ENERGI OG RESSURSER

Vi skaper positive endringer

A close-up of hands picking cotton.
I lang tid har vi skapt mye ut av lite – det er en del av arven vår. Vi jobber også med å omdanne avfall til ressurser, skaffe mat og materialer på en forsvarlig måte og å beskytte naturressursene. Vi ønsker å være energiuavhengige, og må derfor gjøre et smart bytte til fornybar energi.
ENERGI OG RESSURSER: MILJØ OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT | NASJONALE BIDRAG
KLIMA OG ENERGI
For å endre alt, må alle være med
Å håndtere det som nå har blitt en av menneskehetens største utfordringer er noe vi alle bør bidra til – slik at sjansene øker for at barna våre og deres barn igjen får ei trygg og positiv fremtid på jorda.
Få en kort historisk oppsummering om klimaendringene og les om hvordan vi alle kan bidra til å bremse dem.
No Youtube Player
No Youtube Player
No Youtube Player
fire vindturbiner og en hvit tekst på blå bakgrunn
Støtt en fremtid med 100% ren energi
Signer underskriftskampanjen på momentforaction.org/100percent/
Én milliard euro til tiltak mot klimaendringer
Vi må handle raskt for å bremse klimaendringene. Derfor har vi i IKEA og IKEA Foundation forpliktet oss til å investere ytterligere én millarder euro.
Visste du at IKEA skal produsere like mye fornybar energi som vi bruker i bygningene våre innen 2020?
Visste du at ...
IKEA skal produsere like mye fornybar energi som vi bruker i bygningene våre innen 2020?
En investering på 600 millioner euro
i vind- og solkraft
Den nye forpliktelsen er en videreføring av investeringene på 1,5 milliarder euro i vind- og solkraft – i form av 314 vindturbiner og 700 000 solcellepaneler på IKEAs bygninger.
En investering på 400 millioner euro
i mennesker og lokalsamfunn
IKEA Foundations beslutning om videre investeringer vil gjøre lokalsamfunnene bedre i stand til å håndtere klimaendringer og hjelpe dem til å ta i bruk fornybar energi i boliger, næringsbygg samt skoler og andre offentlige bygg.
No Youtube Player
Solcellepanel
Visste du at solcellepanel kan redusere strømregninga med opp til 50 %?
Vi tror at fornybar energi er fremtidens kraft
For å takle klimaendringene, ønsker vi at vår drift skal bli energiuavhengig. Et av våre mål er å produsere så mye fornybar energi som vi forbruker i 2020. Vi har allerede installert over 700 000 solcellepaneler i våre butikker og på våre bygninger over hele verden, og vi ønsker å gi våre kunder den samme muligheten hjemme.

Vi vet at våre kunder ønsker å leve mer bærekraftig hjemme, og vi vet også at våre kunder ønsker å kutte husholdningens strømregning og generere ren energi.

Vi er på en reise, og utvider nå vårt solcelletilbud utover Storbritannia, Nederland og Sveits i løpet av de neste årene.
Vi satser 100 prosent på LED
Visste du at LED-pærer bruker 85 prosent mindre energi enn glødepærer og varer i opptil 20 år?
Visste du at LED-pærer bruker 85 prosent mindre energi enn glødepærer og varer i opptil 20 år?
ENERGI OG RESSURSER: MILJØ OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT | NASJONALE BIDRAG
Tre
Vi er veldig glade i tre
Vi liker det fordi det er slitesterkt, fornybart og gjenvinnbart. Vi er en av verdens største konsumenter av trevirke til detaljsalg, og er alltid på jakt etter smartere måter å bruke det på. Se filmene våre for å lære mer om hva vi gjør for å verne om og vedlikeholde denne verdifulle ressursen.
Last ned dokumentasjon om vårt arbeid med tre
No Youtube Player
No Youtube Player
Hør Steve Howard, Chief Sustainability Officer på IKEA, fortelle om målet vårt om bare å bruke trevirke fra ansvarlig skogbruk innen 2020.
No Youtube Player
Se hvordan skogbruksspesialist Egle Petrylaite jobber tett med leverandørene våre for å sikre at alt trevirket vi kjøper, kommer fra ansvarlig skogbruk.
Fire personer står i skogen og går gjennom en kvalitetssjekkliste fra IWAY
Tydelige standarder for ansvarlig skogbruk
IWAY-standarden for skogbruk setter tydelige krav til alt trevirke som brukes i IKEA-produktene. Kravene omfatter et forbud mot å bruke trevirke som er hentet fra områder som er involvert i skogbruksrelaterte samfunnskonflikter, eller fra verneverdig skog. Alle leverandører må etterleve standarden for å kunne selge trevirke til IKEA. Vi foretar regelmessige sertifiseringskontroller hos leverandørene for å sikre at de overholder kravene.

Last ned vår IWAY-standard for skogbruk (PDF) for å lese mer
WWF-kart som viser samarbeidsprosjekter mellom IKEA og WWF i Litauen, Ukraina, Bosnia-Hercegovina, Romania, Bulgaria, Russland, Kina og Laos
Litauen
Ukraina
Bosnia-Hercegovina
Romania
Bulgaria
Russland
Kina
Laos
Vietnam
Kambodsja
Sertifisering av skoger i samarbeid med WWF
Vi samarbeider med Verdens Naturfond og andre for å bekjempe ulovlig hogst og for å fremme ansvarlig tømmerhandel. IKEA og WWF har siden 2002 samarbeidet om å utvikle en troverdig skogbrukssertifisering. Arbeidet omfatter blant annet kartlegging og vern av verneverdig skog for å sikre biologisk mangfold og ansvarlig skogbruk. Hittil har vi bidratt til bedre skogforvaltning i Europa og Asia og til å utvide de FSC-sertifiserte skogområdene med rundt 35 millioner hektar (et areal på størrelse med Italia) i landene der vi samarbeider.

Gå inn på WWFs nettsider for å lese mer om samarbeidet vårt
Vi vil lære av feilene vi gjør
For en del år tilbake oppdaget vi fibre fra tropiske treslag i noen av papirproduktene våre. Dette er ikke i tråd med standardene våre, og etter omfattende undersøkelser forbedret vi de interne rutinene våre for å sikre oss mot at noe slikt skulle skje igjen.
Vi vil hindre bruk av ulovlig hogd valnøttre
For fem års tid siden oppdaget skogbruksekspertene våre at det foregikk ulovlig hogst av valnøttre i Kina. Derfor sluttet vi å bruke dette trevirket i produktene våre, og derfor lages MOLGER baderomsserie nå av bjørk fra sertifiserte skoger.
Les mer om vår praksis når det gjelder skogbruk
I tillegg til at leverandørene våre overholder IWAY-standarden for skogbruk, har andelen trevirke fra bærekraftige kilder – resirkulert trevirke og trevirke fra FSC-sertifisert skog – økt til 41 prosent i 2014. Målet er 50 prosent innen 2017 og 100 % innen 2020. Gå inn på nettsidene til FSC® for å lese mer om arbeidet deres
Last ned IWAY og Forest Stewardship Councils standarder for skogbruk (PDF) Last ned vår bærekraftstrategi People & Planet Positive (PDF)
ENERGI OG RESSURSER: MILJØ OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT | NASJONALE BIDRAG
BOMULL
Vi satser for fullt på bomull
fra mer bærekraftige kilder
Fra 1. september 2015 kommer all bomull som brukes i IKEA-produkter, fra mer bærekraftige kilder. Dette betyr at bomullen enten er gjenbrukt, eller blir dyrket med mindre vann, kunstgjødsel og sprøytemidler, samtidig som bøndenes fortjenestemarginer øker.
Vi er stolte av utviklingen vår, men arbeidet med å forbedre bomullsindustrien stopper ikke her. Gjennom samarbeidsprosjekter i leverandørlandene våre jobber vi for å øke bøndenes fortjeneste og bidra til å gjøre bomullsdyrking mindre skadelig for miljøet. Vi ønsker å dele erfaringene våre med resten av industrien, så vi på sikt kan endre hele bomullsindustrien.
En bonde står i bomullsåkeren og bærer bomullsballer på hodet.
En mor sitter med babyen sin på fanget. Babyen er pakket inn i et hvit/beige babyhåndkle med hette.
Hvorfor er det viktig at bomullen er mer bærekraftig?
Bomull er en av våre viktigste råmaterialer. Du finner det i mange IKEA-produkter, fra sofaer og puter til sengetøy og madrasser. Vi liker å jobbe med bomull, men vi syntes det var uholdbart at konvensjonell bomullsdyrking ofte er skadelig for miljøet og menneskene som dyrker den.
I konvensjonell bomullsdyrking brukes det store mengder kjemikalier og vann. Dette medfører i mange tilfeller jorderosjon, vannmangel og betydelig helserisiko for bøndene. Det fører også til høyere kostnader, og siden bomull stort sett dyrkes på mindre gårdsbruk i utviklingsland, strever mange bønder med å tjene penger på bomullen.
Derfor bestemte vi oss for å ta tak i utfordringene i bransjen og gjøre en innsats for å forbedre den.
Veien mot en bedre bomullsindustri
For over ti år siden begynte IKEA å jobbe for at bomull skulle produseres mer forsvarlig. Sammen med blant andre Verdens naturfond (WWF) startet vi Better Cotton Initiative (BCI). Initiativet har som mål å gjøre den globale bomullsproduksjonen bedre for dem som dyrker bomullen, for miljøet den dyrkes i og for bransjens fremtid, ved å gjøre ansvarlig produsert bomull til en vanlig, tilgjengelig vare.
Siden 2005 har vi jobbet sammen med WWF for å gjøre bomullsdyrkingen mer bærekraftig. Vi begynte med 500 bønder i Pakistan.Først var de skeptiske til å endre dyrkingsmetodene sine. Men et år senere hadde vi oppnådd resultater som var så gode at flere bønder ble inspirert til å delta i prosjektene våre i India og Pakistan.
Gjennom praktisk undervisning og feltskoler har vi og samarbeidspartnerne våre lært opp omkring 110 000 bønder i mer bærekraftige dyrkingsmetoder. Tiltaket har gitt bøndene reduserte kostnader, økte inntekter og bedre arbeidsforhold. Bondefamiliene har fått bedre levestandard og råd til å sende barna på skolen. Nå fortsetter vi arbeidet på dette området, og håper å bidra til en transformasjon av hele bomullsindustrien i framtiden.

Les mer om hvordan vi gjennom våre etiske retningslinjer (IWAY) jobber med å bedre arbeidsforholdene hos leverandørene våre og sørge for at de overholder minimumskrav for miljøvern.
Bomullsbønder står på kne i en bomullsåker og inspiserer jorda.
No Youtube Player
En varig endring
Vi er veldig glade for å fortelle at vi nå har nådd 100-prosent-målet vårt, men vi stopper ikke der. IKEA er opptatt av å fortsette å skape positive forandringer i hele bomullsindustrien. Visjonen vår er at mer bærekraftig bomull skal være rimelig og tilgjengelig for alle, også utenfor virksomheten vår. Vi er glade for å ha nådd målet, men gir oss ikke med det. Noe av det vi fokuserer på nå, er vann.
Av all bomullen vi bruker i produktene våre, er 18 prosent resirkulert bomull, 69 prosent er Better Cotton og resten er «Towards Better Cotton» (på vei til å bli Better Cotton) og annen mer bærekraftig bomull. I 2016 brukte vi over 131 000 millioner tonn bomull.
Bomull fra mer bærekraftige kilder
Av all bomullen vi bruker i produktene våre, er 18 prosent resirkulert bomull. De resterende 82 prosentene kommer fra disse kildene: Better Cotton: 69 %, Towards Better Cotton* og annen mer bærekraftig bomull, som E3-programmet i USA: 13 %.
I regnskapsåret 2016 brukte vi 131 millioner tonn bomull. Det tilsvarer 1 % av bomullen i verden.
*Towards Better Cotton er en standard utviklet av IKEA som følger de samme prinsippene og kriteriene som Better Cotton, på veien til å bli Better Cotton.
Les mer om samarbeidspartnerne våre og hvordan vi jobber med bomull
Fra 1. september 2015 kommer all bomull som brukes i IKEA-produkter, fra mer bærekraftige kilder. Dette betyr at bomullen blir dyrket med mindre vann, kunstgjødsel og sprøytemidler, samtidig som bøndenes fortjenestemarginer øker.
Vi på IKEA er opptatt av å bruke vann så effektivt som mulig. Med utgangspunkt i WWFs modell for vannforvaltning skal vi minske miljøpåvirkningen fra egen virksomhet og leverandørenes virksomhet ved å sørge for bærekraftig vannforvaltning innenfor både bomullsproduksjon og annen produksjon.
Å ta vare på vannressursene
Vi har som mål å bruke vann mest mulig effektivt og fremme god vannforvaltning, både i vår egen virksomhet og i samfunnet for øvrig. Med utgangspunkt i WWFs modell for forvaltning av vannressurser skal vi redusere miljøpåvirkningen fra egen virksomhet og leverandørenes virksomhet. Dette gjør vi blant annet ved å sørge for å etablere bærekraftige elvebassenger og ved å gi lokalbefolkningen tilgang på rent vann. For å oppnå dette, jobber vi spesielt med bomullsproduksjon, siden bomullsdyrking krever veldig mye vann. Blant annet lærer vi opp bøndene i bedre vanningsmetoder og etablerer lokale foreninger for næringer som bruker vann, slik at de kan samarbeide om tiltak for vannsparing. Dermed kan bomullen dyrkes med mindre vann, slik at mer vann kan gå til andre bruksområder.
ENERGI OG RESSURSER: MILJØ OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT | NASJONALE BIDRAG
Rent, friskt vann som renner over hender
VANN
Behandle vann med respekt
Selv om vann er en livsnødvendighet, er rent, friskt vann i enkelte deler av verden en luksus. Vannforbruk og -kvalitet er derfor et viktig tema for oss og leverandørene våre. Vi har et mål om å øke tilgjengeligheten av rent vann der vi har virksomhet. Det vil si at vi skal bidra til tilgang på mer rent vann enn det vi selv bruker. Det skal vi oppnå innen august 2020 ved å fremme ansvarlig vannforvaltning gjennom hele verdikjeden vår. Gjennom samarbeid med andre ønsker vi å bidra til bedre vannforvaltning (både med hensyn til vannkvalitet og -forbruk) når vi driver virksomhet i områder der vannressursene er knappe.
Spare vann hjemme »
Jobber sammen for spare vann og energi i India
For noen fabrikker i Sør-India er den eneste måten å skaffe nok vann å frakte det 50 kilometer. Utdaterte maskiner og forurensede vannkilder bidrar ofte til at produksjonen blir enda mindre vann- og energieffektiv. Jansons, en tekstilleverandør basert i Erode i Sør-India, ble inspirert av IKEAs People & Planet Positive-strategi og startet et samarbeidsprosjekt for å håndtere utfordringen. Blant tiltakene er resirkulering av avløpsvann for trykking og en ny innfargingsprosess som forbruker mindre vann og som sørger for at maskinene er aktive kun ved behov.

– Fabrikken vår er i et vann- og energifattig område, og dette var veldig problematisk for oss, sier Mr. Thirukumar, administrerende direktør i Jansons Industries. – Med støtte fra IKEA så vi forskjellen dette prosjektet utgjorde, og vi ble inspirert til å se etter flere muligheter. Med en hederlig innsats fra medarbeiderne våre, har vi hittil spart mer enn 285 MWh energi og 69 millioner liter vann.
Vannbehandlingsanlegg på en IKEA-fabrikk i Bangladesh
Vann pumpes inn i et vannbehandlingsanlegg i Bangladesh.
Å tenke fremover: Hvordan spare vann for kommende generasjoner?
Mer enn 23 millioner mennesker i Bangladesh mangler trygt drikkevann.

– Jeg vil ikke at barna og barnebarna mine skal bli en del av den statistikken. Jeg vil forsikre meg om at bedriften min ikke bidrar til å skape problemer for fremtidige generasjoner. sier Shah S. Alam, administrerende direktør i Unilliance, en av IKEAs tekstilleverandører i Bangladesh. Han har spilt en viktig rolle i vannprosjektene IKEA har initiert i bedriften, og han jobber for at Unilliance skal delta i enda mer ambisiøse prosjekter for vannsparing.
– Da vi begynte å jobbe med IKEA hadde vi allerede et renseanlegg som fjernet forurensning fra avløpsvannet før det rant ut i omgivelsene. Men IKEA foreslo at vi skulle tenke ut måter vi kunne redusere og gjenbruke dette vannet på.

– Nå, etter å ha gjort noen enkle justeringer, gjenbruker vi avløpsvannet for å kjøle ned maskinene våre. Dette bidrar til å spare rundt 100 m3 vann hver eneste dag, noe som er nok til å fylle 15 olympiske svømmebasseng i året.

– Om fem til ti år vil lovene i Bangladesh bli endret, og alle vil være nødt til å gjenbruke avløpsvannet sitt. Samarbeidet med IKEA har gjort oss mer proaktive og innovative, og kundene våre merker forskjellen, sier han.
ENERGI OG RESSURSER: KLIMA OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | VERDI, IKKE AVFALL | MAT
Munnblåste glassvaser i en vinduskarm, laget av smeltede glassrester i ulike marmortoner.
VERDI, IKKE AVFALL
Tenk gjenbruk
IKEA ser alltid etter nye måter å bruke mer av mindre. For å hjelpe våre kunder til å skape en bedre hverdag i hjemmet, i en verden hvor ressursene er knappe, må vi tenke nytt. Vi må revurdere alt fra hvilke materialer vi bruker, til hvordan vi genererer strøm til varehusene, og hvordan vi kan forlenge levetiden til produktene våre og ha fokus på gjenbruk og gjenvinning.
Gjennom hele verdikjeden vår tar vi på sikte på å bruke fornybare og resirkulerte ressurser så effektivt som mulig, for å sikre verdi istedenfor avfall. Når du tar hjem et produkt, ønsker vi å hjelpe deg til å forlenge levetiden til produktet, eller gi det et nytt liv når du ikke har bruk for produktet lengre.
Three coffee tables in ash veneer with solid birch legs. One large and two smaller that fits underneath.
Display of colourful boxes in different sizes made of recycled paper.
Gjør det riktig fra starten
For å gjøre verden mer bærekraftig, må vi begynne et sted. Ved å planlegge for produktenes neste liv allerede på designstadiet, skaffer vi oss et forsprang. For å utrette mer med mindre, bruker vi også fornybare og resirkulerte materialer fra mer bærekraftige kilder. Produktene våre skal vare så lenge det er behov for dem, og de skal være enkle å vedlikeholde, reparere, gjenbruke, montere og resirkulere. Jo bedre vi lykkes med dette, desto bedre for kundene og miljøet.
Bilde av REINSVOLL garderobedører, som er laget av gjenvunnet tre og plast fra resirkulerte flasker, på et soverom.
Gamle materialer, nye overflater. Vi liker ikke å kaste ting. Vi mener at avfall er en ressurs, og prøver hele tiden å bruke enda mer resirkulert materiale i produktene våre. Derfor har vi laget REINSVOLL garderobedører. Dørene er laget av gjenvunnet tre foliert med plast fra resirkulerte plastflasker. Dermed trengs ikke noe nytt tre eller mer plast laget av olje. Og selv om REINSVOLL er et bærekraftig valg, er ikke kvaliteten og designen dårligere eller prisen høyere.
No Youtube Player
Kjøkkenfronter i front REINSVOLL er faktisk ikke vårt første produkt laget av 100 prosent resirkulert, FSC(R)-sertifisert tre og plastflasker. KUNGSBACKA kjøkkenfronter, som har en stilren design og ei overflate som ikke får fingermerker, er laget av det samme.
Hvert år brukes cirka 100 milliarder flasker av polyetylentereftalat (PET) verden over. Kun 30 prosent resirkuleres. Ved å gi flaskene nytt liv som folie til dører og kjøkkenfronter, viser vi at resirkulering ikke bare er det rette å gjøre, men også gir oss nye, pene produkter.
Nærbilde av de allsidige lynlåsposene ISTAD, nå laget av bioplast, som er et fornybart materiale.
Kan 1,4 milliarder lynlåsposer gjør en forskjell?
Det håper vi virkelig, siden vi nå spent lanserer vårt aller første masseproduserte bioplastprodukt. Plastposen ISTAD lages nå hovedsakelig av fornybart materiale fra sukkerrørsindustrien. Overgangen til bioplast vil gjøre at vi bruker 75 000 færre tønner med olje hvert år, noe som vil redusere CO2-utslippene betydelig.
Og selv om det er dyrere å lage poser av bioplast enn av vanlig plast, betaler kundene våre det samme som før. På IKEA mener vi at alle bør ha råd til å gjøre bærekraftige valg.
No Youtube Player
– Vi bruker absolutt alt fra sukkerrørene, det blir ikke igjen noe avfall. Det er ganske utrolig å se.
Minh Nguyen Hoang, Category Manager for plastprodukter på IKEA of Sweden.
ISTAD er laget av bioplast fra sukkerrør, som er et fornybart
og gjenvinnbart materiale.
Nærbilde av hvite, resirkulerte plastbokser i forskjellige størrelser stablet oppå hverandre.
Ingen vanlig boks. Den enes søppel, den andres skatt.
For oss er den praktiske kassen KUGGIS, som er laget av resirkulerte plastflasker, en av disse skattene. Den er allsidig, pen og gjenvinnbar, og gir deg mye nyttig oppbevaring – om og om igjen.
blå bakgrunn
Visste du det?
Bioplast er et fornybart materiale laget av for eksempel biprodukter fra landbruksproduksjon. Det kan også lages av andre fornybare karbonkilder, som biogass.
Overgangen til bioplast er i tråd med målet vårt om å bidra til å endre plastindustrien og bare bruke fornybar eller gjenvunnet plast i hjeminnredningsproduktene våre.
A display of waste sorting bins in different sizes and shapes for recycling paper, bottles, batteries and so on.
blue background
Visste du det?
Innen 2020 skal 90 prosent av avfallet
fra virksomheten vår resirkuleres eller gjenvinnes som energi.
80 prosent av avfallet fra varehus og distribusjonssentre skal resirkuleres som nytt materiale.
Målet er null avfall
IKEA har bestemt seg for å eliminere alt avfall fra virksomheten vår og bli energiuavhengige innen 2020. Dette er ingen liten oppgave, men sammen med leverandører, samarbeidspartnere og kunder har vi målet innen rekkevidde.
IKEA jobber også med leverandører og samarbeidspartnere i hele forsyningskjeden for å produsere og distribuere produktene våre på en mest mulig effektiv måte. Dette omfatter å minimalisere avfallet i verdikjeden og gjøre det til en ressurs ved å bruke det til å lage nye produkter.
Les mer om våre investeringer i fornybar energi her
orange background
Visste du det?
I 2016 ble 89 prosent av avfallet vårt resirkulert eller energigjenvunnet.
To munnblåste glassvaser i en vinduskarm, begge laget av smeltede glassrester i ulike marmortoner.
Skjønnheten i knust glass. Glasset vi bruker til å produsere IKEA PS 2017, har en historie å fortelle. Det kommer fra produkter som er sortert ut og kassert på grunn av luftbobler eller andre defekter.
Glasset blir knust, smeltet på nytt og munnblåst av erfarne håndverkere til masseproduserte artikler. Likevel lever karakteren til hvert glassprodukt videre, noe som gir
hver vase en unik kombinasjon av farger og mønstre. Ved å gjenbruke glasset i stedet for å kaste det som avfall, tar vi vare på verdifulle og begrensede ressurser og gir
hjemmet ditt litt ekstra karakter.
Krakk med en stabel filleryer laget av tekstilrester fra produksjon av sengetøy.
Sett foten på det. TÅNUM er håndlaget, noe som gir hvert teppe sin egen, individuelle skjønnhet. Og enda bedre – det er laget av resirkulert bomull fra virksomheten vår. Over 90 prosent av materialet er tekstilrester fra sengetøyproduksjonen. Når du setter foten på et TÅNUM teppe, setter du samtidig et mindre fotavtrykk på miljøet.
A person sorting recycled textiles.
Gi ting en ny sjanse
IKEA vil at kundene skal være glade i og ta vare på produktene våre så lenge som mulig – og hvis ikke kundene gjør det, gjør vi det. På varehusene prøver vi ut smartere og mer miljøvennlige måter å forlenge levetiden til produktene våre på. Ett eksempel er Belgia, der vi tilbyr kundene fem alternativer for å gi gamle IKEA-møbler et nytt liv: De kan selge dem på varehuset, fornye dem ved å male dem om eller montere dem på nytt, reparere dem med reservedeler fra oss, returnere dem ved hjelp av transporttjenesten vår eller gi dem bort til veldedige organisasjoner.
Vi tilbyr reservedeler til alle kunder over hele verden, og i de fleste markedene våre kan kundene levere tilbake gamle madrasser når de kjøper en ny. Benytt muligheten til å gi gamle møbler nytt liv, eller gi dem nytt liv hos oss.
ENERGI OG RESSURSER: KLIMA OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT
Mat som føles bra
Vi vil tilby mat som ikke bare smaker godt, men som også er bærekraftig og sunn. Derfor får du nå enda mer bærekraftig mat i IKEA-restauranten og i Svenske spesialiteter. Vi bruker alltid nøye utvalgte ingredienser som er sertifisert i henhold til strenge standarder for miljøvern og samfunnsansvar, og som gir deg flere sunnere alternativer å velge mellom. Vi jobber også hardt for å redusere mengden matavfall på varehusene.
Nærbilde av hender som plukker kaffebær fra en plante.
En kaffeplante må vokse i rundt tre år før bærene kan høstes.
Jacqueline Macalister, ansvarlig for Health and Sustainability i IKEA Food.
– Kaffebønnene var allerede UTZ-sertifiserte, men vi ville også at de skulle være økologisk dyrket, altså uten kunstgjødsel og sprøytemidler.
Hjelp kaffedyrkerne med å gi deg bedre kaffe
Kaffebønnene IKEA bruker, kommer fra familiedrevne plantasjer og små kooperativer i land som Honduras, Mexico og Peru. Kaffen er UTZ-sertifisert og dyrket i henhold til EUs standarder for økologisk landbruk – uten bruk av kjemikalier eller sprøytemidler. UTZ hjelper kaffedyrkerne på en rekke områder, for eksempel med å utvikle bedre dyrkemetoder. Dette bidrar til å redusere kostnadene og gjøre avlingene bedre og større, slik at de blir mer lønnsomme for bøndene. Arbeiderne tjener mer, og bøndene får en større del av inntekten. Det betyr at barna deres kan gå på skole og har tid til å leke også.
No Youtube Player
Kaffen kjenner du – hils på dem som dyrker den
Du får god kaffe, og bøndene får en inntekt de kan leve av
Siden 2008 har all kaffe som selges og serveres på IKEA, vært UTZ-sertifisert. Sertifiseringen var et positivt skritt i retning av bedre kaffe, og sikret bærekraftig dyrking, rettferdige vilkår for bøndene og sporbarhet tilbake til plantasjen. Dette var likevel bare begynnelsen når det gjaldt å produsere fullstendig bærekraftige, gode kaffebønner. Nå er kaffebønnene økologiske, også.
– Kaffebønnene var allerede UTZ-sertifiserte, men vi ville at de også skulle være økologisk dyrket, altså uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, forteller Jacqueline Macalister, ansvarlig for Health and Sustainability i IKEA Food.
– Det gir et sunnere jordsmonn og mindre klimapåvirkning. I tillegg får bøndene bedre betalt for økologiske råvarer. På den måten gir vi dem en inntekt de kan leve av, samtidig som vi sammen verner om miljøet.
Ta deg en kopp kaffe fra PÅTÅR-serien
Nærbilde av en sekk med kaffebønner.
PÅTÅR spesialutgave:
Nå lanserer vi en single-origin, 100 prosent Arabica-kaffe av høy kvalitet fra Uganda
Mesteparten av PÅTÅR-kaffen vår kommer fra Sør-Amerika. Nå er vi glade for å kunne utvide utvalget med en helt spesiell kaffe fra Afrika. Uganda er Afrikas største kaffeeksportør, men kaffeindustrien der består hovedsakelig av små plantasjer som ofte sliter med å tjene nok penger. Når Svenske spesialiteter nå lanserer vår første single-origin-kaffe – som består av 100 prosent Arabica-bønner fra området rundt Den hvite Nilen – er det i samarbeid med disse små plantasjene i Uganda. Slik hjelper vi dem med å bli mer økonomisk uavhengige.
Les mer om vår unike PÅTÅR-kaffe og samarbeidet vårt med sosiale entreprenører
PÅTÅR spesialutgave er en single-origin 100 % Arabica-kaffe fra området rundt Den hvite Nilen i Uganda. Den er mellombrent og har en frisk, fruktig smak med innslag av vanilje og karamell.
Økologisk og UTZ er en god kombinasjon
All kaffe som selges og serveres på Svenske spesialiteter, i bistroen og restauranten, er UTZ-sertifisert og dyrket i henhold til EUs standarder for økologisk landbruk. De smakfulle bønnene oppfyller strenge, uavhengige krav til bærekraftig dyrking og rettferdige vilkår for kaffearbeiderne. Du kan spore kaffen vår helt tilbake til bonden på utz.org/IKEA
Kaffebønner og grønne blader på en grå tallerken, sett ovenfra.
Sjokolade du kan spise med god samvittighet
Kakaoen i IKEA-merket sjokolade oppfyller strenge, uavhengige krav til bærekraftig dyrking og rettferdige vilkår for arbeiderne. Se etter «UTZ Certified»-merket på Svenske spesialiteter. Du kan spore kakaoen i de UTZ-sertifiserte sjokoladene våre på utz.org/IKEA
Kakaofrukt, bønner og grønne blader på en svart tallerken, sett ovenfra.
Ansvarlig innkjøp av sjømat
Sunn og smakfull fisk gir friske og glade kunder. Derfor har IKEA deltatt i en dialog med globale miljøeksperter for å utvikle standarder for bærekraftig lakseoppdrett som er bedre for både fisken og miljøet. All laks som selges på IKEA, kommer fra fiskerier som er sertifisert i henhold til standardene til Aquaculture Stewardship Council (ASC).
No Youtube Player
Ansvarlig innkjøp verner om fiskebestandene
I dag er 90 prosent av verdens fiskebestander enten maksimalt beskattet eller overbeskattet.
Ved å kjøpe inn fisk fra bærekraftige kilder kan vi hindre en ytterligere nedgang i bestandene.
Å lage tangkorn
Tangkorn er et miljøvennlig produkt som lages av tang fra havet. Å bruke tang er bærekraftig, siden plantene vokser opptil 50 cm per dag. Tangkornene våre er et godt vegansk alternativ til kaviar, som ikke bidrar til å redusere fiskebestander, siden man ikke bruker fiskeegg som råvare.
Nærbilde av et lite glass med røde tangkorn.
Sjømat du og barnebarna kan kose dere med
Villfanget fisk og villfangede reker som selges og serveres på IKEA, kommer fra fiskerier som er uavhengig sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils standarder. Når du spiser MSC-sertifisert sjømat, bidrar du til å støtte bærekraftig fiske og verne om sjømatressursene for fremtidige generasjoner.
Finn ut hvor godt SJÖRAPPORT-serien smaker her
Fisk, reker og is sett ovenfra.
Smakfulle grønnsaksboller
Utviklingen av grønnsaksbollene ble drevet av at IKEA, som et ansvarlig konsern, ønsket å utvikle en matvareserie med mer bærekraftige produkter. Grønnsaksbollene våre er fulle av friske ingredienser som kikerter, grønne erter, gulrøtter, paprika, mais og grønnkål. En porsjon grønnsaksboller gir deg masser av proteiner og andre næringsstoffer. I tillegg har de et mindre karbonavtrykk enn vanlige kjøttboller. Kort sagt, et velsmakende alternativ til de tradisjonelle kjøttbollene våre.
Lev litt sunnere med mer grønt på menyen
Stekte grønnsaksboller i ei støpejernspanne, sett ovenfra.
Vi har valgt ut noen organiske alternativer for deg
Du kan alltid finne økologisk mat i Svenske Spesialiteter like ved bistroen på varehuset - som tyttebærsyltetøy, kaffe og kaker. På menyen i restauranten tilbyr vi minst en økologisk rett både for barn og voksne.
Red lingonberries in a black bowl with lingonberry twigs on the side, seen from above.A brown paper bag filled with food waste, seen from above.
Veien mot null avfall
På IKEA synes vi ikke at mat skal kastes. Derfor har vi bestemt oss for å jobbe mot et stort mål; innen august 2020 skal vi halvere matsvinnet på IKEA. Samtidig skal 90% av matsvinnet resirkuleres eller gjøres om til kompost eller biogass.
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I:
Løsninger for avfallssortering kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen din
BÆREKRAFTIG LIV I HJEMMET
Mange små tiltak kan utgjøre en stor forskjell
Finn ut hvordan matoppbevaring og kildesortering kan bidra til å redusere både kostnader og miljøpåvirkning.

Gå til Bærekraftig liv i hjemmet
Vi bidrar til helhetlige løsninger på fattigdom og barnearbeid ved å hjelpe jenter og kvinner med å ta styring over sin egen fremtid
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN
Menneskene foran alt
Vi bidrar til å skape en bedre hverdag for mennesker over hele verden. Les om våre etiske retningslinjer og vårt arbeid for barn verden over.

Gå til Mennesker og lokalsamfunn