MENNESKER OG LOKALSAMFUNN

Menneskene foran alt

Kvinner og barn i India
Vi ønsker å bidra tilå skape et bedre liv for menneskene og lokalsamfunnene som blir berørt av vår virksomhet. Dette har alltid vært en del av vår visjon, og blir bare viktigere og viktigere i takt med at vi fortsetter å vokse rundt om i verden.

Last ned IKEA gruppens bærekraftrapport for 2016 (PDF)
Menneskerettigheter
Ingen er likestilt før alle er det
Menneskerettigheter skal være for alle, alltid. Derfor gjelder vår visjon om å «skape en bedre hverdag for de mange menneskene» både medarbeidere, kunder, leverandører og lokalsamfunn. Og vi skal ikke bare gjøre jobben når verden ser på, men hver dag, 365 dager i året. Medarbeiderne våre kan forvente rettferdig behandling og like muligheter uansett etnisitet, religion, kjønn, fysisk evne, seksuell legning og alder. Når de samme spillereglene gjelder for alle, får det frem det beste i alle – kvinner som menn. Og reglene må være like hver dag, ikke bare når det passer seg slik.
Respekt for menneskerettighetene, basert på FNs grunnprinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter, er en rettesnor for alt vi gjør, og er inkludert i de etiske retningslinjene våre for leverandører (IWAY-standarden).
Last ned IWAY-standarden (PDF)
Tre IKEA-medarbeidere i et rom med to oransje skrivebord med stol, en hvit kommode og åpne vegghyller.
MENNESKERETTIGHETER
Alle mennesker fortjener en bedre hverdag
Vår visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene innbefatter både medarbeiderne, kundene og leverandørene våre samt samfunnene som disse tilhører. Respekt for menneskerettighetene, basert på FNs grunnprinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter, danner en rettesnor for alt vi foretar oss, og er inkludert i de etiske retningslinjene våre for leverandører (IWAY-standarden). Last ned IWAY-standarden (PDF)
Hos IKEA har vi tillit til mennesker
Vi støtter menneskerettighetene, og vil at alle skal ha like muligheter. Medarbeiderne våre kan forvente rettferdig behandling og like muligheter uansett etnisitet, religion, kjønn, fysisk evne, seksuell legning og alder. Les mer om Arbeid i IKEA-konsernet
Det er ikke bare materialene vi bruker i produktene våre som er viktig – det er også menneskene bak produktene.
Respekt for menneskerettighetene er en naturlig del av alt vi i IKEA foretar oss, og omfattes av våre etiske retningslinjer for leverandører.
Det er 200 millioner internasjonale migranter i verden. I jakten på bedre arbeid pådrar mange seg stor gjeld på grunn av rekrutteringsgebyrer, tvangsarbeid og menneskesmugling. For å fremme positive forandringer på dette området har IKEA gått sammen med fire andre selskaper og dannet Leadership Group for Responsible Recruitment (LGRR). Visjonen i dette samarbeidet er en verden der ingen må betale for ansettelse. IKEA har alltid støttet rettferdige arbeidsforhold som en menneskerett. Som en del av LGRR ønsker vi at en meningsfull og varig endring av ansettelsespraksisene for arbeidsinnvandrere skal bli en ny standard.
Arbeidsinnvandrere drømmer om et bedre liv, men for mange av dem fører høye rekrutteringsgebyrer til at de havner i dyp gjeld, eller enda verre, blir fanget i rene slavekontrakter. På IKEA følger vi et sett etiske retningslinjer, IWAY, som stiller klare krav til rekruttering og ansettelse av arbeidere. Vi tolererer under ingen omstendigheter tvangsarbeid eller menneskehandel. Vi forventer at også leverandørene våre er åpne om hvordan de behandler arbeidsinnvandrere, og at de tilbyr dem rettferdige arbeidsvilkår og gode arbeids- og boforhold.
Vi støtter opp om etisk rekruttering av arbeidsinnvandrere
Sammen kan vi forandre verden
I mange land er rekrutteringsprosessene komplekse og involverer mange ulike aktører, så det er viktig å samarbeide med andre. IKEA har gått sammen med fire andre selskaper – HP, Hewlett Packard Enterprises, The Coca-Cola Company og Unilever – for å fremme positive endringer i måten arbeidsinnvandrere rekrutteres på. Leadership Group for Responsible Recruitment (LGRR) støtter prinsippet om at arbeidsgiver betaler, med andre ord at det er arbeidsgiverne som skal betale rekrutteringsgebyrene, ikke arbeidstakerne.
Her kan du lese mer om International Organization for Migration
For å hjelpe leverandørene våre med å håndtere utfordringene som ansvarlig rekruttering medfører, samarbeider vi også direkte med International Organization for Migration (IOM). I Sørøst-Asia har vi allerede klart å kartlegge rekrutteringsprosessen, hele veien fra leverandør til arbeidernes hjemland. Det vi har funnet ut, vil vi bruke til å jobbe videre for etisk rekruttering av arbeidsinnvandrere og for å skape varige endringer i rekrutteringsprosessene.
Mennesker og lokalsamfunn
Ei indisk jente på skolen
Vi tror på å beskytte barn
Vi gjør alt vi kan for handle i tråd med barnas interesser, enten det dreier seg om hvordan vi designer produktene våre eller tiltakene vi har innført for å hindre og forebygge barnearbeid.
Vårt engasjement for barn stikker dypt
Vi prøver å se produktene og varehusene våre i barnas perspektiv. Vi ønsker at produktene våre skal hjelpe dem i utviklingen, og at varehusene våre skal være lekeområder, akkurat som om barna var hjemme. Vi samarbeider med eksperter på barns utvikling for å forstå behovene deres på de forskjellige utviklingstrinnene.
Et klart forbud mot barnearbeid
Vi mener at barn har rett til å beskyttes mot utbytting, overgrep og forsømmelse. Derfor er barnearbeid uakseptabelt for IKEA, og derfor jobber vi aktivt for å forhindre og avskaffe det. Våre etiske retningslinjer mot barnearbeid, innført i 2000, ble utarbeidet i nært samarbeid med Redd Barna og i samråd med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).
Skape langsiktige løsninger
Å forhindre og stanse barnearbeid er en stor utfordring, som bare kan løses ved å ta tak i de bakenforliggende årsakene. Dette må gjøres gjennom en helhetlig tilnærming. Derfor støtter IKEA Foundation Redd Barnas prosjekter for barns rettigheter i 25 000 landsbyer i en rekke delstater i India og Pakistan. Prosjektene har som mål å nå til sammen 15 millioner barn innen utgangen av 2017.

Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon
LEVERANDØRER
Bygge gode relasjoner
Vi legger ned mye arbeid i å sikre og forbedre arbeidsforholdene hos våre leverandører og underleverandører. Det er omkring 600 000 mennesker som arbeider for bedrifter som leverer direkte til IKEA rundt om i verden, og vi ønsker å forsikre oss om at de alle sammen blir behandlet rettferdig.
Derfor lanserte vi IWAY, våre etiske retningslinjer for leverandører, i 2000. Leverandørene våre har ansvaret for å kommunisere IWAY til sine underleverandører, og vi hjelper dem med dette. Alle hjeminnredningsleverandører må overholde IWAY-kravene, ellers blir de faset ut.
En IWAY-inspektør på fabrikken til en IKEA-leverandør
Vi besøker leverandørene våre regelmessig for å kontrollere at de følger IWAY, og gjennomfører omkring 1000 kontroller i året.
Hva er IWAY-standarden?
Våre etiske retningslinjer for leverandører, IWAY-standarden, spiller en viktig rolle for å oppnå en positiv utvikling. De angir minstekravene våre i forbindelse med miljø, samfunnsmessig påvirkning og arbeidsforhold.
Vi besøker leverandørene våre regelmessig for å kontrollere at de følger IWAY-standarden. Omkring 80 IKEA-kontrollører samt uavhengige tredjepartskontrollører foretar både varslede og uannonserte kontroller hos leverandører og deres underleverandører.
IWAY-standarden er godt synlig på veggen i fabrikken til en av våre leverandører
IWAY-standarden er basert på internasjonale konvensjoner og omfatter blant annet:
- ikke barnearbeid
- ikke tvangsarbeid eller «bonded labour» (praksis der en arbeidsgiver gir høyrentelån til arbeidstakere og gjør dem til gjeldsslaver)
- ingen diskriminering
- organisasjonsfrihet
- fastsatt minstelønn og overtidskompensasjon
- et sikkert arbeidsmiljø uten helserisiko, forebygge forurensning til luft, grunn og vann og arbeide for å redusere energiforbruket

Last ned IWAY-standarden PDF
Et teppe litt utenom det vanlige
Teppet TÅNUM er et godt eksempel på hvordan vi kan slå sammen to av ambisjonene våre – å redusere avfall og å skape en bedre hverdag. TÅNUM er laget av overflødige materialer fra tekstiler og dynetrekk, og ingen tepper er like. Det er i tillegg et klassisk teppe som har vært vanlig i svenske hjem i omtrent 150 år.
Ideen til designen kommer fra den unge finske designstudenten Erik Bertell, som ønsket å gi teppet et mer moderne preg. Enkelte gode ideer kan imidlertid tas et skritt videre. I produksjonen av TÅNUM brukes avfall som en ressurs, og teppene blir vevet av dyktige kvinnelige vevere fra Bangladesh. På denne måten får kvinnene en arbeidsplass og en stabil inntekt. Se videoen for å se hele historien til TÅNUM-teppet.
No Youtube Player
Samfunnsbasert opplæring i dyrking av Better Cotton
Vi samarbeider med WWF for å forbedre bomullsbønders liv
I mer enn ti år har IKEA og WWF samarbeidet om problemstillinger knyttet til bomullsdyrking. Som et resultat har omkring 110 000 bønder i India, Pakistan, Kina og Tyrkia begynt å dyrke bomull på en mer bærekraftig måte. Ved å bruke mindre kunstgjødsel og mer naturlige alternativer til kjemiske sprøytemidler, blir småbønder i stand til å redusere kostnadene samtidig som avlingene deres er like gode som før. Pengene de sparer, kan de investere i vannbesparende dryppvanning, eller kanskje i skolegang til barna sine.

Lær mer om vårt samarbeid om bomull (PDF)
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | SOSIALE ENTREPRENØRER | IKEA FOUNDATION | VELDEDIGHETSKAMPANJE | FLYKTNINGER | NASJONALE BIDRAG
Samarbeid med sosiale entreprenører
Sosiale entreprenører ønsker å bedre forholdene i lokalsamfunnet. Gjennom virksomheten sin jobber de for å løse samfunns- og miljømessige utfordringer som avskoging, fattigdom og kvinnediskriminering. Derfor er vi stolte av det langsiktige samarbeidet med sosiale entreprenører rundt i verden.
Gjennom det tette samarbeidet lærer vi av hverandre ved å utveksle erfaringer og tanker rundt design. Takket være samarbeidet kan vi også for eksempel tilpasse produksjonen til innhøstingen, slik at bønder som har møbelproduksjon som biinntekt, kan kombinere virksomheten med andre oppgaver.
Samarbeidet med sosiale entreprenører gir oss inspirasjon og tilgang til dyktige folk som jobber med tradisjonelt håndverk. Resultatet er håndlagde produkter som selges i et begrenset antall på enkelte av varehusene våre. Alt overskudd går tilbake til den sosiale entreprenørens arbeid.
No Youtube Player
No Youtube Player
No Youtube Player
Disse kvinnene inspirerer oss. Hør historien til en sosial entreprenør og en kunsthåndverker i India.
IKEA FOUNDATION
Forbedre barns muligheter
Alle barn, uansett hvem og hvor de er, fortjener et ordentlig hjem, en sunn start på livet, god skolegang og en tilstrekkelig familieinntekt. IKEA Foundation støtter prosjekter som drives av velrenommerte organisasjoner som for eksempel Clinton Health Access Initiative, for å hjelpe barn og ungdom i noen av verdens fattigste samfunn med å skape en bedre fremtid for seg selv og familiene sine. Prosjektene vi støtter i skrivende stund, forventes å ha kommet 100 millioner barn til gode innen utgangen av 2015.
Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon
To barn i en flyktningleir
IKEA Foundation donerer hvert år et titalls millioner euro til veldedige formål. Pengene kommer fra et fond som er bygd opp av IKEAs overskudd.
Fire måter IKEA Foundation hjelper barn på
Ei jente på skole
Hjelpe jenter og kvinner med å ta styring over sin egen fremtid
Ved å styrke kvinners situasjon – gjennom skolegang, ulike typer opplæring, bedre helsevesen, eller tilbud om mikrokreditter – kan vi samtidig gi barna bedre helse, skolegang og fremtidige muligheter. IKEA Foundation finansierer prosjekter som tar sikte på å styrke kvinners situasjon og muligheter til skolegang, slik at de blir bedre i stand til å forsørge seg selv og familiene sine.

Besøk IKEA Foundations nettsted for å lære mer om fondets uavhengighetsprosjekter
En gutt i en flyktningleir
Et bedre liv for flyktningbarn
Hvert år må flere millioner barn flykte fra hjemmene sine på grunn av naturkatastrofer og konflikter. IKEA Foundation gir 76 millioner euro til FNs høykommissær for flyktninger, slik at flyktningfamilier i Etiopia, Sudan og Bangladesh kan få husly, omsorg og skolegang.

Besøk IKEA Foundations nettsted for å finne ut hvordan fondet gir flyktningfamilier trygge hjem
Små barn som ikke går på skole, er mest utsatt
Bekjempelse av barnearbeid
Siden 2000 har vi gitt 80 millioner euro til Redd Barna for å bekjempe de bakenforliggende årsakene til barnearbeid i India og Pakistan. Prosjektene våre har til nå gitt 12 millioner barn bedre skoler og bedre beskyttelse mot å måtte arbeide, og vi er fast bestemt på å hjelpe enda flere millioner barn.

Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon om hvordan fondet arbeider for å bekjempe barnearbeid
Lite barn som sitter på mors fang mens en kvinnelig lege lytter til hjertet hans
Nødhjelp
Alle barn har rett til å leke og lære. Men når naturkatastrofer og konflikter snur livet deres på hodet, mister de muligheten til bare å være barn. Derfor gir IKEA Foundation både pengestøtte og IKEA -produkter til mennesker i nød gjennom organisasjoner som Leger uten grenser, Redd Barna og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Besøk IKEA Foundations nettsted for å lese mer om nødhjelpsprogrammer
IKEA FOUNDATION | VELDEDIGHETSKAMPANJE | FLYKTNINGER | NASJONALE BIDRAG
No Youtube Player
VELDEDIGHET
Lek er et grunnleggende behov
Mange er ikke klar over at lek er et grunnleggende behov, og at det er en rettighet som alle barn har ifølge FNs barnekonvensjon. IKEA Foundation har gått sammen med noen av verdens viktigste frivillige organisasjoner på dette feltet: Handicap International, Room to Read, Redd Barna, Special Olympics, UNICEF og War Child. Partnerprogrammene som mottar støtte gjennom kampanjen, har fokus på å lage trygge steder der barn kan leke og utvikle seg.
Les mer på IKEAfoundation.org
Lek for forandring-logo
Lek for forandring
IKEAs nye veldedighetskampanje – Lek for forandring – har særlig fokus på barns rett til lek og utvikling, og fremhever fordelene ved lek. Temaet er nytt, men opplegget er velkjent. For hver barnebok og leke som selges i kampanjeperioden, gir IKEA Foundation 1 euro til prosjekter i noen av verdens fattigste land. Pengene går til å støtte barns utvikling og læring, deltakelse på like vilkår, idrett og selvfølgelig lek.
Lek for forandring-logo
Hos IKEA kommer barna i første rekke.
IKEAs mål er å være ledende når det gjelder å sikre og støtte barns rettigheter, og vi tar derfor hensyn til barns interesser i alt vi gjør. Vi kjemper for barns rettigheter, og skaper positive endringer der vi kan. Innen 2020 skal barns rettigheter være en integrert del av forretningsprinsippene våre, og vises tydelig i alle retningslinjene og nøkkelstrategiene våre.

Les bærekraftrapporten
No Youtube Player
IKEAs IWitness-program
Gjennom IWitness får IKEA-medarbeidere fra hele verden reise og se med egne øyne hvor pengene som samles inn gjennom IKEAs veldedighetskampanjer ender og hvordan disse kampanjene bedrer barns hverdag. Fram til nå har kampanjene våre bidratt med over 110 millioner euro til viktige utdanningsprosjekter for barn og til ulike hjelpetiltak for mennesker på flukt.

IKEA Norges medarbeidere har tidligere besøkt utdanningsprosjekter i regi av UNICEF i Malawi, India og Sør-Afrika, og sist gang vi var på reise besøkte vi flyktningleirer i Jordan sammen med UNHCR. I år skal Sjur, Gudrun, Dan, Nu, Ida og Jeanette reise til Vietnam for å besøke Redd Barnas skoleprosjekter i Ho Chi Min. Vil du lese om hva de norske IKEA-medarbeiderne opplever på reisen, kan du følge med på IKEA Foundation Global Citizens-blogg.
blog.ikeafoundation.org
banner
SAGOSKATT-serien
Hils på gjengen her
Ung jente med fletter og røde sløyfer i håret som gjør skolearbeid.
Kosedyrkampanjen har bidratt med hjelp til 11,1 millioner barn siden 2003
Når kunder kjøper et kosedyr eller ei barnebok i november og desember, gir IKEA Foundation 1 euro til Redd Barna. Denne kampanjen har samlet inn 88 millioner euro siden 2003, og har bedret skolegangen til mer enn 11,1 millioner barn i 46 land.

Les mer på IKEA Foundation
To kvinner står i en flyktningleir.
Et lysere liv for flyktninger – for mennesker som har mistet alt
Denne kampanjen har samlet inn 18,1 millioner euro siden 2014. For hver LED-lyspære som selges i varehusene, gir IKEA Foundation 1 euro til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Pengene går blant annet til solcelledrevet belysning som gjør flyktningleirer tryggere og lar barna lese lekser etter solnedgang.
flyktninger
Slik hjelper vi flyktninger
Mellom 2013 og 2015 drev IKEA-gruppen og IKEA Foundation kampanjen «En lysere hverdag for flyktninger», for å bidra til å gi flyktningfamilier en bedre fremtid. Takket være kampanjen kunne FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) skaffe lys og fornybar energi til hundretusenvis av flyktninger i Asia, Afrika og Midtøsten.
Se en film om hvordan elektrisitet skaper en lysere hverdag for syriske flyktninger
IKEA Foundation støtter også langsiktige prosjekter for flyktninger, blant annet for å gi et bedre skoletilbud og høyere inntekter til mennesker som bor i flyktningleirer og lokalsamfunnene i nærheten.
Samtidig støtter IKEA-gruppen lokale organisasjoner med ting de trenger for å bedre forholdene for nyankomne flyktninger. Mange IKEA-medarbeidere arbeider gratis i sin egen fritid for å hjelpe flyktninger med å organisere hverdagen sin i de nye samfunnene. I noen land har vi startet opp langsiktige prosjekter, blant annet praksisplasser, som hjelper flyktninger med å integrere seg i arbeidslivet.
Les mer om hvordan IKEA Foundation hjelper flyktninger
IKEA jobber for å gi flyktningfamilier og barn en bedre fremtid. IKEA Foundation støtter prosjekter som gir familiene et bedre skoletilbud og høyere inntekter, mens IKEA-gruppen støtter lokale organisasjoner med ting de trenger for å bedre forholdene for nyankomne flyktninger.
Nasjonale bidrag
NASJONALE BIDRAG
30 øre til RØDE KORS


Dra IKEA FAMILY-kortet og IKEA gir 30 øre til Røde Kors
Fra og med september 2016 innleder IKEA et samarbeid med Røde Kors. En viktig del av dette samarbeidet er å være en god nabo ved å bidra til et bedre liv for menneskene som bor i nærheten av våre varehus.

Samtidig vil vi skape engasjement for Røde Kors sitt arbeid. Nå kan også alle IKEA FAMILY-medlemmer bidra ved å dra FAMILY-kortet sitt i kassen. Hver gang medlemskortet dras, gir IKEA 30 øre til Røde Kors.
Initiativ for Etisk Handel
Initiativ for Etisk Handel
IKEA Norge er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). IEHs formål er å samarbeide om handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH betyr en forpliktelse og vilje til å bidra til forbedringer innen disse forholdene.

Her kan du bestille IKEAs rapportering til IEH for 2012
På IKEA får mange mennesker en ny start i arbeidslivet
Tilbake på riktig hylle
På IKEA får mange mennesker en ny start i arbeidslivet. Varehusene samarbeider med NAV og ulike kompetansesentre om inkludering, opplæring og tett oppfølging av deltakerne direkte på arbeidsplassen. Til gjengjeld får IKEA mange nye motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø.

Les om ett av prosjektene
Klimabudbringere
Klimabudbringere på IKEA
IKEA Slependen og IKEA Furuset får jevnlig besøk av Klimabudbringere. Dette er elever fra 6. klasse på en naboskole, som hvert år undersøker hvordan IKEA arbeider med energi og transport, bærekraftig bruk av naturressurser og avfallshåndtering.

På denne måten får elevene en praktisk arena for å lære om miljøutfordringene, samtidig som IKEA får viktige råd fra den kommende generasjon.

Samarbeidet med skolene støttes og kvalitetssikres av miljøorganisasjonen WWF-Norge.
IKEA Nabofond
IKEA Nabofond
IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det innebærer også å være en god nabo i vårt lokalmiljø. Derfor har vi IKEA Nabofond, som støtter gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag.

Les mer og søk om støtte fra IKEA Nabofond
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I:
Montering av solcellepaneler på et IKEA-varehus
ENERGI OG RESSURSER
Skape positive forandringer
Lær mer om hvordan vi arbeider med ansvarlig skogdrift, mer bærekraftig bomullsproduksjon og om målet vårt om å bli energiuavhegige.

Gå til Energi og ressurser