MENNESKER OG LOKALSAMFUNN

Menneskene foran alt

Kvinner og barn i India
Vi vil gjøre vårt for å skape en bedre hverdag for mennesker og lokalmiljøer som berøres av virksomheten vår. Dette har alltid vært en del av strategien vår, og det er enda viktigere i dag, ettersom virksomheten vår er i stadig vekst verden over.

Last ned IKEAs bærekraftrapport for 2013 PDF
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | LEVERANDØRER | MENNESKERETTIGHETER | NASJONALE BIDRAG
IKEA FOUNDATION
Forbedre barns muligheter
Uansett hva omstendighetene er, fortjener alle barn et godt hjem, en sunn start på livet, god skolegang og en tilstrekkelig familieinntekt. IKEA Foundation har i mange år støttet prosjekter drevet av velrenommerte organisasjoner som UNICEF og Redd Barna, for å hjelpe barn og unge i verdens fattigste lokalsamfunn med å skape en bedre fremtid for seg selv og familiene sine. Prosjektene vi støtter forventes å ha kommet 100 millioner barn til gode innen utgangen av 2015.
Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon
To barn i en flyktningleir
IKEA Foundation donerer hvert år et titalls millioner euro til veldedige formål. Pengene kommer fra et fond som er bygd opp av IKEAs overskudd.
3 måter som IKEA Foundation hjelper barn på
MÅTER SOM IKEA FOUNDATION HJELPER BARN PÅ
Ei jente på skole
Å hjelpe jenter og kvinner med å ta styring over sin egen fremtid
Ved å hjelpe jenter og kvinner med å ta styring over sin egen fremtid – gjennom skolegang, kompetansebygging, forbedret helsevesen eller lån til etablering av mindre virksomheter – kan vi forbedre barns helse, skolegang og fremtidsmuligheter. IKEA Foundation finansierer prosjekter som skal gi kvinner uavhengighet og utdanning, slik at de får bedre muligheter til å forsørge seg selv og familiene sine.

Besøk IKEA Foundations nettsted for å lære mer om fondets uavhengighetsprosjekter
En gutt i en flyktningleir
En bedre hverdag for flyktningbarn
Hvert år mister flere millioner barn praktisk talt alt i naturkatastrofer og konflikter. IKEA Foundation støtter FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) med 73 millioner euro som finansierer husly, helsestell og skolegang til flyktningfamilier i Etiopia, Sudan og Bangladesh.

Besøk IKEA Foundations nettsted for å finne ut hvordan fondet gir flyktningfamilier trygge hjem
Små barn som ikke går på skole, er mest utsatt
Bekjempelse av barnearbeid
IKEA har samarbeidet med Redd Barna og UNICEF i mer enn et tiår. Siden 2000 har vi donert over 60 millioner euro til bekjempelse av de bakenforliggende årsakene til barnearbeid i India og Pakistan. Sammen vil vi ha nådd ut til 16 millioner barn innen 2017.

Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon om hvordan fondet arbeider for å bekjempe barnearbeid
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: IKEA Foundation | KUNDEENGASJEMENT | LEVERANDØRER | MENNESKERETTIGHETER | NASJONALE BIDRAG
IKEA Power of light, banner for LED-kampanjen
KUNDEENGASJEMENT
TUSEN TAKK!
Under kampanjen ”Lysere hverdag for flyktninger” bidro IKEAs varehus i Norge med mer enn 1,9 millioner kroner til UNHCR.
For hver LED-pære som selges i varehusene i kampanjeperioden*, gir IKEA Foundation 1 euro til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) til belysning i flyktningleirer. På denne måten blir leirene tryggere og mer humane for de mange familiene som bor der.
Det totale bidraget fra kampanjen i år er 63 millioner kroner.
Siden 2010 har IKEA Foundation samarbeidet med UNHCR om å gi husly, omsorg og skolegang til familier og barn i flyktningleirer.
Gjennom En lysere hverdag for flyktninger når IKEA Foundation og UNHCR frem til enda flere barn og familiene deres, og gir belysning til dem som trenger det mest.
TAKK for at du kjøper LED-pærer som kan bidra til å gjøre flyktningleirer bedre og tryggere for de mange familiene som bor der.
*3. februar til 2. mars
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: IKEA Foundation | KUNDEENGASJEMENT | LEVERANDØRER | MENNESKERETTIGHETER | NASJONALE BIDRAG
LEVERANDØRER
Bygge gode relasjoner
Vi legger ned mye arbeid i å sikre og forbedre arbeidsforholdene hos våre leverandører og underleverandører. Det er omkring 600 000 mennesker som arbeider for bedrifter som leverer direkte til IKEA rundt om i verden, og vi ønsker å forsikre oss om at de alle sammen blir behandlet rettferdig.
Derfor lanserte vi IWAY, våre etiske retningslinjer for leverandører, i 2000. Leverandørene våre har ansvaret for å kommunisere IWAY til sine underleverandører, og vi hjelper dem med dette. Alle hjeminnredningsleverandører må overholde IWAY-kravene, ellers blir de faset ut.
En IWAY-inspektør på fabrikken til en IKEA-leverandør
Vi besøker leverandørene våre regelmessig for å kontrollere at de følger IWAY, og gjennomfører omkring 1000 kontroller i året.
Hva er IWAY-standarden?
Våre etiske retningslinjer for leverandører, IWAY-standarden, spiller en viktig rolle for å oppnå en positiv utvikling. De angir minstekravene våre i forbindelse med miljø, samfunnsmessig påvirkning og arbeidsforhold.
Vi besøker leverandørene våre regelmessig for å kontrollere at de følger IWAY-standarden. Omkring 80 IKEA-kontrollører samt uavhengige tredjepartskontrollører foretar både varslede og uannonserte kontroller hos leverandører og deres underleverandører.
IWAY-standarden er godt synlig på veggen i fabrikken til en av våre leverandører
IWAY-standarden er basert på internasjonale konvensjoner og omfatter blant annet:
- ikke barnearbeid
- ikke tvangsarbeid eller «bonded labour» (praksis der en arbeidsgiver gir høyrentelån til arbeidstakere og gjør dem til gjeldsslaver)
- ingen diskriminering
- organisasjonsfrihet
- fastsatt minstelønn og overtidskompensasjon
- et sikkert arbeidsmiljø uten helserisiko, forebygge forurensning til luft, grunn og vann og arbeide for å redusere energiforbruket

Last ned IWAY-standarden PDF
Samfunnsbasert opplæring i dyrking av Better Cotton
Vi samarbeider med WWF for å forbedre bomullsbønders liv
I mer enn ti år har IKEA og WWF samarbeidet om problemstillinger knyttet til bomullsdyrking. Som et resultat har omkring 110 000 bønder i India, Pakistan, Kina og Tyrkia begynt å dyrke bomull på en mer bærekraftig måte. Ved å bruke mindre kunstgjødsel og mer naturlige alternativer til kjemiske sprøytemidler, blir småbønder i stand til å redusere kostnadene samtidig som avlingene deres er like gode som før. Pengene de sparer, kan de investere i vannbesparende dryppvanning, eller kanskje i skolegang til barna sine.

Lær mer om vårt samarbeid om bomull (PDF)
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: IKEA Foundation | KUNDEENGASJEMENT | LEVERANDØRER | MENNESKERETTIGHETER | NASJONALE BIDRAG
MENNESKERETTIGHETER
Alle mennesker fortjener en bedre hverdag
Vår visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene, og dette omfatter medarbeiderne våre, kundene, leverandørenes medarbeidere og lokalsamfunnene der de bor.
Vi har arbeidet med menneskerettighetsproblematikk i mange år, men nå finnes det en ny, global standard som hjelper virksomheter å forstå menneskerettighetene og hvordan de kan overholdes. Vi støtter FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter som ble lansert i 2011, og fremmer disse prinsippene i hele verdikjeden vår. Menneskerettigheter er også en integrert del av våre etiske retningslinjer for leverandører, som kalles IWAY-standarden.

Last ned IWAY-standarden PDF
Alle i verden fortjener en bedre hverdag
Det er ikke bare hva produktene lages av som er viktig. Menneskene som står bak er vel så viktige.
Ei indisk jente på skolen
Vi tror på å beskytte barn
Vi gjør alt vi kan for handle i tråd med barnas interesser, enten det dreier seg om hvordan vi designer produktene våre eller tiltakene vi har innført for å hindre og forebygge barnearbeid.
Vårt engasjement for barn stikker dypt
Vi prøver å se produktene og varehusene våre i barnas perspektiv. Vi ønsker at produktene våre skal hjelpe dem i utviklingen, og at varehusene våre skal være lekeområder, akkurat som om barna var hjemme. Vi samarbeider med eksperter på barns utvikling for å forstå behovene deres på de forskjellige utviklingstrinnene.
Et klart forbud mot barnearbeid
Vi mener at barn har rett til å beskyttes mot utbytting, overgrep og forsømmelse. Derfor er barnearbeid uakseptabelt for IKEA, og derfor jobber vi aktivt for å forhindre og avskaffe det. Våre etiske retningslinjer mot barnearbeid, innført i 2000, ble utarbeidet i nært samarbeid med Redd Barna og i samråd med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og UNICEF.
Skape langsiktige løsninger
Å forhindre og stanse barnearbeid er en stor utfordring, som bare kan løses ved å ta tak i de bakenforliggende årsakene. Dette må gjøres gjennom en helhetlig tilnærming. Derfor støtter IKEA Foundation UNICEF og Redd Barnas prosjekter for barns rettigheter i 25 000 landsbyer i en rekke delstater i India og Pakistan. Prosjektene har som mål å nå til sammen 15 millioner barn innen utgangen av 2017.

Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I:
Montering av solcellepaneler på et IKEA-varehus
ENERGI OG RESSURSER
Skape positive forandringer
Lær mer om hvordan vi arbeider med ansvarlig skogdrift, mer bærekraftig bomullsproduksjon og om målet vårt om å bli energiuavhegige.

Gå til Energi og ressurser