IKEA og EU-forskriften om kjemikalier, REACH

 • Kundene skal alltid kunne føle seg sikre på at produkter kjøpt på IKEA er sikre og sunne å bruke. Alle IKEAs produkter for alle markeder over hele verden skal oppfylle reglene om kjemikalier i REACH-forskriften.


 • Hvis det lar seg gjøre, benytter vi for hele produktsortimentet og i alle markeder de samme helse-, sikkerhets- og miljøkravene som gjelder for det strengeste markedet. Bruken av kjemikalier i IKEAs produkter er regulert
  i en intern spesifikasjon. Denne spesifikasjonen utgjør en bindende kontrakt mellom leverandørene og IKEA.


 • REACH omfatter bestemte skadelige stoffer (Substances of Very High Concern, SVHC) som kan finnes i produkter eller emballasje.


 • IKEA arbeider proaktivt for å ligge i forkant av standarder og forskrifter for kjemikalier. Vi tolker reglene for kjemikalier relativt strengt, kanskje strengere enn mange andre. IKEA går i noen tilfeller lenger enn
  REACH-forskriften.


 • IKEA arbeider kontinuerlig med kjemikalier og forsøker å fase ut eventuell bruk av tvilsomme stoffer. Noen eksempler: IKEA var tidlig ute med et frivillig PVC-forbud (1991) bortsett fra i kabler, et forbud mot bromerte flammehemmere i møbler (2000) og et forbud mot maling og lakk som avgir formaldehyd på alle produkter (1993).


 • For å følge opp at kravene overholdes, tar vi stikkprøver i samarbeid med uavhengige tredjeparts testlaboratorier.


 • IKEA deltar og bidrar hele tiden i formelle og uformelle nettverk i forbindelse med REACH.


 • IKEA er helt på det rene med at REACH-forskriften krever at forhandlere
  i EU skal svare på kundespørsmål om bestemte farlige kjemikalier innen
  45 dager.


 • IKEAs kunder kan fremdeles være sikre på at IKEAs produkter er sikre
  og sunne.


Hvis du lurer på noe i forbindelse med IKEA og kjemikalier, kontakt:
pressesenter@ikea.com

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.

Tall og fakta

Les mer om nøkkeltall og -fakta for 2008.

Nyhetsrom

Finn siste nyheter og pressekontakter.