Produkter og materialer

IKEAs hjeminnredningsprodukter skal være trygge, både i helsemessig og miljømessig perspektiv. Våre designere, produktutviklere og teknikere tar hensyn til sikkerhet, kvalitet og miljøpåvirkning i hver eneste fase i utviklingen av nye produkter.

IKEA og EU-forskriften om kjemikalier, REACH


IKEA prøver å unngå å bruke kjemikalier og stoffer som kan være skadelige for mennesker og miljø. IKEA setter pris på EUs REACH-forskrift om kjemikalier og kjemiske stoffer.
Den samsvarer med IKEAs forebyggende arbeid i forbindelse med kjemikalier. Alle IKEA-produktene for alle markeder over hele verden skal oppfylle reglene om kjemikalier
i REACH-forskriften.

Miljøvennlig design


Når vi utvikler nye produkter, bestemmer vi først prislappen som artikkelen skal ha i IKEA-varehusene. Men selv om vi ønsker å tilby lave priser, skal det aldri gå ut over kvaliteten eller sikkerheten til IKEA-produktene. Designerne, produktutviklerne og teknikerne må ta hensyn til sikkerhet, kvalitet og miljøpåvirkning fra den innledende designfasen og gjennom hele livsløpet til produktet.

IKEA har en klar strategi for å redusere miljøpåvirkningen fra hele sortimentet over tid. Vi bruker flere forskjellige verktøy og prosesser for å oppnå forbedringer i alle faser av produktenes livssyklus: råmateriale, produksjon, anvendelse av produktet og produktlevetidens utløp.

Effektiv utnyttelse av materialer


IKEA bestreber seg på å bruke så få ressurser som mulig for å lage så gode produkter som mulig, uten at det innvirker negativt på produktenes funksjon eller utseende. De viktigste råmaterialene i IKEAs produkter er trevirke, bomull, metall, plast, glass og rotting, og vi bestreber oss på å bruke så mange fornybare og resirkulerbare materialer som mulig.

Avfallsreduksjon


IKEA arbeider aktivt for å redusere produksjonsavfall. Så langt det er mulig blir avfall fra produksjonsprosess benyttet til produksjonen av andre artikler. IKEA resirkulerer store mengder materialer som papp, papir, plast, trevirke, metall og glass.
 
De fleste IKEA-varehusene har miljøstasjoner der kundene kan levere inn avfall som elektrisk og elektronisk utstyr, emballasje, batterier og sparepærer til resirkulering.
 
IKEA forsøker å reparere produkter i stedet for ganske enkelt å kassere dem. Disse produktene blir brukt som reservedeler eller solgt til reduserte priser i Billigkroken på varehusene.

Trygge hjeminnredningsprodukter


IKEA bruker føre var-prinsippet når det gjelder bruken av kjemikalier og andre potensielt skadelige stoffer i produkter og disse stoffenes innvirkning på miljø og helse. Et eksempel kan være når det vedtas strengere lokale lover knyttet til bruken av kjemikalier. Da bestreber vi oss på å innarbeide de nye kravene også i andre land der vi har virksomhet.

Fokus på barns sikkerhet


IKEA legger spesiell vekt på barneproduktene, som skal overholde ekstra høye krav til kvalitet og sikkerhet. IKEA-medarbeiderne som utvikler og kjøper produkter for barn, lærer om barnas utviklingsbehov, sikkerhet og helse gjennom vårt opplæringsprogram «Children's School».
 
Vi tester IKEAs barneprodukter etter strenge nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder ved vårt eget, tredjepartsgodkjente testlaboratorium i Älmhult i Sverige. Dessuten gjennomfører vi sikkerhetskontroller av produktene våre ved uavhengige, godkjente testlaboratorier og institutter verden over.

Risikovurdering og produkttesting


Hvert år utføres det tusenvis av tester på IKEA-produkter i utviklingsfasen. I løpet av produksjonsfasen gjennomføres det enda flere tester. Når et produkt er godkjent for produksjon, gjennomgår IKEA eventuelle forslag til endringer av produktet eller produksjonsmetoden for å avgjøre om endringene medfører behov for ytterligere risikovurdering og testing.
 
Dessuten må vi sørge for at kjemikalier som formaldehyd og ftalater ikke overstiger IKEAs krav. IKEA har et tredjepartsgodkjent testlaboratorium som hvert år sertifiseres av eksterne kontrollører, og tredjepartsgodkjente testlaboratorier utfører stikkprøver. IKEA krever at leverandørene bestiller sertifiserte tester fra tredjepartskontrollører.

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Nyhetsrom

Finn siste nyheter og pressekontakter.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.