Barn
Skole, ikke arbeid, for barn

Mellom 2009 og 2015 kommer rundt 10 millioner barn til å få utbytte av IKEA Foundations utdanningsprogrammer som ledes av UNICEF og Redd Barna.
Barn på skolen

Vi endrer holdningene til utdannelse


IKEA Foundation fremmer utdannelse til foreldre og lokalsamfunn. Selvhjelpsgrupper for kvinner og jentekollektiv bidrar til å styrke barns rettigheter og forhindre barnearbeid, samtidig som de lærer å påvirke lokalsamfunnet sitt til å sørge for at barn går på skolen.
Barn på skolen

Vi får barn inn i skolen


Mange barn som har sluttet på skolen, eller som aldri har fått muligheten til å gå på skole i det hele tatt, trenger tilgang til god utdannelse. Uformelle «overgangsskoler» har lært barn i alle aldre grunnleggende lese-, skrive- og matematikkferdigheter før de blir hjulpet inn i det vanlige skolesystemet.
Barn på skolen

Vi forbedrer kvaliteten på utdannelse


For å oppmuntre barn til å gå på skolen – og bli på skolen – må skolemiljøet være trygt, barnevennlig og uten vold. Lærere får opplæring i barnevennlige læreteknikker, og lærehjelpemidler introduseres og fremmes. Foreldre blir også oppmuntret til å involvere seg i barnas skolegang.
Brosjyre

 
10 år uten stillingsbeskrivelse
Medarbeider
Å jobbe i Kina var sjansen du venter hele livet på for Arnaud.
Karrierer på IKEA
Det hele startet i Småland
Småland
Finn ut hvordan en enkel forretningsidé ble til en global organisasjon.
Historien vår
Vi begynner med mødrene
Mor
Kvinner forandrer familiene og lokalsamfunnene sine
Kvinner forandrer verden
Rundt 69 millioner barn går ikke på skolen.
Barn har rett til utdannelse, uansett hvilken del av verden de bor i.

Utdannelse er avgjørende for barns utvikling og muligheter i livet.

Tar grep

IKEA Foundation
Vi forandrer livet til 100 millioner barn.

Smarte, unge entreprenører

Entreprenører
IKEA støtter opplæring i økonomisk styring og ledelse

Se hvor langt vi har kommet

IKEAs bærekraftrapport for 2010
Les vår nyeste bærekraftsrapport.

Vi arbeider for å gjøre ting bedre

Den uendelige listen
Les hva vi har gjort så langt