Przejdź do kolejnych działów

Jakie odpady
należy segregować?

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Co zrobić z odpadami
niebezpiecznymi?

* zawierają szkodliwe dla zdrowia i środowiska kadm i rtęć, które, gdy trafią na składowisko odpadów, mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych. Należy więc zutylizować je w wyznaczonych miejscach – np. w sklepie IKEA (kosze na baterie, żarówki i świetlówki znajdują się przy wyjściu, tuż przy Dziale Obsługi Klienta).
* zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają elementy trujące i toksyczne, które mogą zagrażać zdrowiu człowieka i środowisku. Dlatego nie należy wyrzucać ich do śmieci, a oddawać do specjalnych punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w trakcie zakupu nowego sprzętu stary, zużyty oddać sprzedawcy do utylizacji - według zasady “jeden za jeden” (dotyczy sprzętu AGD).
* przeterminowane leki zbierane są w wyznaczonych do tego celu aptekach, które zobowiązane są do utylizacji odpadów farmaceutycznych. W części dostępnej dla pacjentów, wystawiane są specjalnie oznakowane pojemniki na przeterminowane medykamenty. Opakowania po substancjach chemicznych i substancje chemiczne można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Zasady segregowania odpadów

Zasady segregowania
odpadów

Opakowania należy przed wyrzuceniem odpowiednio oczyścić – np. plastikowy pojemnik po jogurcie warto przepłukać wodą. Makulatura nie powinna być zatłuszczona i zabrudzona – jeśli taka jest umieśćmy ją w pojemniku na odpady zmieszane.

Czyste i suche surowce są nie tylko dużo bardziej wartościowe z uwagi
na możliwość ich ponownego przetworzenia, ale przede wszystkim
bezzapachowe, więc nie trzeba ich codziennie wyrzucać. Odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia, fusy od kawy czy herbaty, ze względów estetycznych i higienicznych należy wyrzucać codziennie.

Jeśli mieszkamy w domku jednorodzinnym warto wybudować kompostownik
i w nim utylizować te odpadki. Kompostownik można założyć nie tylko w ogródku, ale także na balkonie, w piwnicy lub garażu. Pamiętajmy, by nie wyrzucać tam resztek mięsa i skórek owoców cytrusowych.

Na opakowaniach nadających się do recyklingu zawsze powinien widnieć symbol recyklingu. Jeśli nie ma go na danym opakowaniu i nie wiesz gdzie je wyrzucić, umieść je w pojemniku na odpady zmieszane.
Segregować można wszędzie

Segregować
można wszędzie

Kuchnia

W większości domów kosz na
śmieci znajduje się w szafce
pod zlewem. Jeśli mieści się
tam wyłącznie jeden pojemnik,
wydzielmy w nim przestrzeń
na odpady ulegające biodegradacji
oraz zmieszane
(sprawdzą się tutaj
pojemniki z serii RATIONELL).
Korytarz

Makulaturę, tworzywa sztuczne
oraz szkło można przechowywać
w torbach lub pojemnikach
umieszczonych w szafie lub
koszach przytwierdzonych do
ściany (np. pojemniki z serii
RETUR lub torby DIMPA).
Kosze KNODD
Szafki TRONES
Balkon/Garaż

Na balkonie, a w przypadku domu, w garażu lub
np. w pomieszczeniu gospodarczym można także postawić
systemy do sortowania z pokrywkami.

Z myślą o składowaniu odpadów w takich miejscach IKEA
przygotowała serię pojemników SORTERA.
kosze RETUR, PLUGGIS, FILUR
INSPIRACJE

Inspiracje

Więcej rozwiązań: www.IKEA.pl/sortowanie

Podsumowanie