MENNESKER OG LOKALSAMFUNN

Menneskene foran alt

Kvinner og barn i India
Vi ønsker å bidra tilå skape et bedre liv for menneskene og lokalsamfunnene som blir berørt av vår virksomhet. Dette har alltid vært en del av vår visjon, og blir bare viktigere og viktigere i takt med at vi fortsetter å vokse rundt om i verden.

Last ned IKEAs bærekraftrapport for 2015 (PDF)
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | NASJONALE BIDRAG
MENNESKERETTIGHETER
Alle mennesker fortjener en bedre hverdag
Vår visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene innbefatter både medarbeiderne, kundene og leverandørene våre samt samfunnene som disse tilhører. Respekt for menneskerettighetene, basert på FNs grunnprinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter, danner en rettesnor for alt vi foretar oss, og er inkludert i de etiske retningslinjene våre for leverandører (IWAY-standarden). Last ned IWAY-standarden (PDF)
Hos IKEA har vi tillit til mennesker
Vi støtter menneskerettighetene, og vil at alle skal ha like muligheter. Medarbeiderne våre kan forvente rettferdig behandling og like muligheter uansett etnisitet, religion, kjønn, fysisk evne, seksuell legning og alder. Les mer om Arbeid i IKEA-konsernet
Det er ikke bare materialene vi bruker i produktene våre som er viktig – det er også menneskene bak produktene.
Respekt for menneskerettighetene er en naturlig del av alt vi i IKEA foretar oss, og omfattes av våre etiske retningslinjer for leverandører.
Ei indisk jente på skolen
Vi tror på å beskytte barn
Vi gjør alt vi kan for handle i tråd med barnas interesser, enten det dreier seg om hvordan vi designer produktene våre eller tiltakene vi har innført for å hindre og forebygge barnearbeid.
Vårt engasjement for barn stikker dypt
Vi prøver å se produktene og varehusene våre i barnas perspektiv. Vi ønsker at produktene våre skal hjelpe dem i utviklingen, og at varehusene våre skal være lekeområder, akkurat som om barna var hjemme. Vi samarbeider med eksperter på barns utvikling for å forstå behovene deres på de forskjellige utviklingstrinnene.
Et klart forbud mot barnearbeid
Vi mener at barn har rett til å beskyttes mot utbytting, overgrep og forsømmelse. Derfor er barnearbeid uakseptabelt for IKEA, og derfor jobber vi aktivt for å forhindre og avskaffe det. Våre etiske retningslinjer mot barnearbeid, innført i 2000, ble utarbeidet i nært samarbeid med Redd Barna og i samråd med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og UNICEF.
Skape langsiktige løsninger
Å forhindre og stanse barnearbeid er en stor utfordring, som bare kan løses ved å ta tak i de bakenforliggende årsakene. Dette må gjøres gjennom en helhetlig tilnærming. Derfor støtter IKEA Foundation UNICEF og Redd Barnas prosjekter for barns rettigheter i 25 000 landsbyer i en rekke delstater i India og Pakistan. Prosjektene har som mål å nå til sammen 15 millioner barn innen utgangen av 2017.

Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | NASJONALE BIDRAG
LEVERANDØRER
Bygge gode relasjoner
Vi legger ned mye arbeid i å sikre og forbedre arbeidsforholdene hos våre leverandører og underleverandører. Det er omkring 600 000 mennesker som arbeider for bedrifter som leverer direkte til IKEA rundt om i verden, og vi ønsker å forsikre oss om at de alle sammen blir behandlet rettferdig.
Derfor lanserte vi IWAY, våre etiske retningslinjer for leverandører, i 2000. Leverandørene våre har ansvaret for å kommunisere IWAY til sine underleverandører, og vi hjelper dem med dette. Alle hjeminnredningsleverandører må overholde IWAY-kravene, ellers blir de faset ut.
En IWAY-inspektør på fabrikken til en IKEA-leverandør
Vi besøker leverandørene våre regelmessig for å kontrollere at de følger IWAY, og gjennomfører omkring 1000 kontroller i året.
Hva er IWAY-standarden?
Våre etiske retningslinjer for leverandører, IWAY-standarden, spiller en viktig rolle for å oppnå en positiv utvikling. De angir minstekravene våre i forbindelse med miljø, samfunnsmessig påvirkning og arbeidsforhold.
Vi besøker leverandørene våre regelmessig for å kontrollere at de følger IWAY-standarden. Omkring 80 IKEA-kontrollører samt uavhengige tredjepartskontrollører foretar både varslede og uannonserte kontroller hos leverandører og deres underleverandører.
IWAY-standarden er godt synlig på veggen i fabrikken til en av våre leverandører
IWAY-standarden er basert på internasjonale konvensjoner og omfatter blant annet:
- ikke barnearbeid
- ikke tvangsarbeid eller «bonded labour» (praksis der en arbeidsgiver gir høyrentelån til arbeidstakere og gjør dem til gjeldsslaver)
- ingen diskriminering
- organisasjonsfrihet
- fastsatt minstelønn og overtidskompensasjon
- et sikkert arbeidsmiljø uten helserisiko, forebygge forurensning til luft, grunn og vann og arbeide for å redusere energiforbruket

Last ned IWAY-standarden PDF
IWAY-standarden er basert på internasjonale konvensjoner og omfatter blant annet:
- ikke barnearbeid
- ikke tvangsarbeid eller «bonded labour» (praksis der en arbeidsgiver gir høyrentelån til arbeidstakere og gjør dem til gjeldsslaver)
- ingen diskriminering
- organisasjonsfrihet
- fastsatt minstelønn og overtidskompensasjon
- et sikkert arbeidsmiljø uten helserisiko, forebygge forurensning til luft, grunn og vann og arbeide for å redusere energiforbruket

Last ned IWAY-standarden PDF
No Youtube Player
Et teppe litt utenom det vanlige
Teppet TÅNUM er et godt eksempel på hvordan vi kan slå sammen to av ambisjonene våre – å redusere avfall og å skape en bedre hverdag. TÅNUM er laget av overflødige materialer fra tekstiler og dynetrekk, og ingen tepper er like. Det er i tillegg et klassisk teppe som har vært vanlig i svenske hjem i omtrent 150 år.
Ideen til designen kommer fra den unge finske designstudenten Erik Bertell, som ønsket å gi teppet et mer moderne preg. Enkelte gode ideer kan imidlertid tas et skritt videre. I produksjonen av TÅNUM brukes avfall som en ressurs, og teppene blir vevet av dyktige kvinnelige vevere fra Bangladesh. På denne måten får kvinnene en arbeidsplass og en stabil inntekt. Se videoen for å se hele historien til TÅNUM-teppet.
Samarbeid med sosiale entreprenører
Sosiale entreprenører ønsker å bedre forholdene i lokalsamfunnet. Gjennom virksomheten sin jobber de for å løse samfunns- og miljømessige utfordringer som avskoging, fattigdom og kvinnediskriminering. Derfor er vi stolte av det langsiktige samarbeidet med sosiale entreprenører rundt i verden.
Gjennom det tette samarbeidet lærer vi av hverandre ved å utveksle erfaringer og tanker rundt design. Takket være samarbeidet kan vi også for eksempel tilpasse produksjonen til innhøstingen, slik at bønder som har møbelproduksjon som biinntekt, kan kombinere virksomheten med andre oppgaver.
Samarbeidet med sosiale entreprenører gir oss inspirasjon og tilgang til dyktige folk som jobber med tradisjonelt håndverk. Resultatet er håndlagde produkter som selges i et begrenset antall på enkelte av varehusene våre. Alt overskudd går tilbake til den sosiale entreprenørens arbeid.
No Youtube Player
Håndverkere fra de sosiale entreprenørskapene Rangsutra, Doi Tung Development Project og Industree PT
Samfunnsbasert opplæring i dyrking av Better Cotton
Vi samarbeider med WWF for å forbedre bomullsbønders liv
I mer enn ti år har IKEA og WWF samarbeidet om problemstillinger knyttet til bomullsdyrking. Som et resultat har omkring 110 000 bønder i India, Pakistan, Kina og Tyrkia begynt å dyrke bomull på en mer bærekraftig måte. Ved å bruke mindre kunstgjødsel og mer naturlige alternativer til kjemiske sprøytemidler, blir småbønder i stand til å redusere kostnadene samtidig som avlingene deres er like gode som før. Pengene de sparer, kan de investere i vannbesparende dryppvanning, eller kanskje i skolegang til barna sine.

Lær mer om vårt samarbeid om bomull (PDF)
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | SOSIALE ENTREPRENØRER | IKEA FOUNDATION | VELDEDIGHETSKAMPANJE
SOSIALE ENTREPRENØRER
Vi vil samarbeide med sosiale bedrifter
Sosiale entreprenører bruker forretningsdrift som en måte å skape sosiale endringer på. De sosiale entreprenørene vi samarbeider med, ansetter lokale kunsthåndverkere – først og fremst kvinner som bor på landsbygda, og som tidligere hadde begrenset eller ingen tilgang til betalt arbeid og en bærekraftig inntekt.
Samarbeidet vårt med sosiale bedrifter gir oss inspirasjon og tilgang på dyktige mennesker som jobber med tradisjonelt kunsthåndverk. Resultatet er håndlagede produkter som selges i et begrenset antall på enkelte av varehusene våre. Alt overskudd går tilbake til den sosiale entreprenørens arbeid.
No Youtube Player
No Youtube Player
Disse kvinnene inspirerer oss. Hør historien til en sosial entreprenør og en kunsthåndverker i India.
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | NASJONALE BIDRAG
IKEA FOUNDATION
Forbedre barns muligheter
Alle barn, uansett hvem og hvor de er, fortjener et ordentlig hjem, en sunn start på livet, god skolegang og en tilstrekkelig familieinntekt. IKEA Foundation støtter prosjekter som drives av velrenommerte organisasjoner som for eksempel UNICEF og Clinton Health Access Initiative, for å hjelpe barn og ungdom i noen av verdens fattigste samfunn med å skape en bedre fremtid for seg selv og familiene sine. Prosjektene vi støtter i skrivende stund, forventes å ha kommet 100 millioner barn til gode innen utgangen av 2015.
Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon
To barn i en flyktningleir
IKEA Foundation donerer hvert år et titalls millioner euro til veldedige formål. Pengene kommer fra et fond som er bygd opp av IKEAs overskudd.
Fire måter IKEA Foundation hjelper barn på
Ei jente på skole
Hjelpe jenter og kvinner med å ta styring over sin egen fremtid
Ved å styrke kvinners situasjon – gjennom skolegang, ulike typer opplæring, bedre helsevesen, eller tilbud om mikrokreditter – kan vi samtidig gi barna bedre helse, skolegang og fremtidige muligheter. IKEA Foundation finansierer prosjekter som tar sikte på å styrke kvinners situasjon og muligheter til skolegang, slik at de blir bedre i stand til å forsørge seg selv og familiene sine.

Besøk IKEA Foundations nettsted for å lære mer om fondets uavhengighetsprosjekter
En gutt i en flyktningleir
Et bedre liv for flyktningbarn
Hvert år må flere millioner barn flykte fra hjemmene sine på grunn av naturkatastrofer og konflikter. IKEA Foundation gir 76 millioner euro til FNs høykommissær for flyktninger, slik at flyktningfamilier i Etiopia, Sudan og Bangladesh kan få husly, omsorg og skolegang.

Besøk IKEA Foundations nettsted for å finne ut hvordan fondet gir flyktningfamilier trygge hjem
Små barn som ikke går på skole, er mest utsatt
Bekjempelse av barnearbeid
Siden 2000 har vi gitt 80 millioner euro til UNICEF og Redd Barna for å bekjempe de bakenforliggende årsakene til barnearbeid i India og Pakistan. Prosjektene våre har til nå gitt 12 millioner barn bedre skoler og bedre beskyttelse mot å måtte arbeide, og vi er fast bestemt på å hjelpe enda flere millioner barn.

Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon om hvordan fondet arbeider for å bekjempe barnearbeid
Lite barn som sitter på mors fang mens en kvinnelig lege lytter til hjertet hans
Nødhjelp
Alle barn har rett til å leke og lære. Men når naturkatastrofer og konflikter snur livet deres på hodet, mister de muligheten til bare å være barn. Derfor gir IKEA Foundation både pengestøtte og IKEA -produkter til mennesker i nød gjennom organisasjoner som Leger uten grenser, UNICEF, Redd Barna og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Besøk IKEA Foundations nettsted for å lese mer om nødhjelpsprogrammer
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | NASJONALE BIDRAG
KUNDEENGASJEMENT
Kunder og IKEA-medarbeidere på samme lag
Hvert år samles IKEA-medarbeidere og kunder i to kampanjer for å skape en bedre hverdag for vanskeligstilte. Kampanjene samler inn penger til veldedighetsorganisasjonene UNICEF, Redd Barna og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Pengene går til gode formål, som å bedre barns skolegang og skaffe bedre belysning i flyktning-leirer. Kampanjene bidrar også til å skape bevissthet omkring problemene og det gode arbeidet som gjøres for å løse dem.
En gruppe gutter spiller fotball på ei støvete slette i solnedgangen.
Sammen skaper vi en bedre hverdag for mennesker.
No Youtube Player
IWitness-programmet
Med IWitness-programmet får IKEA-medarbeidere muligheten til å se med egne øyne hvordan innsamlede penger fra IKEAs kampanjer for gode formål bidrar til å gi barn i verdens fattigste områder et bedre liv. Medarbeiderne besøker ulike prosjekter som drives av IKEA Foundations partnere, og forteller om opplevelsene sine på IKEA Foundations Global Citizens-blogg.
blog.ikeafoundation.org
Ung jente med fletter og røde sløyfer i håret som gjør skolearbeid.
Kosedyrkampanjen har bidratt med hjelp til 11,1 millioner barn siden 2003
Når kunder kjøper et kosedyr eller ei barnebok i november og desember, gir IKEA Foundation 1 euro til Redd Barna og UNICEF.Denne kampanjen har samlet inn 88 millioner euro siden 2003, og har bedret skolegangen til mer enn 11,1 millioner barn i 46 land.

Les mer på IKEA Foundation
Kvinne som henger opp ei lampe i hjemmet med babyen sin på ryggen.
En lysere hverdag for flyktninger – for mennesker som har mistet alt
Det første året samlet denne kampanjen inn 7,7 millioner euro i løpet av februar og mars 2014. For hver LED-lyspære som selges i varehusene, gir IKEA Foundation 1 euro til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Pengene går blant annet til solcelledrevet belysning som gjør flyktningleirer tryggere og lar barna lese lekser etter solnedgang.

Les mer på IKEA Foundation
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | NASJONALE BIDRAG
Nasjonale bidrag
NASJONALE BIDRAG
30 øre til UNICEF


Dra IKEA FAMILY-kortet og IKEA gir 30 øre til UNICEF
IKEA har samarbeidet med UNICEF siden 1994. En viktig del av samarbeidet er å skape engasjement for UNICEFs arbeid blant IKEAs kunder.

Nå kan alle IKEA FAMILY-medlemmer kunne bidra ved å dra FAMILY-kortet sitt i kassen. Hver gang medlemskortet dras, gir IKEA 30 øre til UNICEF.

30 øre er det en stivkrampevaksine koster, så selv 30 øre kan redde et liv.

Les mer om aktiviteten her
Initiativ for Etisk Handel
Initiativ for Etisk Handel
IKEA Norge er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). IEHs formål er å samarbeide om handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH betyr en forpliktelse og vilje til å bidra til forbedringer innen disse forholdene.

Her kan du bestille IKEAs rapportering til IEH for 2012
På IKEA får mange mennesker en ny start i arbeidslivet
Tilbake på riktig hylle
På IKEA får mange mennesker en ny start i arbeidslivet. Varehusene samarbeider med NAV og ulike kompetansesentre om inkludering, opplæring og tett oppfølging av deltakerne direkte på arbeidsplassen. Til gjengjeld får IKEA mange nye motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø.

Les om ett av prosjektene
Klimabudbringere
Klimabudbringere på IKEA
IKEA Slependen og IKEA Furuset får jevnlig besøk av Klimabudbringere. Dette er elever fra 6. klasse på en naboskole, som hvert år undersøker hvordan IKEA arbeider med energi og transport, bærekraftig bruk av naturressurser og avfallshåndtering.

På denne måten får elevene en praktisk arena for å lære om miljøutfordringene, samtidig som IKEA får viktige råd fra den kommende generasjon.

Samarbeidet med skolene støttes og kvalitetssikres av miljøorganisasjonen WWF-Norge.
IKEA Nabofond
IKEA Nabofond
IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det innebærer også å være en god nabo i vårt lokalmiljø. Derfor har vi IKEA Nabofond, som støtter gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag.

Les mer og søk om støtte fra IKEA Nabofond
U & I
U&I – UNICEF og IKEA
U&I står for samarbeidet mellom UNICEF Norge og IKEA Norge. Sammen jobber vi for å gi barn en bedre fremtid.
På alle våre varehus er det utnevnt U&I-ambassadører blant medarbeiderne. Disse ambassadørene har som oppgave å bruke noe av arbeidstiden sin på å spre informasjon om UNICEF sitt arbeid for verdens barn til medarbeidere og kunder.

Les om vårt nasjonale samarbeid
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I:
Montering av solcellepaneler på et IKEA-varehus
ENERGI OG RESSURSER
Skape positive forandringer
Lær mer om hvordan vi arbeider med ansvarlig skogdrift, mer bærekraftig bomullsproduksjon og om målet vårt om å bli energiuavhegige.

Gå til Energi og ressurser