Registreringsinformasjon


Behandling av personopplysninger i IKEA FAMILY

I henhold til Personopplysningsloven (§§ 8 og 11 m. fl.) Se også «Retningslinjer for personvern» for IKEAs øvrige behandling av personopplysninger.

Opplysninger om behandlingsansvarlig
IKEA AS
Nesbruveien 40,
Postboks 54
1375 BILLINGSTAD

Spørsmål som gjelder registeret
Kontakt IKEA kundeservice

Behandlingens navn
IKEA FAMILY medlemsregister

Behandlingens formål
Personopplysningene som innsamles i forbindelse med behandlingen benyttes i kundeservice- og markedsføringsøyemed. All bruk av personopplysningene gjøres i henhold til personopplysningslovens krav, blant annet for å vedlikeholde, opprettholde, håndtere og utvikle kundeforholdet.

Innsamlet informasjon benyttes kun til å gjennomføre og planlegge i forhold til de forpliktelser som IKEA har overfor sine kunder som har meldt seg inn i IKEA FAMILY, herunder følge opp at medlemsbetingelsene oppfylles. Opplysninger utleveres ikke til utenforstående.

Grunnlaget for behandling av opplysningene
Alle opplysninger om den enkelte kunde registreres etter samtykke fra kunden ved innmelding eller ved senere benyttelse av tilbud eller deltagelse i konkurranser via netttjenesten IKEA FAMILY.
Som medlem samtykker du til å motta nyhetsbrev per e-post og SMS om kommende IKEA FAMILY-aktiviteter og ulike produkttilbud i forbindelse med innmeldingen. Se nærmere informasjon om samtykket omfang på informasjonssidene til IKEA FAMILY og i innmeldingsskjemaet.

Kvalitetssikring av lagret informasjon
All registrering og behandling av personopplysninger gjøres etter samtykke fra kunden. Kunden informeres om dette ved innmelding i IKEA FAMILY. Opplysningene som gis ved registrering må bekreftes ved mottak av e-post før endelig medlemskort utstedes. Medlemmer oppfordres, via periodiske e-poster, til å gå inn på sin profil og oppdatere sine opplysninger.

IKEA FAMILY behandler følgende typer personopplysninger

1. Kundeinformasjon:
For- og mellomnavn
Etternavn
Fødselsdato
Kjønn
Sivilstand
Adresse
E-postadresse
Mobiltelefonnummer
Passord
Andre opplysninger medlemmet har gitt i forbindelse med konkurranser og kampanjer.

2. Opplysninger om bruk
Kjøp som registreres på medlemskortet
Besøk på webområdet IKEA FAMILY (navn, tid og IP-adresse)

Behandling og lagring av opplysningene
IKEA FAMILY behandler personopplysningene i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk lovgivning.

IKEA FAMILY har rett til å avslutte medlemskap i IKEA FAMILY om det finnes skjellig grunn til misstanke om ulovlig bruk eller missbruk av IKEA FAMILYs tjenester. For å opprettholde god kvalitet på dataregisteret og følge privat datalovgivning, kan IKEA FAMILY avslutte IKEA FAMILY-medlemskap og slette all personlig informasjon hvis medlemskapet har vært inaktivt i en periode på mer enn 3 år.

Utlevering av opplysningene
IKEA leverer ikke ut opplysninger til uvedkommende.

Sikring av opplysningene
Alle opplysninger sikres i henhold til gjeldende sikkerhetskrav i personopplysningsloven § 13. Opplysningene lagres i databaser som er beskyttet med brannmurer, passord og andre tekniske hjelpemidler. Databasene og sikkerhetskopier av disse finnes i låste og bevoktede lokaler og er kun tilgjengelige for særskilt utpekte personer.

Sletting av kundeopplysningene
Opplysningene slettes straks dersom kunden selv fjerner opplysningene om seg selv. Brukerinformasjon og opplysninger om deltakelse i konkurranser slettes straks disse ikke lenger er nødvendig og ellers når kundeforholdet opphører. Personopplysningene kan ikke lenger knyttes til kunden når kunden har fjernet opplysningene om seg selv fra registeret.

Rett til innsyn
Den registrerte har i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven § 18 rett til å kontrollere hvilke opplysninger om vedkommende som finnes lagret i registeret. En undertegnet begjæring om innsyn skal sendes til IKEA Kundeservice

Uansett hvor i verden du befinner deg, og om du er single eller gift og har barn eller ikke – du er alltid en del av familien vår.

live fra IKEA FAMILY

Magasinet live fra IKEA FAMILY er en invitasjon til interessante hjem
over hele verden.

IKEA FAMILY seminarer

IKEAs hjeminnrednings- eksperter inviterer deg til ditt lokale varehus for å gi tips og råd om hvordan du kan skape et funksjonelt og vakkert hjem.

Det eksklusive IKEA FAMILY-sortimentet

IKEA FAMILY-sortimentet er utviklet for hjemmekjære på farten - smart og sikkert både hjemme og på reise.