Kvinner utendørs
Kvinner forandrer verden

Kvinner er nøkkelen til å bedre barns velferd og oppnå varige samfunnsendringer. Derfor omfatter alle initiativene som IKEA Foundation støtter, lokalt baserte tiltak som gir kvinner bedre forutsetninger for å skape en bedre fremtid for seg selv, barna sine og lokalsamfunnet.
 
Kvinner utendørs

Samle styrke og ta avgjørelser


Regelmessige møter mellom kvinnene i selvhjelpsgruppen åpner for åpenhjertige diskusjoner. Samtaleemnene omfatter alt fra hvorfor barn bør gå på skolen, til hvordan en vannpumpe til landsbyen kan finansieres.
Kvinner utendørs

Lære om helse og ernæring


Lokale motivatorer lærer landsbykvinnene om hygiene, helse og ernæring, og hvordan de kan ta større styring over sitt eget liv og gi barna en bedre fremtid.
Kvinner

Lære forretningsdrift


Kvinnene i landsbyen lærer hvordan de kan drive egen vikrsomhet på en god måte. De lærer å evaluere sine egne ideer, inngå forretningsavtaler, skaffe seg tilgang til tjenester og skaffe seg kontroll over ressursene sine. Samtidig får de opplæring i økonomi og ledelse.
Penger

Enklere tilgang til kapital


Tilgang til kontrollerte mikrokredittordninger kan gjøre det mulig å starte opp små bedrifter. Kvinnegruppene oppfordres til å sette inn små beløp på en felles krisekonto, og dette er en effektiv måte å motarbeide raskt voksende familiegjeld på.

Hvorfor mødre?

Barn med mødre som ikke har noen utdannelse, løper dobbelt så stor risiko for å dø i løpet av det første leveåret, som barn med mødre som har fullført minst ti års skolegang.

– UNICEF 2010

Tar grep

IKEA Foundation
Vi forandrer livet til 100 millioner barn.

Passer du godt?

Verdidrevet
IKEA har sterke verdier. Deler du dem?

Rent vann, rene hender

Rent vann
IKEA støtter programmer som lærer familier bedre hygiene