ENERGI OG RESSURSER

Vi skaper positive endringer

A close-up of hands picking cotton.
I lang tid har vi skapt mye ut av lite – det er en del av arven vår. Vi jobber også med å omdanne avfall til ressurser, skaffe mat og materialer på en forsvarlig måte og å beskytte naturressursene. Vi ønsker å være energiuavhengige, og må derfor gjøre et smart bytte til fornybar energi.
ENERGI OG RESSURSER: MILJØ OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT | NASJONALE BIDRAG
KLIMA OG ENERGI
For å endre alt, må alle være med
Å håndtere det som nå har blitt en av menneskehetens største utfordringer er noe vi alle bør bidra til – slik at sjansene øker for at barna våre og deres barn igjen får ei trygg og positiv fremtid på jorda.
Få en kort historisk oppsummering om klimaendringene og les om hvordan vi alle kan bidra til å bremse dem.
No Youtube Player
No Youtube Player
No Youtube Player
fire vindturbiner og en hvit tekst på blå bakgrunn
Støtt en fremtid med 100% ren energi
Signer underskriftskampanjen på momentforaction.org/100percent/
Én milliard euro til tiltak mot klimaendringer
Vi må handle raskt for å bremse klimaendringene. Derfor har vi i IKEA og IKEA Foundation forpliktet oss til å investere ytterligere én millarder euro.
Visste du at IKEA skal produsere like mye fornybar energi som vi bruker i bygningene våre innen 2020?
Visste du at ...
IKEA skal produsere like mye fornybar energi som vi bruker i bygningene våre innen 2020?
En investering på 600 millioner euro
i vind- og solkraft
Den nye forpliktelsen er en videreføring av investeringene på 1,5 milliarder euro i vind- og solkraft – i form av 314 vindturbiner og 700 000 solcellepaneler på IKEAs bygninger.
En investering på 400 millioner euro
i mennesker og lokalsamfunn
IKEA Foundations beslutning om videre investeringer vil gjøre lokalsamfunnene bedre i stand til å håndtere klimaendringer og hjelpe dem til å ta i bruk fornybar energi i boliger, næringsbygg samt skoler og andre offentlige bygg.
No Youtube Player
Solcellepanel
Visste du at solcellepanel kan redusere strømregninga med opp til 50 %?
Vi tror at fornybar energi er fremtidens kraft
For å takle klimaendringene, ønsker vi at vår drift skal bli energiuavhengig. Et av våre mål er å produsere så mye fornybar energi som vi forbruker i 2020. Vi har allerede installert over 700 000 solcellepaneler i våre butikker og på våre bygninger over hele verden, og vi ønsker å gi våre kunder den samme muligheten hjemme.

Vi vet at våre kunder ønsker å leve mer bærekraftig hjemme, og vi vet også at våre kunder ønsker å kutte husholdningens strømregning og generere ren energi.

Vi er på en reise, og utvider nå vårt solcelletilbud utover Storbritannia, Nederland og Sveits i løpet av de neste årene.
Vi satser 100 prosent på LED
Visste du at LED-pærer bruker 85 prosent mindre energi enn glødepærer og varer i opptil 20 år?
Visste du at LED-pærer bruker 85 prosent mindre energi enn glødepærer og varer i opptil 20 år?
ENERGI OG RESSURSER: MILJØ OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT | NASJONALE BIDRAG
Tre
Vi er veldig glade i tre
Vi liker det fordi det er slitesterkt, fornybart og gjenvinnbart. Vi er en av verdens største konsumenter av trevirke til detaljsalg, og er alltid på jakt etter smartere måter å bruke det på. Se filmene våre for å lære mer om hva vi gjør for å verne om og vedlikeholde denne verdifulle ressursen.
Last ned dokumentasjon om vårt arbeid med tre
No Youtube Player
No Youtube Player
Hør Steve Howard, Chief Sustainability Officer på IKEA, fortelle om målet vårt om bare å bruke trevirke fra ansvarlig skogbruk innen 2020.
No Youtube Player
Se hvordan skogbruksspesialist Egle Petrylaite jobber tett med leverandørene våre for å sikre at alt trevirket vi kjøper, kommer fra ansvarlig skogbruk.
Fire personer står i skogen og går gjennom en kvalitetssjekkliste fra IWAY
Tydelige standarder for ansvarlig skogbruk
IWAY-standarden for skogbruk setter tydelige krav til alt trevirke som brukes i IKEA-produktene. Kravene omfatter et forbud mot å bruke trevirke som er hentet fra områder som er involvert i skogbruksrelaterte samfunnskonflikter, eller fra verneverdig skog. Alle leverandører må etterleve standarden for å kunne selge trevirke til IKEA. Vi foretar regelmessige sertifiseringskontroller hos leverandørene for å sikre at de overholder kravene.

Last ned vår IWAY-standard for skogbruk (PDF) for å lese mer
WWF-kart som viser samarbeidsprosjekter mellom IKEA og WWF i Litauen, Ukraina, Bosnia-Hercegovina, Romania, Bulgaria, Russland, Kina og Laos
Litauen
Ukraina
Bosnia-Hercegovina
Romania
Bulgaria
Russland
Kina
Laos
Vietnam
Kambodsja
Sertifisering av skoger i samarbeid med WWF
Vi samarbeider med Verdens Naturfond og andre for å bekjempe ulovlig hogst og for å fremme ansvarlig tømmerhandel. IKEA og WWF har siden 2002 samarbeidet om å utvikle en troverdig skogbrukssertifisering. Arbeidet omfatter blant annet kartlegging og vern av verneverdig skog for å sikre biologisk mangfold og ansvarlig skogbruk. Hittil har vi bidratt til bedre skogforvaltning i Europa og Asia og til å utvide de FSC-sertifiserte skogområdene med rundt 35 millioner hektar (et areal på størrelse med Italia) i landene der vi samarbeider.

Gå inn på WWFs nettsider for å lese mer om samarbeidet vårt
Vi vil lære av feilene vi gjør
For en del år tilbake oppdaget vi fibre fra tropiske treslag i noen av papirproduktene våre. Dette er ikke i tråd med standardene våre, og etter omfattende undersøkelser forbedret vi de interne rutinene våre for å sikre oss mot at noe slikt skulle skje igjen.
Vi vil hindre bruk av ulovlig hogd valnøttre
For fem års tid siden oppdaget skogbruksekspertene våre at det foregikk ulovlig hogst av valnøttre i Kina. Derfor sluttet vi å bruke dette trevirket i produktene våre, og derfor lages MOLGER baderomsserie nå av bjørk fra sertifiserte skoger.
Les mer om vår praksis når det gjelder skogbruk
I tillegg til at leverandørene våre overholder IWAY-standarden for skogbruk, har andelen trevirke fra bærekraftige kilder – resirkulert trevirke og trevirke fra FSC-sertifisert skog – økt til 41 prosent i 2014. Målet er 50 prosent innen 2017 og 100 % innen 2020. Gå inn på nettsidene til FSC® for å lese mer om arbeidet deres
Last ned IWAY og Forest Stewardship Councils standarder for skogbruk (PDF) Last ned vår bærekraftstrategi People & Planet Positive (PDF)
ENERGI OG RESSURSER: MILJØ OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT | NASJONALE BIDRAG
BOMULL
Vi satser for fullt på bomull
fra mer bærekraftige kilder
Fra 1. september 2015 kommer all bomull som brukes i IKEA-produkter, fra mer bærekraftige kilder. Dette betyr at bomullen enten er gjenbrukt, eller blir dyrket med mindre vann, kunstgjødsel og sprøytemidler, samtidig som bøndenes fortjenestemarginer øker.
Vi er stolte av utviklingen vår, men arbeidet med å forbedre bomullsindustrien stopper ikke her. Gjennom samarbeidsprosjekter i leverandørlandene våre jobber vi for å øke bøndenes fortjeneste og bidra til å gjøre bomullsdyrking mindre skadelig for miljøet. Vi ønsker å dele erfaringene våre med resten av industrien, så vi på sikt kan endre hele bomullsindustrien.
En bonde står i bomullsåkeren og bærer bomullsballer på hodet.
En mor sitter med babyen sin på fanget. Babyen er pakket inn i et hvit/beige babyhåndkle med hette.
Hvorfor er det viktig at bomullen er mer bærekraftig?
Bomull er en av våre viktigste råmaterialer. Du finner det i mange IKEA-produkter, fra sofaer og puter til sengetøy og madrasser. Vi liker å jobbe med bomull, men vi syntes det var uholdbart at konvensjonell bomullsdyrking ofte er skadelig for miljøet og menneskene som dyrker den.
I konvensjonell bomullsdyrking brukes det store mengder kjemikalier og vann. Dette medfører i mange tilfeller jorderosjon, vannmangel og betydelig helserisiko for bøndene. Det fører også til høyere kostnader, og siden bomull stort sett dyrkes på mindre gårdsbruk i utviklingsland, strever mange bønder med å tjene penger på bomullen.
Derfor bestemte vi oss for å ta tak i utfordringene i bransjen og gjøre en innsats for å forbedre den.
Veien mot en bedre bomullsindustri
For over ti år siden begynte IKEA å jobbe for at bomull skulle produseres mer forsvarlig. Sammen med blant andre Verdens naturfond (WWF) startet vi Better Cotton Initiative (BCI). Initiativet har som mål å gjøre den globale bomullsproduksjonen bedre for dem som dyrker bomullen, for miljøet den dyrkes i og for bransjens fremtid, ved å gjøre ansvarlig produsert bomull til en vanlig, tilgjengelig vare.
Siden 2005 har vi jobbet sammen med WWF for å gjøre bomullsdyrkingen mer bærekraftig. Vi begynte med 500 bønder i Pakistan.Først var de skeptiske til å endre dyrkingsmetodene sine. Men et år senere hadde vi oppnådd resultater som var så gode at flere bønder ble inspirert til å delta i prosjektene våre i India og Pakistan.
Gjennom praktisk undervisning og feltskoler har vi og samarbeidspartnerne våre lært opp omkring 110 000 bønder i mer bærekraftige dyrkingsmetoder. Tiltaket har gitt bøndene reduserte kostnader, økte inntekter og bedre arbeidsforhold. Bondefamiliene har fått bedre levestandard og råd til å sende barna på skolen.
Bomullsbønder står på kne i en bomullsåker og inspiserer jorda.
No Youtube Player
En varig endring
Vi er veldig glade for å fortelle at vi nå har nådd 100-prosent-målet vårt, men vi stopper ikke der. IKEA er opptatt av å fortsette å skape positive forandringer i hele bomullsindustrien. I dag er 72 prosent av bomullen vår Better Cotton, og 20 prosent er resirkulert. Visjonen vår er at mer bærekraftig bomull skal være rimelig og tilgjengelig for alle, også utenfor virksomheten vår.
Bomull fra mer bærekraftige kilder
Bomull fra mer bærekraftige kilder
20 prosent av bomullen vi bruker i IKEA-produkter er resikrulert. De resterende 80 prosentene kommer fra følgende kilder:
Better Cotton: 72 %
Towards Better cotton*: 23 %
Annen mer bærekraftig bomull, som E3-programmet i USA: 5 %
*Towards Better cotton er en standard utviklet av IKEA, som følger de samme prinsippene og kriteriene som Better Cotton, på veien til å bli Better Cotton.
Les mer om samarbeidspartnerne våre og hvordan vi jobber med bomull
Fra 1. september 2015 kommer all bomull som brukes i IKEA-produkter, fra mer bærekraftige kilder. Dette betyr at bomullen blir dyrket med mindre vann, kunstgjødsel og sprøytemidler, samtidig som bøndenes fortjenestemarginer øker.
Rapporter og nedlastinger
ENERGI OG RESSURSER: MILJØ OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT | NASJONALE BIDRAG
Rent, friskt vann som renner over hender
VANN
Behandle vann med respekt
Selv om vann er en livsnødvendighet, er rent, friskt vann i enkelte deler av verden en luksus. Vannforbruk og -kvalitet er derfor et viktig tema for oss og leverandørene våre. Vi har et mål om å øke tilgjengeligheten av rent vann der vi har virksomhet. Det vil si at vi skal bidra til tilgang på mer rent vann enn det vi selv bruker. Det skal vi oppnå innen august 2020 ved å fremme ansvarlig vannforvaltning gjennom hele verdikjeden vår. Gjennom samarbeid med andre ønsker vi å bidra til bedre vannforvaltning (både med hensyn til vannkvalitet og -forbruk) når vi driver virksomhet i områder der vannressursene er knappe.
Spare vann hjemme »
Jobber sammen for spare vann og energi i India
For noen fabrikker i Sør-India er den eneste måten å skaffe nok vann å frakte det 50 kilometer. Utdaterte maskiner og forurensede vannkilder bidrar ofte til at produksjonen blir enda mindre vann- og energieffektiv. Jansons, en tekstilleverandør basert i Erode i Sør-India, ble inspirert av IKEAs People & Planet Positive-strategi og startet et samarbeidsprosjekt for å håndtere utfordringen. Blant tiltakene er resirkulering av avløpsvann for trykking og en ny innfargingsprosess som forbruker mindre vann og som sørger for at maskinene er aktive kun ved behov.

– Fabrikken vår er i et vann- og energifattig område, og dette var veldig problematisk for oss, sier Mr. Thirukumar, administrerende direktør i Jansons Industries. – Med støtte fra IKEA så vi forskjellen dette prosjektet utgjorde, og vi ble inspirert til å se etter flere muligheter. Med en hederlig innsats fra medarbeiderne våre, har vi hittil spart mer enn 285 MWh energi og 69 millioner liter vann.
Vannbehandlingsanlegg på en IKEA-fabrikk i Bangladesh
Vann pumpes inn i et vannbehandlingsanlegg i Bangladesh.
Å tenke fremover: Hvordan spare vann for kommende generasjoner?
Mer enn 23 millioner mennesker i Bangladesh mangler trygt drikkevann.

– Jeg vil ikke at barna og barnebarna mine skal bli en del av den statistikken. Jeg vil forsikre meg om at bedriften min ikke bidrar til å skape problemer for fremtidige generasjoner. sier Shah S. Alam, administrerende direktør i Unilliance, en av IKEAs tekstilleverandører i Bangladesh. Han har spilt en viktig rolle i vannprosjektene IKEA har initiert i bedriften, og han jobber for at Unilliance skal delta i enda mer ambisiøse prosjekter for vannsparing.
– Da vi begynte å jobbe med IKEA hadde vi allerede et renseanlegg som fjernet forurensning fra avløpsvannet før det rant ut i omgivelsene. Men IKEA foreslo at vi skulle tenke ut måter vi kunne redusere og gjenbruke dette vannet på.

– Nå, etter å ha gjort noen enkle justeringer, gjenbruker vi avløpsvannet for å kjøle ned maskinene våre. Dette bidrar til å spare rundt 100 m3 vann hver eneste dag, noe som er nok til å fylle 15 olympiske svømmebasseng i året.

– Om fem til ti år vil lovene i Bangladesh bli endret, og alle vil være nødt til å gjenbruke avløpsvannet sitt. Samarbeidet med IKEA har gjort oss mer proaktive og innovative, og kundene våre merker forskjellen, sier han.
ENERGI OG RESSURSER: MILJØ OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT| NASJONALE BIDRAG
AVFALL
Gjenvinning i den store, blå boksen
Målet er å eliminere avfall fra virksomheten vår fullstendig. Innen 2020 skal 90 prosent av avfallet fra virksomheten resirkuleres eller gjenvinnes som energi, og 80 prosent av avfallet fra varehus og distribusjonssentre skal være resirkulert materiale.
På IKEA-varehusene i Norge kildesorterer vi avfallet i 18 ulike fraksjoner.
En gjenbruksstasjon på et IKEA-varehus
Ta med det du skal gjenvinne til IKEA.
Vi vil gjøre det så enkelt som mulig å gjenvinne. Derfor kan du ta med det du vil gjenvinne til varehuset. Visste du at du kan kassere batterier og lyspærer på de fleste IKEA-varehus? Se hva du kan levere til gjenvinning på ditt varehus
Lyspærer som er samlet inn til gjenvinning
Veien mot en sirkulær økonomi
Vi jobber for å skape et sirkulært IKEA, der ressursene brukes mer effektivt i en syklus av reparasjon, gjenbruk og resirkulering. På mange av varehusene våre kan kundene levere inn IKEA-møbler til gjensalg eller veldedighet. I noen land tar vi imot brukte madrasser som vi sender til resirkulering av materialer eller gjenvinning som energi. På enkelte varehus samler vi også inn tekstiler som kundene ikke vil ha lenger. Dette er begynnelsen på IKEAs spennende reise for å lukke sirkelen.
En stabel med tepper
visste du det?
I 2015 ble 89 prosent av avfallet vårt resirkulert
Gjenvinningsstasjon for kunder på et IKEA-varehus
ENERGI OG RESSURSER: KLIMA OG ENERGI | TRE | BOMULL | VANN | AVFALL | MAT
MAT
Mat som føles bra
Vi vil tilby mat som ikke bare smaker godt, men som også er bærekraftig og sunn. Derfor får du nå mer bærekraftig mat og flere økologiske alternativer på IKEA-restauranten og i Svenske spesialiteter. Vi bruker alltid nøye utvalgte ingredienser som er sertifisert i henhold til strenge standarder for miljøvern og samfunnsansvar, og som gir deg flere sunnere alternativer å velge mellom.
Nyt en porsjon smakfulle grønnsaksboller
Grønnsaksbollene våre er fulle av friske ingredienser, som kikerter, grønne erter, gulrøtter, paprika, mais og grønnkål. En porsjon grønnsaksboller gir deg masser av proteiner og andre næringsstoffer. I tillegg har de et mindre karbonavtrykk enn vanlige kjøttboller. Kort sagt, et velsmakende alternativ til de tradisjonelle kjøttbollene våre.
No Youtube Player
– Jeg dyrker økologisk kaffe. Jeg vil ikke bruke kjemikalier. Miljøet er det viktigste – uten et godt miljø, har vi ingenting.

Americo Gil Guevara, økologisk kaffebonde
Kurv med nyplukkede kaffebønner fra UTZ-sertifiserte plantasjer.En boks med nybrente kaffebønner.Pose fylt med espressokaffebønner vist sammen med ei gammel kaffekvern.
Nyt en porsjon smakfulle grønnsaksboller
Grønnsaksbollene våre er fulle av friske ingredienser, som kikerter, grønne erter, gulrøtter, paprika, mais og grønnkål. En porsjon grønnsaksboller gir deg masser av proteiner og andre næringsstoffer. I tillegg har de et mindre karbonavtrykk enn vanlige kjøttboller. Kort sagt, et velsmakende alternativ til de tradisjonelle kjøttbollene våre.
IKEA grønnsaksboller i ei støpejernspanne omgitt av en løk, ei gulrot og annet grønt.
Vi er opptatt av at maten vi kjøper, kommer fra bærekraftige kilder.
Vi er opptatt av at maten vi kjøper, kommer fra bærekraftige kilder
Nærbilde av hodet og sporden på en laks på ei seng av is.
Bærekraftig laks
Sunn og smakfull fisk gir friske og glade kunder. Derfor har IKEA deltatt i en dialog med globale miljøeksperter for å utvikle standarder for bærekraftig lakseoppdrett som er bedre for både fisken og miljøet. All laks på IKEA kommer fra oppdrettsanlegg som er Aquaculture Stewardship Council (ASC)-sertifiserte.
Nærbilde av fisk og reker på ei seng av is.
Vi gir deg smakfull og mer bærekraftig sjømat
All villfanget fisk og villfangede reker som selges og serveres på IKEA, kommer fra fiskerier som er uavhengig sertifisert i henhold til standardene til Marine Stewardship Council (MSC). Når du spiser MSC-sertifisert sjømat, bidrar du til å støtte opp om bærekraftig fiske og verne om sjømatressursene for fremtidige generasjoner.
Nærbilde av friske, svenske tyttebær i ei skål.
Gode økologiske alternativer, håndplukket for deg
Vi jobber mot et viktig mål: at ingen mat skal havne i søpla. Dette er bare én av måtene vi prøver å redusere miljøpåvirkningen vår på. Så hvor blir det av matavfallet vårt? Det brukes i kompost eller til produksjon av biogass.
Nærbilde av kaffebønner i ei porselensskål omgitt av løv.
UTZ og økologisk er en god kombinasjon
All kaffe som selges på Svenske spesialiteter, i bistroen og restauranten, er økologisk og UTZ-sertifisert. De smakfulle bønnene oppfyller strenge, uavhengige krav til bærekraftig dyrking og rettferdige vilkår for kaffearbeiderne. Du kan spore kaffen vår helt tilbake til bonden på utzcertified.org/ikea.
Nærbilde av kakaobønner i ei svart skål omgitt av løv.
Sjokolade du kan spise med god samvittighet
Kakaoen i IKEA-merket sjokolade oppfyller strenge, uavhengige krav til bærekraftig dyrking og rettferdige vilkår for kakaoarbeiderne. Se etter «UTZ Certified»-merket på Svenske spesialiteter. Du kan spore kakaoen i de UTZ-sertifiserte sjokoladene våre på utzcertified.org/ikea.
Nærbilde av en pose med matavfall som skal brukes i kompost eller til produksjon av biogass.
Ingenting går til spille
Vi jobber mot et viktig mål: at ingen mat skal havne i søpla. Dette er bare én av måtene vi prøver å redusere miljøpåvirkningen vår på. Så hvor blir det av matavfallet vårt? Det brukes i kompost eller til produksjon av biogass.
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I:
Løsninger for avfallssortering kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen din
BÆREKRAFTIG LIV I HJEMMET
Mange små tiltak kan utgjøre en stor forskjell
Finn ut hvordan matoppbevaring og kildesortering kan bidra til å redusere både kostnader og miljøpåvirkning.

Gå til Bærekraftig liv i hjemmet
Vi bidrar til helhetlige løsninger på fattigdom og barnearbeid ved å hjelpe jenter og kvinner med å ta styring over sin egen fremtid
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN
Menneskene foran alt
Vi bidrar til å skape en bedre hverdag for mennesker over hele verden. Les om våre etiske retningslinjer og vårt arbeid for barn verden over.

Gå til Mennesker og lokalsamfunn