Garantier

Vilkår for garantiene


Garantiene gjelder fra den dagen du kjøper produktet på IKEA. Kjøpsbevis må fremvises.

Garantiene gjelder fra den dagen du kjøper produktet på IKEA. Kjøpsbevis må fremvises.
IKEA forbeholder seg retten til å undersøke produktet og avgjøre om det dekkes av garantiene. Dersom det anses at garantiene gjelder, forbeholder IKEA seg retten til enten å reparere det defekte produktet ved et av våre egne verksteder, eller erstatte det med et tilsvarende produkt. Dersom produktet dekkes av garantiene, vil IKEA betale reparasjonskostnader, deler, arbeids- og reisekostnader for verkstedansatte som IKEA pådrar seg, forutsatt at det er mulig å reparere produktet uten kostnader utenom det vanlige. Dette gjelder ikke for reparasjonsarbeid som ikke er autorisert av IKEA. De erstattede delene forblir i IKEAs eie. Hvis IKEA ikke lenger selger produktet, skaffer vi et passende erstatningsprodukt. Det er IKEA som ene og alene avgjør hva som utgjør et passende erstatningsprodukt.

Hva dekkes ikke av garantiene?
Garantiene gjelder ikke produkter som har blitt lagret, montert eller brukt på feilaktig måte, endret på eller rengjort på feil måte eller med feil rengjørings¬produkter. Garantiene dekker ikke normal slitasje, riper, kutt, skrammer eller skader forårsaket av støt eller ulykker. Garantiene gjelder ikke dersom pro¬duktet er blitt plassert utendørs eller i et fuktig miljø. Garantiene gjelder kun produkter brukt i private hjem (dersom ikke annet er oppgitt). Garantiene gjelder ikke indirekte skader eller følgeskader. For detaljer, se garantiheftet og bruksanvisninger for hvert produkt.

Vedlikehold
For å kunne benytte garantien må du følge de spesifikke vedlikeholdsinstruksene til hvert produkt. Du finner alle vedlikeholdsinstrukser på IKEA.no

Landets lover kommer i tillegg
Garantiene gir deg rettigheter som forbruker. Du har også andre rettigheter i henhold til norsk lov.

Landets lover kommer i tillegg
Garantien gir deg rettigheter som forbruker. Du har også andre rettigheter i henhold til norsk lov.

Slik når du oss hvis du trenger hjelp
Ta kontakt med oss på varehuset eller via IKEA.no/kontaktoss. Kjøpsbevis må fremvises for at garantien skal gjelde.

Mer om GARANTI finner du i våre garantihefter under.
5 års garanti

5 års garanti

Her finner du garantihefter for produkter med 5 års garanti.
15 års garanti

15 års garanti

Her finner du garantihefter for produkter med 15 års garanti.

25 års garanti

25 års garanti

Her finner du garantihefter for produkter med 25 års garanti.

Madrass komfortgaranti - sov på det i 90 dager

Det tar tid å bli kjent med en ny madrass og finne ut om den er den rette for deg - minst en måned. Derfor gir vi deg 90 netter til å sove på det. Så hvis du etter en stund oppdager at den er for fast eller myk, bare ta den med tilbake til varehuset og prøv en ny. Garantien gjelder ikke overmadrass når den er kjøpt separat. Komfortgaranti gjelder kun ved fremvisning av kjøpsbevis.

Garantikrav FAKTUM kjøkken

Alle FAKTUM-kjøkken har 25 års garanti. Hvis du har et garantikrav, må du ha kvitteringen og gjerne også artikkelnumrene til produktene som garantikravet gjelder klare når du kontakter IKEA. Du finner artikkelnumrene til FAKTUM-produktene i pdf-ene her.


Kjøpsbevis

Ta vare på kjøpsbeviset.

Det er ditt garantibevis.