Svart stol i en skog

Utøve vår virksomhet på en smart måte


I vårt arbeid med å lage rimelige, praktiske produkter for millioner av mennesker, ønsker vi å sikre en forsiktig bruk av råvarer, vann og energi, og redusere avfallsmengden. Vi arbeider for å spore produkter på en ansvarlig måte,
og investerer i fornybar energi og energieffektiv teknologi for å hjelpe med å takle klimaendringen og redusere vår miljøpåvirkning. Vi ønsker å finne nye måter å drive vår virksomhet på som er bedre for mennesker og miljø.

TREVIRKE

«Jeg er svært glad for at flere og flere mennesker ønsker å ta vare på skogene våre.»

En svensk skog med grantrær

Vi elsker tre


Det er hardt, men likevel mykt. Det er naturlig slitesterkt. Det er et levende materiale som låner varme og bare blir vakrere med årene – og det er både fornybart og resirkulerbart. Ikke rart at vi er store tilhengere av trær og skogene de kommer fra!

Tai Wen, foresty specialist i IKEA, lener seg mot et tre

Tre er et rimelig kvalitetsmateriale som er perfekt til vår verden av flatpakkede møbler. Siden vi ikke liker å kaste bort noe, elsker vi det at enhver trebit kan brukes til noe, til og med sagmuggen!

Så vi vil at treet skal fortsette å finnes. Trær er tross alt viktige for vår fremtid. Et tre er ikke bare vakkert å se på, det absorberer CO2, lagrer solenergi i karbohydrater og frigir oksygen.

En så verdifull ressurs må brukes smart og ikke raskere enn den vokser tilbake. Mer en halvparten av sortimentet vårt er trebasert, så vi jobber hardt for å skape mer av mindre.

Noen møbler er det best å lage av massivt tre, men vi ser alltid etter smarte løsninger for å lagre flotte møbler med mindre materialer – og likevel beholde stilen og følelsen du får av massivt tre.
Designer Carina Bengs holder et trestykke

Vi elsker også lave priser,
men ikke for enhver pris


På grunn av treets mange flotte egenskaper er det et bærekraftig valg, dersom det kommer fra ansvarlig forvaltede skoger og er hugget lovlig. Det er derfor vi har et sett med minimumskrav til alt trevirke som brukes til IKEA-produkter og samarbeider med organisasjoner som WWF og Forest Stewardship Council (FSC), for å sikre ansvarlig skogbruk. Vårt langsiktige mål er at alt trevirke som brukes i IKEA-produkter er resirkulert eller kommer fra skoger som er verifisert som ansvarlig forvaltet av en uavhengig organisasjon.

Vi har våre egne skogspesialister som arbeider ute
i feltet, tett innpå både leverandører og skoger, i viktige skogbruksområder som Russland, Kina og Polen.
Deres viktigste oppgaver er å arbeide for ansvarlig skogbruk ved å spre kunnskap. De øker leverandørenes forståelse av våre krav til skogbruk og sporer partier med tømmer helt tilbake til skogene de kom fra,
for å sjekke at de kommer fra de skogene
som leverandørene har sagt.

Så en ting er tydelig: Vi har sjekket nøye for å sikre at treet i dine favorittmøbler fra IKEA ikke kommer fra avskoging eller har blitt hugget ulovlig.


«Når jeg ser tremøbler i et rom, synes jeg de
gir varme. Jeg føler meg hjemme.»

Carina Bengs, designer i IKEA

Hvor mye FSC-sertifisert massivt tre bruker vi?

Mars 2012
27%

Mål for 2012
35%

Langsiktig mål
100%

Stor stabel trestammer i ulike størrelser

Q & A med Anders Hildeman, Forestry Manager, IKEA


Hva betyr egentlig ansvarlig skogbruk?
Ansvarlig skogbruk er et vesentlig uttrykk for oss.
Det handler om å beskytte biologisk mangfold,
og å sikre vekst samt å beskytte behov og rettigheter til de som arbeider og bor i skogene samtidig som man stimulerer til økonomisk utvikling. De spesifikke kriteriene varierer fra land til land, avhengige av lokale forhold, men vi arbeider alltid for å nå en balanse mellom hva som er godt for miljøet og økonomien i hver region. Vi samarbeider med Forest Stewardship Council (FSC) og det er de som tar en uavhengig beslutning om sertifisering.


Hvordan arbeider dere for mer
FSC-sertifisert tre?
Det er bare ca. sju prosent av verdens skogbruks- områder som er sertifisert av FSC. Så per dags dato finnes det ikke nok FSC-sertifisert tre til å møte etterspørselen vår. Det er derfor vi samarbeider med WWF og andre for å øke tilgjengeligheten på sertifisert tre i viktige skogbruksområder som Russland, Kina og Øst-Europa. Vårt arbeid for økt tilgjengelig på sertifisert tømmer ser svært lovende ut. På verdensbasis er det større områder som sertifiseres hvert år enn de som avskoges, og det føles godt at vi bidrar til dette.


Hvilke krav stiller dere til trevirke?
Uansett om det er FSC-sertifisert eller ei, må alt trevirke som IKEA bruker samsvare med våre minimumskrav til skogbruk. Tre i IKEA-produkter må ikke:
 • Komme fra ulovlig hugget skog
 • Komme fra skogdrift som er involvert
  i skogrelaterte konflikter
 • Hugges i intakte naturskoger eller annen geografisk identifisert bevaringsverdig skog,
  med mindre den er sertifisert som ansvarlig forvaltet
 • Hugges fra naturskog i tropiske og subtropiske områder som konverteres til plantasjer eller skogfri bruk
 • Komme fra offisielt erklærte og geografisk identifiserte genmodifiserte treplantasjer
Hvordan sikrer dere at disse kravene overholdes?
Leverandørene må ha rutiner på plass gjennom hele leverandørkjeden. De må kjenne opprinnelsesstedet for tømmeret, og akseptere revisjoner i hvert ledd av leverandørkjeden. De rapporterer regelmessig inn treets opprinnelsessted, volum og art på tre som brukes
i IKEA-produkter. Våre skogbruksspesialister samt uavhengig tredjepart foretar revisjoner for å verifisere at informasjonen stemmer, helt tilbake til skogen. Dersom vi finner tre som ikke er sporbart eller møter våre krav, må leverandørene umiddelbart innføre korrigerende tiltak, ellers vil de ikke kunne gjøre forretninger med IKEA.
Mann som står foran en stor stabel med tømmerstokker

Samarbeide med andre for
å beskytte skogen


IKEA og WWF har samarbeidet siden 2002 i prosjekter som arbeider for å:
 • bekjempe ulovlig hogst og sikre en ansvarlig tømmerbransje
 • støtte sertifisering av skog og ansvarlig forvaltet skog
 • kartlegge og beskytte verneverdig skog
I dag har vi felles prosjekter i 11 land i Europa og Asia.
Samarbeidet mellom IKEA og WWF har bidratt til å forbedre skogbruk over store områder. I Romania har 80,000 hektar blir FSC-sertifisert for første gang i 2011, og 600,000 hektar ble sertifisert på nytt. IKEAs støtte til WWF og FSC-organisasjonen
i Russland har hjulpet med å øke omfanget av sertifiserte skogområder til nesten 30 millioner hektar i 2011, fra ca. 300 000 hektar i 2002.
I disse landene støtter IKEA skogprosjekter og skogbruksutdannelse.
Verdenskart
Her får vi treet fra
Topp 5 opprinnelsessteder

Polen 23.3%

Tyskland 8.0%

Russland 7.2%

Sverige 6.7%

Kina 6.7%
 

KLIMA OG ENERGI

En familie foran et IKEA-varehus

Vi reduserer CO2-utslipp som svar på klimaendringene

Solcellepaneler og vindturbiner som produserer bærekraftig energi

Vi ønsker å ta den førende rollen mot et lavkarbonsamfunn ved å redusere CO2-utslippene vesentlig i alle deler av vår virksomhet. Det betyr at vi trenger smarte løsninger i hvert steg, fra hvordan vi kjøper inn tre og helt til slutten på produktets levetid.

Omfavner solen og ønsker vinden velkommen

På lang sikt ønsker vi at alle våre bygninger skal bruke
100 prosent fornybar energi. Og vi har gjort store fremskritt de siste årene.

I dag er mer enn halvparten av energien som brukes
i IKEA-bygninger fornybar.

Arbeidet med å sette opp solcellepaneler på IKEA-varehus og distribusjonssentraler går raskt, og i løpet av de neste par årene installerer vi hundretusener av paneler. For å nå våre mål gjør vi også store investeringer i vindfarmer, særlig i land der vi ikke alltid kan være sikre på å få nok solskinn.

For eksempel bygger vi en niturbins vindfarm i Midt-Sverige, som vil produsere fornybar elektrisitet som tilsvarer 75 prosent av energiforbruket i alle våre varehus i Sverige.

Kilowattime for kilowattime kommer vi nærmere og nærmere vårt langsiktige mål.

I 2011 genererte våre 60 vindturbiner og solcellepaneler på 40 IKEA-bygninger over hele verden 12 % av energimengden som trengs for å drive våre varehus og distribusjonssentre.

IKEA-flagg foran et IKEA-varehus

Forbedre energieffektiviteten på den store, blå kassen


Når vi bygger nye varehus gjør vi alt vi kan for å gjøre dem energieffektive fra starten av. Og vi ser hele tiden etter muligheter til å spare energi i eksisterende varehus – for eksempel med mer effektiv oppvarming, ventilasjon og luftkondisjoneringssystemer, og gjennom smartere bruk av ny belysningsteknologi. Til sammen forventer vi at alle våre varehus skal være 20 prosent mer energieffektive
i 2015 enn i 2010.
Åpen lastebil fylt til randen med pappesker

Flere produkter,
mindre luft


Vi sender våre produkter rundt i verden, men vi vil gjerne unngå å sende luft samtidig. Det er her fyllraten kommer inn – den andelen av volumet i trailere og konteinere som faktisk blir utnyttet – og det er temmelige viktig fra et kostnads- og miljøperspektiv.

Flere produkter per lass betyr færre trailere, tog, båter og en vesentlig reduksjon av CO2-utslipp.

«En måte å få plass til mer per lass, er å slutte med de store trepallene og erstatte dem med plassbesparende papp-paller,» sier Klas Ekman, IKEA Group Transport Manager. «De tar bare en tredjedel av høyden på sine treforgjengere og plassen vi sparer betyr ofte at vi kan legge på et ekstra lag med produkter i trailere og konteinere. Over 90 prosent av utsendelsene fra leverandører til IKEAs distribusjonssentre og varehus bruker nå papp-paller eller
lastelister.»

Vi har som mål å øke fyllraten fra 63 prosent (dagens rate) til 70 prosent. Det er mer enn det høres ut som, siden vektrestriksjonene ofte hindrer oss fra å fylle trailere og konteinere helt opp.
ALÄNG table lamp with grey shade


33 % flere lamper
i hver forsendelse


En av våre medarbeidere i lampeavdelingen på IKEA-varehuset
i Burbank, California, fikk en lys idé til pakkingen av ALÄNG lampe. Ved å omplassere tingene inni esken og plassere lampefoten stående, fikk han plass til alt i en mindre eske. Resultatet?
Vel, takket være et flott initiativ, og samarbeid, rommer nå hver pall 24 ALÄNG lamper, sammenlignet med bare 18 tidligere


Vårt CO2-utslipp kommer fra
50%
råvarer

29%
kunder

13%
produksjon og distribusjon

5%
slutten på produktets levetid

3%
IKEA-bygninger
Hjelpe kunder og medarbeidere med å sette igjen bilen hjemme

Vi ønsker å gjøre våre varehus mer tilgjengelige for kunder og medarbeidere,
og oppmuntre dem til å bruke offentlig transport når det er mulig. Det er derfor vi alltid har enkel tilgang på offentlig transport i tankene når vi planlegger nye varehus og oppgraderer de eksisterende. I tillegg driver mange varehus gratis pendlerbusser til og fra bysentrum i nærheten, og tilbyr hjemlevering av IKEA-produkter.

Vil du vite mer om hvordan du kommer deg til ditt nærmeste IKEA-varehus?

Mer enn halvparten av energien som brukes til IKEA-bygninger kommer fra fornybare kilder.

Vil du lese mer om
arbeidet vi gjør?
 

BOMULL

Guido Verijke, IKEA Business Leader, sove- og baderomstekstiler

«Vi vil ta vår del av arbeidet med å forbedre måten bomull dyrkes på,
for mennesker
og miljø.»


Guido Verijke, IKEA Business Leader, Sove- og baderomstekstiler

farmer kneeling in a pile of cotton

Q & A med IKEA Guido Verijke, IKEA Business Leader, Sove- og baderomstekstiler


Hva gjør IKEA for å gjøre bomull bedre for mennesker og miljø?
Bomull er en av våre viktigste råvarer: Det gir ypperlig komfort, og det er både fornybart og kan gjenvinnes. Men de fleste bomullsplantasjer bruker store mengder vann, kunstgjødsel og sprøytemidler. Vi ønsker å gjøre vår del for å endre måten bomull dyrkes på og jobber aktivt for å få dette til.

Det er vi et av medlemmene som startet Better Cotton Initiative (BCI), som har som mål å endre global bomullsproduksjon og redusere dens påvirkning på miljøet og forbedre livsgrunnlaget til landbrukssamfunn. Vårt mål er at all bomull som brukes i IKEA-produkter skal produseres i henhold til spesifikke Better Cotton-bærekraftsprinsipper innen utgangen av 2015.

I 2005 inngikk vi et samarbeid med WWF for å innføre mere bærekraftige jordbruksmetoder blant bomullsdyrkere i India og Pakistan, for å hjelpe dem med å spare vann og redusere avhengigheten av kjemikalier. I dag når våre prosjekter sammen med WWF og andre ut til 100,000 bønder i India, Pakistan, Kina og Tyrkia. Mange bønder som deltar i prosjektet har halvert forbruket av vann og sprøytemidler, og redusert bruken av kunstgjødsel med en tredjedel. Dette bidrar til
å redusere kostnadene vesentlig for bøndene og gi dem bedre inntekt.

Kan det brukes et mer bærekraftig materiale
enn bomull?

Trolig ikke på alle områder, men vi reduserer vårt behov for bomull. En måte å gjøre det på er å bruke blandinger som bomull og lin. Alternative materialer spiller også en viktig rolle. Vi bruker for eksempel Lyocell, som er et fornybart materiale som kommer fra treplantasjer, som bruker mindre vann enn bomull. Dette brukes allerede
i et antall IKEA-produkter som trenger lignende egenskaper som det bomull har, og vi utvider dette sortimentet for å redusere behovet for bomull. I tilegg er mange bomullsprodukter fra IKEA nå laget med smartere teknikker, som reduserer mengden bomull som trengs for å lage et godt kvalitetsprodukt.

Indisk bomullsdyrker viser plan for bærekraftig jordbruk

Møt en av mange vellykkede bomullsdyrkere


Sundar Borude i den indiske innlandsdelstaten Maharashtra, har blitt en grasrotforkjemper for IKEA og WWFs bomullsprosjekt. Som en «opplæringsmester,» fungerer han som rollemodell for sine naboer og lærer dem de samme enkle tiltakene som har gjort hans gård så vellykket.

«Jeg har ikke økt bruken av kunstgjødsel, sprøytemidler og vann, til tross for at jeg har økt antall planter per acre. Mine naboer ønsker å lære hvordan de kan gjøre det samme,» sier Sundar.

Han får mange spørsmål om sprøytemidler fra sine naboer. «Å spraye med kjemikalier er dyrt og farlig, men de sprayer fordi et skadedyrangrep kan ødelegge et års arbeid. Jeg lærer dem hvordan de oppdager velgjørende og skadelige insekter tidlig, bruker feromonfeller og sprayer med trygge planteekstrakter.»
 

VANN

Vann som reflekterer lys

Behandle vann
med respekt
i produksjonen


Vi trenger vann for å leve – men rent, friskt vann er en luksus i noen deler av verden. Det er derfor vann, både når det gjelder kvalitet og mengde, er viktig for både oss og våre leverandører.

Våre leverandører må ta de nødvendige forholdsregler for ikke
å forurense lokale vannforsyninger med urenset spillvann fra produksjonen av våre produkter.

IKEAs vannspesialister samarbeider med våre leverandører for å hjelpe dem med å redusere vannforbruket og forbedre vannkvaliteten, særlig i Sør-Asia, der vannmangel er en umiddelbar utfordring. Dette er også en region med mange tekstilfabrikker som bruker produksjonsprosesser med høyt vannforbruk.

Et eksempel er samarbeid med leverandører på vannbesparende prosjekter i Rajasthan, India. Det ble bygget demninger for å samle regnvann i nærheten av to fabrikker, for å supplere grunnvannet. Som et resultat har menneskene som bor i nærheten tilgang på brønnvann og bedre muligheter til å ale opp kyr.
Indisk bomullsdyrker i Better cotton-prosjektet

Mindre vann, mer bærekraftig bomull


Bomull er myke, allsidige fibre som er en av de viktigste råvarene for IKEA. Dessverre krever bomullsdyrking mye vann. Det er derfor mye av arbeidet vi gjør for å redusere vannforbruk i IKEAs verdikjede fokuserer på bomullsdyrking.

Vann blir en mer og mer dyrebar ressurs i India og Pakistan, derfor forsøker vi å gjøre noe med dette
i vårt samarbeid med WWF og andre, i prosjekter som hjelper bønder med å innføre mer bærekraftige jordbruk.

Dilip Patel’s bomullsplantasje i den indiske delstaten Gujarat, har begynt å gjør det bra etter han endret måten å vanne bomullsmarkene på, med bruk av dryppevanning i stedet for å legge store områder under vann.

«Dersom jeg ikke hadde gjort noe, ville brønnen min gått tom nå,» sier Dilip. «Vannet i bakken tilhører oss alle, og jeg ser på det som min plikt å ikke sløse bort noe av det. Så det beste jeg har gjort er å investere
i dryppeirrigasjon. Jeg har halvert vannforbruket og avkastningen har
økt betraktelig.»
 

AVFALL

Energieffektive lyskilder

Kan dette gjenvinnes?


Stefano Brown, Sustainability Manager
i IKEA sier, «Klart det kan!»

Gjenvinningsstasjon på et IKEA-varehus

Å ikke la noe gå til spille er ikke bare mer ansvarlig, det er også mer økonomisk. Det er en vinn-vinn-situasjon som alltid har vært viktig for oss, og det er nok derfor Stefano ikke ser avfall når han står overfor en haug med papp, papir eller plast. Han ser muligheter.

«Det trenger ikke å være avfall, det kan gjøres om til ressurser. Vi sorterer store mengder avfall til gjenvinning,
for å redusere vårt sammenlagte karbonutslipp. Det er et viktig steg mot et mer bærekraftig samfunn,» sier Stefano.

Noen varehus sorterer mer enn tolv avfallssorter, dersom det finnes infrastruktur til å ta seg av dem. Dette er det et av våre nyeste varehus i Malmö sorterer for gjenvinning: batterier, brennbart avfall, elekstrisk avfall, farget glass, malingrester, hard plast, kjemikalier, kontorpapir, sparepærer, matrester, metall, myk plast, klart glass og bølgepapp.

«All denne sorteringen betyr at neste 90 prosent av avfallet på et IKEA-varehus blir resirkulert eller brukt til energiproduksjon,» sier Stefano.
Inngangen på et IKEA-varehus om kvelden.

Sammen kan vi gjøre en forskjell!


Vi arbeider for å oppnå null avfall til landfyll fra våre varehusvirksomheter. Og vi ønsker
å hjelpe deg også med å bli kvitt noe av avfallet ditt på en ansvarlig måte. Visste du at du kan levere inn batterier, lysrør og lyspærer på de fleste IKEA-varehusene?

Se hva du kan levere til gjenvinning på ditt nærmeste IKEA-varehus.
Klassiske svenske kjøttboller serveres i en IKEA-restaurant

Visste du dette?


Vår mat smaker godt, men likevel ender vi opp med litt matrester i våre restauranter. Det trenger ikke å bety at den bare kastes. Restene fra noen av våre skandinaviske varehus brukes i produksjonen av biogass for busser. Og mat som ikke selges, blir på mange IKEA-restauranter gitt til lokale organisasjoner, som for eksempel deler den ut til hjemløse.

Nesten 90 % av alt avfall på IKEA-varehusene gjenvinnes eller brukes til energiproduksjon.

 

MAT

UTZ-sertifisert mørk sjokolade fra IKEA

Alle vinner med UTZ-sertifisering
på IKEA


Vi mener at god mat og drikke også bør være bra for bøndene som lager dem. Det er derfor vi støtter
UTZ Certified sine sertifiseringsprosjekter for kaffe,
te og kakaoproduksjon

Kaffe som serveres fra en kanne

Siden 2008, har all kaffe som selges og serveres på IKEA vært sertifisert av UTZ Certified. I 2011, begynte vi å selge en mørk sjokolade laget av UTZ-sertifisert kakao, og innen 2015 ønsker vi at alle våre sjokolader og all te vi selger og serverer også skal være sertifisert av UTZ Certified.

God kaffe,te og sjokolade til rimelige priser, laget med respekt for både mennesker og miljø – det er en vinn-vinn-situasjon helt fra boden og til kjøkkenet ditt.

Besøk UTZ Certified og velg den UTZ-sertifiserte kaffen eller sjokoladen du har kjøpt. Skriv inn best-før-dato for å finne ut hvor bønnene kommer fra og lære mer om livet til menneskene som arbeider der.

IKEA var først i verden med å innføre 100 % sporbar UTZ-sertifisert kakao, i form av en mørk sjokolade.

En kokk i en IKEA-restaurant som holder opp en laks

Hvordan havner en IKEA-laks
på tallerkenen din?


God mat handler om mer enn bare hvordan den smaker.
Vi har spurt Anders Lennartsson, Sustainability Manager på IKEA Food, om å forklare hvordan laksen som serveres på ditt lokale IKEA-varehus har funnet veien til tallerkenen din.

«Det hele starter på norskekysten, der laksen er omgitt av friskt, rent vann, som holdes på en ideell temperatur
i fiskefarmer. Den unge laksen, eller yngelen, klekkes fra egg i ferskvannstanker. Når de er store nok settes de ut
i merder i havet, som er plassert der de vil få minst påvirkning på miljøet. Denne prosessen etterligner fiskens naturlige vandring fra ferskvann til havet, og den tillater at fisken holdes i ideelle forhold.»

«Tre år senere, overfører brønnbåter (fiskebåter med spesialbrønner) som holder fisken levende til den når slakteriet. Og det er her laksen tilberedes slik at den blir velsmakende retter i våre restauranter,» sier Anders.

IKEA er godt kjent med miljøspørsmål som er knyttet til lakseoppdrett.

Vi har tatt del i en dialog mellom mange ulike interessenter,
på initiativ fra WWF, for å hjelpe til med å utvikle en standard for bærekraftig lakseoppdrett. Målet vårt er at all laks som serveres og selges på IKEA skal møte denne standarden innen slutten av 2015.

«Utarmingen av fiskebestanden i havene våre er noe vi er svært opptatt av. Det er derfor vi følger WWFs retningslinjer for å sikre at sjømaten vi serverer og selger på IKEA kommer fra sunne og godt forvaltende bestander som kan opprettholde nåværende fiskenivåer,» sier Anders.

Si nei til dyremishandling!


God dyrevelferd er viktig og en forutsetning for mat og hjeminnredning av høy kvalitet. Vi aksepterer ikke dyremishandling, og vi oppmuntrer utviklingen og bruk av globalt aksepterte uavhengige standarder for dyrevelferd. Vi har allerede innført strengere krav til velferd for broilerkylling og planlegger å innføre standarder for eggleggende høner i løpet av 2013.

Vi har 15 økologiske produkter i vår butikk Svenske spesialiteter på varehuset, blant annet syltetøy, kaffe, pasta m.m.
Vi serverer også økologisk mat i IKEA- restaurantene.

 
Bærekraftig
liv i hjemmet
Kvinne og barn i et IKEA-kjøkken
Oppdag produkter som hjelper deg til å leve mer bærekraftig.
Gi et positivt bidrag
Energi
og ressurser
Svart stol i en skog
Sjekk ut
hvordan vi jobber
i kulissene.
Les mer
Mennesker
og lokalsamfunn
En gruppe kvinnelige tekstilarbeidere
Et bedre liv for mennesker
og lokalsamfunn.
Mennesker foran alt
Finn
ut mer
Forsiden på Sustainability report 2012
Vil du grave litt dypere? Vil du se hvem vi samarbeider med?
Her kan du finne ut mer