Garantier

Garantier

Hva er det garanti på?
Omfanget av garantien er beskrevet i garantiheftet for hvert enkelt produkt. Produktene med garanti er listet under.

Hvor lenge varer garantien?
Garantien varer i det antall år som står beskrevet i garantiheftet. Startdato for garantien er kjøpsdatoen.

Hva gjør IKEA for å løse problemet?
IKEA forbeholder seg retten til å undersøke produktet og avgjøre om det dekkes av garantien. Dersom det anses at garantien gjelder, forbeholder IKEA seg retten til enten å reparere det defekte produktet ved et av våre egne verksteder, eller erstatte det med et tilsvarende produkt.
Dersom produktet dekkes av garantien, vil IKEA betale reparasjonskostnader, deler, arbeids- og reisekostnader for verkstedansatte som IKEA pådrar seg, forutsatt at det er mulig å reparere produktet uten kostnader utenom det vanlige.
Dette gjelder ikke for reparasjonsarbeid som ikke er autorisert av IKEA. De erstattede delene forblir i IKEAs eie. Hvis IKEA ikke lenger selger produktet, skaffer vi til veie et passende erstatningsprodukt. Det er IKEA som ene og alene avgjør hva som utgjør et passende erstatningsprodukt.

Vilkår for garantiene
Garantien gjelder fra den dagen du kjøper produktet på IKEA.
Ta vare på kvitteringen. Den er ditt garantibevis.

Unntak
Garantien gjelder ikke produkter som har blitt lagret, montert eller brukt på feilaktig måte, endret på eller rengjort på feil måte eller med feil rengjøringsprodukter. Garantien dekker ikke normal slitasje, riper, kutt, skrammer eller skader forårsaket av støt eller ulykker. Garantien gjelder ikke dersom produktet er blitt plassert utendørs eller i et fuktig miljø. Garantien gjelder kun produkter brukt i private hjem (dersom ikke annet er oppgitt). Garantien gjelder ikke indirekte skader eller følgeskader. Garantien gjelder kun ved opprinnelig kjøp av produktet på IKEA-varehuset, ikke ved videresalg. Garantien kan ikke overføres. For detaljer, se garantiheftet og bruksanvisninger for hvert produkt.

Vedlikeholdsinstruksjoner
For å kunne benytte garantien må du følge de spesifikke vedlikeholdsinstruksjonene til hvert produkt. Du finner alle vedlikeholdsinstruksjoner på IKEA-varehuset.

Landets lover kommer i tillegg
Garantien gir deg rettigheter som forbruker. Du har også andre rettigheter i henhold til norsk lov.

Slik når du oss hvis du trenger hjelp
Ta kontakt med ditt nærmeste IKEA-varehus. Kontaktinformasjon finner du her. Spar på kassakvitteringen/fakturaen. Den er ditt innkjøpsbevis, og må fremvises for at garantien skal gjelde.

5 års garanti

5 års garanti

Her finner du garantihefter for produkter med 5 års garanti.
15 års garanti

15 års garanti

Her finner du garantihefter for produkter med 15 års garanti.

25 års garanti

25 års garanti

Her finner du garantihefter for produkter med 25 års garanti.

Madrass komfortgaranti - sov på det i 90 dager

Sov godt på din nye IKEA madrass eller ta den med tilbake. Med IKEAs komfortgaranti har du 90 dager på å bestemme deg.

Komfortgaranti gjelder kun ved fremvisning av kvittering. Bytting av kun overmadrass gjelder ikke når den er kjøpt separat.

Garantikrav FAKTUM kjøkken

Alle FAKTUM-kjøkken har 25 års garanti. Hvis du har et garantikrav, må du ha kvitteringen og gjerne også artikkelnumrene til produktene som garantikravet gjelder klare når du kontakter IKEA. Du finner artikkelnumrene til FAKTUM-produktene i pdf-ene her.


Kvittering

Ta vare på kvitteringen.

Den er ditt garantibevis.