Lese i mørket
Et lys i mørket

For hver SUNNAN solcellelampe som våre kunder kjøper, gir IKEA Foundation én lampe til UNICEF og Redd Barna, som gir dem videre til barn som dermed kan tegne, skrive og lese etter solnedgang. Barn i utviklingsland – og særlig jenter – strever ofte med å holde tritt på skolen, ettersom den eneste muligheten de har til å gjøre lekser, er om kvelden, når husarbeidet er gjort. Til nå er det solgt mer enn 500 000 lamper.
 
Kosedyr

TAKK!


Over 10 millioner euro er samlet inn gjennom Kosedyrkampanjen i 2011. Disse pengene vil gi mange barn et bedre liv med tilbud om god skolegang.

Pengene går til bedre pedagogisk opplæring av lærere, bygging av bedre skoler, samt utstyr til skolebarna i form av skrivesaker, ransler, bøker osv.

I tillegg har kundene våre gitt mer enn 2000 kosedyr til barn i asylmottak
i Norge. Kosedyrene ble samlet inn på varehusene i store gavebokser, og gitt til barn i asylmottak i nærheten av varehusene via Redd Barna lokalt.

Kosedyr kan være mer enn bare gode lekekamerater

Mens noen barn sover søtt og drømmer om enhjørninger i godteriskoger, drømmer andre om å få lov til å gå på skolen. Kosedyrbevegelsen er din mulighet til å gjøre disse drømmene til virkelighet for barn over hele verden (i hvert fall de drømmene som har med skolegang å gjøre). For hvert kosedyr du kjøper, gir IKEA Foundation 1 euro til inntekt for barns utdanning.
Barn

Grunnutdanning for minoritetsbarn i Vietnam

IKEA Foundation støtter UNICEFs arbeid for å bedre skolegangen for barn fra etniske minoriteter i Vietnam.
 
Minoritetsbarna får som regel undervisning på vietnamesisk – selv om svært få av dem faktisk snakker språket – og av lærere som ikke forstår barnas morsmål. UNICEF samarbeider med skoler og lokalsamfunn om å legge til rette for skolegang i trygge, barnevennlige omgivelser og innføre undervisning på barnas eget språk.
 
Prosjektet omfatter dessuten utbygging av grunnleggende infrastruktur, som sikker vannforsyning og gode sanitærforhold, klasserom og lekeplasser, og sørger for ressurser i form av bøker og læremateriell.
 
Det anslås at om lag 120 000 elever har deltatt i prosjektet til nå, i tillegg til 3000 ungdommer som har gjenopptatt en avbrutt grunnutdannelse.
 
Les mer om dette prosjektet på UNICEFs nettsted
Barn

Bøker til prosjektet «Albania leser»

Skolesystemet i Albania raste sammen etter overgangen til markedsøkonomi. Begrensede offentlige ressurser og stramme familiebudsjetter har før til at en hel generasjon albanske barn vokser opp uten bøker og oppmuntring til lesing. En fersk UNESCO-undersøkelse viste ikke overraskende at over halvparten av landets femtenåringer ikke er i stand til å takle leseoppgaver utover et helt grunnleggende nivå.
 
Det statlige initiativet «Albania leser», som ble startet i 2006, har som mål å gjenopprette lesekulturen blant landets unge. UNICEF støtter dette prosjektet med inntekter fra IKEAs kosedyrkampanje.
 
Prosjektet gir 850 skoler et utgangspunkt for å bygge opp et skolebibliotek; pakker på 150 bøker, bokhyller og en veiledning til bibliotekararbeidet. Over 190 skoler har allerede opprettet biblioteker. Det er satt opp lesehjørner for å oppmuntre barna til å lese. Dessuten engasjeres foreldrene og samfunnet ellers gjennom holdningskampanjer som vektlegger fordelene ved lesing.
 
– Først lærer du å lese, og deretter leser du for å lære, sier Carrie Auer, UNICEFs representant i Albania. Disse tiltakene er veldig viktige for å sikre en læringskultur for barna og i samfunnet ellers.
 
Les mer om dette prosjektet på UNICEFs nettsted
Barn

Beskytter barn mot utnyttelse og overgrep i Pakistan

Tolvåringen Zubair Hussain er elev ved utdannings- og rådgivningssenter nummer 7 i Shahdara, i utkanten av den pakistanske byen Lahore. Her er han ett av mange barn som er tvunget til å tigge, stjele eller selge seksuelle tjenester, fordi foreldrene deres er fattige. – Faren min er tigger, forteller Zubair. – Han pleide å ta meg med ut på gata for å tigge sammen med ham. Jeg hadde gamle, utslitte klær og gikk barføtt hele dagen, slik at folk skulle synes synd på oss og gi oss penger. Siden jeg begynte ved senteret, har jeg gått i skoleuniform og slips. Når jeg ser barn som tigger på gata, synes jeg synd på dem, men samtidig er jeg glad på mine egne vegne. Det er mye bedre å gå på skolen enn å kaste bort tiden på gata.
 
Nesten 4000 barn er registrert ved de 13 utdannings- og rådgivningssentrene i Lahore. Med støtte fra IKEA Foundation sørger UNICEF for læremateriell, skoleuniformer, bøker, møbler, lærerlønninger og teknisk bistand til sentrene.
 
Utdannings- og rådgivningssenter nummer 7 har skoleklasser fra førskoletrinnet til åttende trinn, men alder er ingen hindring. Tenåringer som verken kan lese eller skrive, kan starte fra begynnelsen. Unge kvinner lærer å sy og brodere.
 
Det er den frivillige organisasjonen Vite-n-Hope som har drevet prosjektet i Lahore de siste fire årene. Senteret henvender seg spesielt til barn som utnyttes eller står i fare for å bli utnyttet mot penger, herunder barn som selger seksuelle tjenester. Ingen av barna diskrimineres på grunn av fortid eller familiebakgrunn.
 
– Takket være IKEA og Vite-n-Hope lever tusenvis av barn som Zubair, som er blitt utsatt for misbruk og utnytting, nå i beskyttende omgivelser ved utdannings- og rådgivningssentrene, forteller Shamshad Qureshi, UNICEF Pakistans ekspert på beskyttelse av barn.
 
Les mer om dette prosjektet på UNICEFs nettsted
Barn

Skolegang for alle barn i Russland

I den russiske byen Vyborg blir funksjonshemmede barn frarøvet retten til skolegang. Behovet for spesiell tilrettelegging og omtanke blir ikke ivaretatt, og lærerne mangler nødvendig kunnskap, så barna er utsatt for en alvorlig omsorgssvikt. IKEA Foundation støtter et Redd Barna-prosjekt som fremmer disse barnas rett til god skolegang.
 
Som en del av prosjektet stilles personlige assistenter til rådighet i klasserommene, og lærerne og øvrig skolepersonale får opplæring i å hjelpe og undervise barn med ulike typer funksjonshemminger.
 
Prosjektet har også som målsetting å øke den offentlige bevisstheten omkring funksjonshemmede barns situasjon og integrere barna i storsamfunnet for å motvirke diskriminering.
 
Les mer om kosedyrkampanjen på Redd Barnas nettsted
Barn

Trygge, gode skoler i det krigsherjede Elfenbenskysten

Inntekter fra IKEAs kosedyr-kampanje «1 euro er en formue» sørger for at 250 000 barn i det krigsherjede Elfenbenskysten får god skolegang i trygge omgivelser.
 
Redd Barna gjenreiser skoler, deler ut skolemateriell, underviser barn og lærere i barns rettigheter og lærer dem hvordan man organiserer fritidsklubber for barn. Med god utdanning er barna i Elfenbenskysten bedre rustet for fremtiden, slik at de kan bidra aktivt til å forbedre samfunnet rundt seg.
 
Inès bor i Abengourou, i den østlige delen av Elfenbenskysten. Hun er glad for byggearbeidene som pågår på skolen hennes. Alle skolebygningene er allerede gjenreist, taket er reparert, og klasserommene har nye møbler.
 
– I år bygde de nye toaletter, forteller Inès. – Skolen var ikke særlig fin før Redd Barna kom. Alt var ødelagt, men nå ser det bra ut.
 
En annen endring Inès er glad for, er at lærerne ikke slår elevene lenger. I fjor oppdaget læreren til Inès en gutt som stjal skriveboken og lunsjpengene hennes. Læreren slo gutten som straff. Da Inès så dette, fikk hun dårlig samvittighet, selv om det var gutten som hadde stjålet fra henne. Nå er det annerledes. Redd Barna har samarbeidet med lærerne om å finne alternativer til fysisk og ydmykende avstraffelse.
 
– Når elevene oppfører seg dårlig eller snakker i timene, ber lærerne dem bare om å holde opp. De slår oss ikke, forteller Inès.
 
Som del av initiativet samarbeider Redd Barna med foreldre som hjelper andre foreldre å forstå hvor viktig det er med skolegang, og hvor avgjørende foreldrenes rolle er i forbindelse med barnas utdanning. Slik lærer foreldrene å bli mer aktive og oppmuntre barna til å gjøre skolearbeid og lykkes på skolen.
 
Les mer om kosedyrkampanjen på Redd Barnas nettsted
Bærekraft har høy prioritet hos IKEA
Redusere, resirkulere og bruke om igjen
Vi endrer metodene våre for å gjøre mindre skade på miljøet.
Den uendelige listen
10 grunner til at folk blir hos IKEA
Utropstegn
Vi er et verdidrevet selskap
Jobb hos IKEA
Kompetanse for små bedrifter
Penger
IKEA Foundation støtter opplæring i økonomi og ledelse
Kvinner forandrer verden
Sammen hjelper vi allerede 8 millioner barn til en god skolegang

Tar grep

IKEA Foundation
Vi forandrer livet til 100 millioner barn.

Skolegang, ikke arbeid for barn

Barn på skolen
Barn lærer av faglærte lærere

Hvorfor barn?

Brosjyre
Last ned brosjyren om programmene vi finansierer