticky nezávislí.
NÁŠ CIEĽ
Do roku 2020 produkovať rovnaké množstvo energie v podobe obnoviteľných zdrojov, koľko spotrebujeme.
Zvýšiť lodnú prepravu na úkor leteckej
Hoci distribuujeme naše výrobky po celom svete, našou snahou je vyhýbať sa leteckej preprave. Tu sa zvažuje hlavne prepravná kapacita a jej maximálna vyťaženosť – čo predstavuje aktuálne využitý podiel priestoru v kamiónoch a kontajneroch. Vyššia kapacita prepravovaných výrobkov znamená menej kamiónov, vlakov, lodí, a tým prispievame hoci malou, ale merateľnou kvapkou emisií CO2, ktoré sme vďaka tejto iniciatíve odbúrali. Naším cieľom je zvýšiť kapacitnú vyťaženosť zo 62% (dnešná úroveň) na 70%. To je viac než sa zdá, pretože tu vstupujú aj iné faktory v podobe reštrikcií, ktoré nám často bránia nakladať kamióny a kontajnery až po hornú hranicu.
Zamestnanci obchodného domu IKEA presúvajú výrobky na papierových paletách.
Prechodom z drevených na papierové palety počas prepravy výrobkov IKEA eliminujeme produkciu emisií CO2 o 75 000 ton ročne.
Lampa VIDJA
Opäť sa vraciame k jednoduchosti.
Vždy sme hľadali spôsob, ako naše výrobky zlepšiť. Napríklad dizajn lampy VIDJA, jeho premenou sme zjednodušili montáž a eliminovali počet komponentov z 24 na 33. Čím sa znížila prepravná hmotnosť až o 28%. Vďaka menšiemu objemu teraz dokážeme uložiť 128 kusov takýchto lámp na jednu paletu miesto predchádzajúcich 80 kusov.
Pozrite si stolovú lampu VIDJA
Pohovka EKTORP
Myslíme aj za hranicami možností
Čo sa týka zlepšenia produktov, niekedy dokážeme vyskúšať čokoľvek. Jeden z našich dizajnérov navrhol ploché balenie pohovky EKTORP, čo by zmenšilo prepravné balenie takmer o polovicu - nižšie náklady, menej emisií CO2 a zároveň aj nižšia cena – pri zachovaní pôvodnej úrovne kvality!
Pozrite si sortiment pohoviek EKTORP
ENERGIA A ZDROJE | PODNEBIE A ENERGIA | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Miestnosť plná výrobkov IKEA vyrobených z dreva
Drevo
Prirodzená krása
Sme veľkými fanúšikmi dreva. Je to živý materiál, odolný a teplý, ktorý vekom naberá na kráse, a navyše je obnoviteľný a recyklovateľný. Preto tak tvrdo pracujeme, aby sme ochránili a zachovali tento dôležitý prírodný zdroj.
Rozumné nakladanie s drevenými zdrojmi
Drevo je jedným z našich najdôležitejších materiálov a používa sa na výrobu mnohých našich výrobkov. Neustále hľadáme spôsoby, ako ho čo najefektívnejšie využiť, navrhujeme dizajn výrobkov s ohľadom na minimalizáciu množstva spotrebovaného materiálu a zvýšenie efektívnosti počas produkcie.
Už mnoho rokov spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú zabezpečiť zvýšenie dodávok dreva zo zodpovedných lesníctiev. Sme jedným zo zakladajúcich členov Forest Stewardship Council® (FSC), ktorý má dnes 21 lesníkov zabezpečujúcich zodpovedný pôvod dreva a jeho súlad s lesníckymi štandardmi. Tak chceme zvýšiť podiel certifikovaného dreva pre naše dodávky.
Našich 5 najväčším dodávateľov dreva: Poľsko, Švédsko, Rusko, Litva a Nemecko.
No Youtube Player
Tai Wen pracuje ako špecialista na lesníctvo v obchodnom dome IKEA a je garantom zodpovedného lesníctva v Číne.
Špecialista na lesnícku problematiku meria rast
Spolupráca s lesníckymi normami
Naše lesnícke normy IWAY ukladajú jednoznačné požiadavky na všetky drevené zdroje použité pre výrobky IKEA - čo zahŕňa zákaz ilegálne ťaženého dreva z lesov, ktoré sú predmetom sociálnych sporov alebo lesov s vysokou ochranárskou hodnotou. Všetci dodávatelia IKEA musia spĺňať tieto normy ešte predtým, ako sa začnú realizovať prvé dodávky. Na overenie súladu noriem máme zvláštny audit. Stiahnite si normy IWAY v PDF
Vešiaky IKEA vyrobené z dreva
Drevo je jedným z preferovaných zdrojov
Okrem dodávateľov spĺňajúcich lesnícke štandardy IWAY, objem dreva z preferovaných zdrojov predstavuje recyklované drevo a drevo z lesov certifikovaných FSC - úroveň využitia týchto zdrojov sa od roku 2013 zvýšila na 32,4% z 22,6%. Cieľom je do roku 2017 dosiahnuť 50%.
Navštívte web stránku FCS a prečítajte si viac
WWF - náš partner
Spolupracujeme s WWF a ostatnými členmi, aby sme zabránili ilegálnej ťažbe dreva a propagovali zodpovedný obchod s drevom. IKEA a WWF spolupracujú už od roku 2002 na podpore dôveryhodnej certifikácie dreva, ochrane lesov s vysokou ochranárskou hodnotou, a tým sa snažia zachovať všetky biologické a sociálne hodnoty, ktoré lesy poskytujú. Doposiaľ sme pomohli zlepšiť manažment lesníctva v Európe a Ázii, a zvýšili sme objem certifikovaných lesov FSC na 30 miliónoch hektárov členských krajín.
Navštívte internetové stránky WWF sa dozviete viac o našom partnerstve
Podporujeme 13 projektov WWF v 11 krajinách, ktorých cieľom je zlepšiť manažment lesov.
Mapa zobrazujúca 13 projektov WWF, na ktorých IKEA participuje v 11 krajinách
Laos
Vietnam
Kamodža
Rusko
Čína
Ukraina
Litva
Bosna a Hercegovina
Rumunsko
Bulharsko
ENERGIA A ZDROJE | PODNEBIE A ENERGIA | DREVO | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Pestovanie lepšej bavlny
BAVLNA
Jeden z našich obľúbených materiálov
Bavlna je prírodný, obnoviteľný materiál, z ktorého sú vyrobené niektoré z najobľúbenejších výrobkov IKEA - od pohoviek a vankúšov až po posteľné obliečky a tienidlá lámp. Tvrdo pracujeme na tom, aby naše bavlnárske farmy boli lepšie pre vás i životné prostredie.
Čo je lepšie než lepšia bavlna?
Veľmi radi pracujeme z bavlnou, pre jej hebkosť a obnoviteľnosť. No konvenčné bavlnené farmárstvo často poškodzuje životné prostredie a ľudí, ktorí sa mu venujú. Preto sa snažíme spolupracovať s farmármi, zvyšovať štandardy a striktne zakazovať detskú prácu v dodávateľskom reťazci. Tiež kooperujeme s organizáciami ako napríklad Better Cotton Initiative (BCI) a WWF, vďaka ktorým sme aplikovali na bavlnenú produkciu holistický prístup. Do konca roka 2015 je naším cieľom, aby všetka použitá bavlna bola z udržateľných zdrojov, ktoré sú vyrobené v súlade s BCI.
Viac informácií na web stránke BCI
No Youtube Player
Pozrite sa, ako spolupracujeme s farmármi. BCI a WWF pomáhajú transformovať bavlnené farmárstvo.
Sundar Borude, aktivista iniciatívy na podporu bavlny, učí ako udržateľne pestovať bavlnu
Zoznámte sa s úspešným farmárom
Sundar Borude pochádža zo štátu Maharashtra zo strednej Indie. Stal sa "hlavným školiteľom" a kontrolórom pre IKEA a WWF pre projekty týkajúce sa bavlnárskej praxe. Učí svojich susedov jednoduchým praktikám – ako nižšia miera využívania chemikálií a vody – vďaka čomu je farma oveľa rentabilnejšia. Navštívte stránku WWF a dozveďte sa viac o našom partnerstve Pozrite sa, ako spolupracujeme s farmármi.
 FÄRGLAV, prikrývka vyrobená z bavlny a lyocelu.
Pátranie po alternatívach bavlny
Hoci bavlna pre nás naďalej ostáva najpoužívanejším zdrojom, neustále hľadáme ďalšie alternatívy v podobe obnoviteľných zdrojov. Naša prikrývka FÄRGLAV vyrobená z bavlny a lyocelu predstavuje hebkú, nadýchanú textíliu pochádzajúcu z vlákien stromov. Pozrite si prikrývku FÄRGLAV
ENERGIA A ZDROJE | PODNEBIE A ENERGIA | DREVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Čistá, čerstvá voda tečúca do dlaní
Voda
Zaobchádzajte s vodou s rešpektom
Voda je pre ľudký život nevyhnutnou súčasťou – no čistá, čerstvá voda je pre mnohých ľudí v rôznych kútoch sveta naozaj luxusom. A preto, čo sa týka vody, jej kvality a kvantity sme my v IKEA a naši dodávatelia neúprosní. Naším cieľom je do roku 2020 znížiť spotrebu vody u našich dodávateľov o 30% než v roku 2011.
Zaobchádzanie s vodou v jednej z tovární dodávateľa IKEA v Bangladeshi
Úspora vody v Bangladeshi
Jeden z našich najväčších dodávateľov v Bangladeshi spotrebuje značné množstvo vody len na dodávky pre IKEA: približne 1,7 milióna m3 ročne. V rokoch 2011/2012, ako súčasť rozvojového procesu pre dodávateľov sme odštartovali projekt na elimináciu spotreby vody v ich fabrikách najmenej o 20%, čo si žiada otestovať aj naše štandardy využitia recyklovanej vody. Dodávateľ nainštaloval 30 vodomerov v celej fabrike, aby zistil, ktorý proces spotrebúva najviac vody.
Počas celého výrobného procesu monitorujeme spotrebu vody a dosahujeme ciele jej eliminácie v rámci textilného priemyslu - čo znamená bielenie, farbenie či tlač. Tiež sme identifikovali zopár bodov v rámci produkčného procesu, kde sa najviac plytve vodou. Už sme otestovali zopár riešení, ako čo najviac usporiť.
ENERGIA A ZDROJE: PODNEBIE A ENERGIA | DREVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
ODPAD
Recyklujte vo veľkej modrej škatuli
Schopnosť neplytvať a produkovať veľa z ničoho, to patrí do našej charakteristiky. Chceme ekonomicky nakladať so zdrojomi, a tým prispieť k ochrane životného prostredia. Do konca roku 2015 sa bude minimálne 90% odpadu z obchodných domov IKEA a ich iných prevádzok triediť na recykláciu. To je náš dlhodobý cieľ znížiť úroveň vyhadzovaného odpadu na 0.
Snažíme sa o nulovú úroveň produkcie odpadu vo všetkých prevádzkach obchodných domov IKEA.
Stanica na recykláciu odpadu v obchodnom dome IKEA
Žiarovky zozbierané na recykláciu
Recyklujte s IKEA!
Chceme, aby ste recyklovali odpad tak jednoducho, ako sa len dá. Preto ponúkame možnosť recyklovať odpad priamo v obchodnom dome IKEA. Vedeli ste o tom, že batérie a žiarovky môžete nechať priamo v obchodnom dome IKEA. Pozrite sa, čo môžete recyklovať v obchodnom dome IKEA
Zákaznícka stanica v obchodnom dome IKEA
VEDELI STE?
V roku 2012, sa celkovo vo všetkých prevádzkach IKEA zrecyklovalo 86% odpadu.
ENERGIA A ZDROJE: PODNEBIE A ENERGIA | DREVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | JEDLO
POTRAVINY
Potraviny, o ktoré nemusíte mať strach
Ročne predáme celkovo v našich prevádzkach IKEA, či už v reštauráciách alebo švédskych obchodíkoch, jedlo 261 miliónom zákazníkov. Náš prístup zahŕňa hlavne využitie udržateľných a organických surovín, ktoré obsahujú ingrediencie certifikované rozpoznateľnými štandardmi a sú v súlade s normami pre ochranu zvierat.
Farmár s udeleným certifikátom UTZ kontroluje kávovník
Všetka káva, ktorá sa od roku 20008 predala vo všetkých obchodným domoch IKEA bola certifikovaná UTZ.
ZAVIAZALI SME SA DODÁVAŤ JEDLO ZODPOVEDNÝM SPôSOBOM.
Nové organické menu pre deti v IKEA
Máme oveľa väčší výber organických potravín než kedykoľvek predtým.
Vo švédskom obchodíku objavíte minimálne 18 druhov rôznych organických potravín a v reštauráciách organické menu, aj s výberom pre deti.
Vrece plné kávových zŕn s certifikátom UTZ
Sme pyšní na to, že podávame potraviny s certifikátom UTZ
Certifikát UTZ predstavuje nezávislú organizáciu, ktorá rozpoznáva kávu, čaj a čokoládu, ktoré boli dopestované udržateľným spôsobom, čo je jeden z vedúcich štandardov udržateľnosti potravín celkovo. Pozrite si web stránku UTZ
Čerstvý losos ustlaný na vrstve ľadu
Zodpovedne dodávané morské plody
Všetky ulovené morské plody musia pochádzať z MSC (Marine Stewardship Council) teda certifikovaných rybárstiev alebo sa musia vyskytovať v príručke WWF ako druhy pochádzajúce zo zdravých a zabezpečených populácií populácií. Navštívte stránku WWF a stiahnite si príručku morskými plodmi
MOŽNO VÁS TIEŽ BUDE ZAUJÍMAŤ:
Riešenia na triedenie odpadu dokážu pomôcť eliminovať negatívny dopad na životné prostredie
UDRŽATEĽNÝ ŽIVOT V DOMÁCNOSTI
Aj kvapka v mori sa počíta
Sami sa presvedčte, čo robí z IKEA také inšpirujúce miesto, kde sa zamestnať. Vypočujte si priamo, ako môže triedenie odpadu znížiť vplyv na životné prostredie.
Choďte na udržateľný život vo vašej domácnosti
Podpora dievčat a žien pomáha posilňovať ich prístup v boji proti chudobe a hladu.
ĽUDIA A KOMUNITY
Ľudia vždy na prvom mieste
Pomáhame vytvoriť lepší každodenný život pre ľudí na celkom svete.
Prečítajte si viac o Ľuďoch a komunitách