IKEA aksepterer ikke barnearbeid

Barnearbeid forekommer i enkelte av landene som produserer IKEA-produkter, men IKEA aksepterer ikke barnearbeid hos våre leverandører eller deres underleverandører. IKEA arbeider aktivt for å bekjempe barnearbeid.
 
Vårt arbeid er basert på FNs barnekonvensjon (1989), der det grunnleggende prinsippet er at det beste for barnet alltid skal være det viktigste. IKEAs arbeid på dette området bygger også på Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjon nummer 138 (1973), om minstealder for arbeid, og nummer 182 (1999), om de verste formene for barnearbeid.

IKEAs etiske retningslinjer (IWAY) for å bekjempe barnearbeid


IKEAs etiske retningslinjer (IWAY) for å bekjempe barnearbeid er en del av IKEAs etiske retningslinjer (IWAY) for innkjøp av produkter, materialer og tjenester. Det er IKEAs innkjøpskontorer som kontrollerer at IKEAs etiske retningslinjer (IWAY) for å bekjempe barnearbeid overholdes. I tillegg gjennomfører KPMG uanmeldte kontroller hos leverandører og underleverandører i Sør-Asia.

Arbeid for bekjempelse av barnearbeid


Gjennom sin daglige kontakt med IKEAs leverandører i forbindelse med produksjonsspørsmål, er medarbeiderne fra innkjøpskontorene i stand til å observere sosiale forhold og arbeidsforhold på fabrikkene. Dette gir dem også mulighet til å sette søkelyset på barnearbeid. IKEA arrangerer seminarer hos leverandørene for å oppmuntre de ansatte og underleverandørene til å diskutere problemer som de møter til daglig. Dette styrker IKEAs forståelse av omstendighetene som fører til barnearbeid.

Hva skjer hvis det blir avdekket barnearbeid?

I tilfeller der barnearbeid blir avdekket, krever IKEA at leverandøren handler til beste for barnet. Leverandøren må iverksette en handlingsplan med endringer og forebyggende tiltak, herunder utdanning og opplæring av barnet. IKEA besøker skolen der barnet går, og kommer på uanmeldte besøk hos leverandøren. Hvis leverandøren ikke har gjennomført endringstiltakene innenfor den avtalte tidsrammen, eller hvis det forekommer ytterligere overtredelser, avslutter IKEA alle forretningsforbindelser med leverandøren.

Forbedring av barns rettigheter i India


IKEA Foundation støtter et UNICEF-prosjekt for barns rettigheter i Nord-India, der mange av IKEAs tepper produseres. Målet er å forebygge og bekjempe barnearbeid i dette området ved å sette fokus på bakenforliggende årsaker som gjeld, fattigdom, manglende utdanningsmuligheter, funksjonshemming og dårlig helse.

Samarbeidspartnere


Barnearbeid er et svært sammensatt problem, som bare kan løses gjennom innspill og påvirkning fra flere parter. IKEA Foundation samarbeider tett med internasjonale organisasjoner som UNICEF og Redd Barna for å bygge opp den brede støtten som er nødvendig for å kunne håndtere de bakenforliggende årsakene til barnearbeid og skape en vedvarende løsning.

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.