IKEA-medarbeidere til stede på fabrikkene

Vår praksis er å jobbe side om side med leverandørene våre på fabrikkgulvet, slik at vi får en bedre forståelse av produksjonsforholdene deres. Våre designere, produktutviklere og oppkjøpere arbeider ofte ved fabrikkene. Det gir oss muligheten til å påvirke leverandørenes praksis og støtte dem i utvikling av kompetansen, ferdighetene og kunnskapen som skal til for at de skal kunne utvikle sine egne sosiale og miljømessige tiltak.

IKEAs etiske retningslinjer (IWAY) for innkjøp av produkter, materialer og tjenester


IKEAs etiske retningslinjer (IWAY) for innkjøp av produkter, materialer og tjenester, definerer hva leverandørene kan forvente av IKEA, og spesifiserer hva IKEA krever av sine leverandører. Dokumentet bygger på internasjonale konvensjoner og erklæringer og omfatter retningslinjer som er basert på FNs menneskerettighetserklæring (1948), Det internasjonale arbeidsbyråets (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet (1998) og Rio-erklæringen om miljø og utvikling (1992).
 
Retningslinjene dekker blant annet arbeidsforhold, bekjempelse av barnearbeid, miljøspørsmål og ansvarlig skogsforvaltning. Leverandørene har ansvaret for å kommunisere innholdet i IKEAs etiske retningslinjer til sine medarbeidere og underleverandører samt forsikre seg om at alle nødvendige tiltak knyttet til virksomheten, er iverksatt.

Sikring av høye standarder


IKEAs innkjøpskontorer har ansvaret for iverksetting og oppfølging av våre retningslinjer, og vi har kontrollører som har fått spesialopplæring i oppfølging av leverandørene. IKEAs Compliance and Monitoring Group har ansvaret for at hele IKEAs organisasjon følger de samme kontrollkriteriene. Eksterne kontrollinstanser som KPMG, Intertek Testing Services og PriceWaterhouseCoopers er med på å kontrollere IKEAs arbeidsmetoder og resultatene av kontrollene. Disse eksterne kontrollinstansene gjennomfører dessuten egne kontroller hos IKEAs leverandører.

Når det oppdages overtredelser


Når det oppdages overtredelser av IWAY, skal leverandøren innen to uker sende IKEA en handlingsplan for hvordan bruddet skal rettes opp. Planen må omfatte en beskrivelse av tiltakene som skal settes inn, hvem som har ansvaret og en tidsplan. Innkjøpskontorene følger opp planene for å kontrollere at tiltakene blir iverksatt innen rimelig tid.

Vanskelig, men ikke umulig


I enkelte deler av verden er utfordringene store når det gjelder sosiale og miljømessige forhold, og endringene skjer ikke så raskt som vi skulle ønske. Vi har imidlertid sett en kontinuerlig positiv utvikling siden vi introduserte de etiske retningslinjene våre (IWAY) i 2000. Vi opplever at vår aktive tilstedeværelse bidrar til å forbedre forholdene, men dette er en løpende prosess som består av mange små skritt i riktig retning.

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.