Våre samarbeidspartnere

IKEA-konsernet samarbeider med selskaper, fagforeninger, ikke-statlige organisasjoner og andre organisasjoner for å utvikle og styrke resultatene av vårt sosiale og miljømessige arbeid.
 
IKEAs samfunnsengasjement realiseres gjennom IKEA Foundations samarbeid med UNICEF, Redd Barna og UNDP. Når det gjelder miljøarbeid, har IKEA et samarbeid med den verdensomspennende miljøvernorganisasjonen WWF.
 
Gjennom disse samarbeidsprosjektene jobber vi for å fremme barns rettigheter, ansvarlig skogbruk, mer bærekraftig bomullsdyrking og reduksjon av CO2-utslipp.

Redd Barna

Redd Barna er verdens største uavhengige hjelpeorganisasjon for barn, og arbeider for å beskytte barns rett til mat, husly, helse, utdanning og et liv uten vold, overgrep og utnyttelse. Redd Barna og IKEA Foundation har et langvarig samarbeid i kampen mot barnearbeid, og jobber både lokalt og internasjonalt.

UNICEF

UNICEF er FNs barnefond, verdens ledende hjelpeorganisasjon for barn. Fondet jobber med problemstillinger som påvirker barn i alle verdens land, herunder ivaretakelse av barns sikkerhet, liv og helse, utvikling, god grunnutdanning, likestilling og HIV/AIDS. IKEA Foundation har støttet UNICEFs prosjekter i over ti år, og samarbeider med fondet både lokalt og internasjonalt.

WWF

WWF er verdens største uavhengige natur -og miljøvern organisasjon med kontorer i over 100 land. Med nær 5 millioner støttespillere på fem kontinenter, spiller WWF en viktig rolle for verdens natur og miljø. WWF-Norge har som mål å beskytte og bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i hav- og kystområder, på land og i ferskvann og arbeider kontinuerlig for å forbedre norsk miljøpolitikk og lovverk. I tillegg arbeider WWF-Norge med naturvern-og utviklingsprosjekter i ti afrikanske land.

UNDP

FNs utviklingsprogram UNDP, er et globalt nettverk som jobber for endring og for å bistå land med kunnskap, erfaring og ressurser for å hjelpe mennesker til å bygge skape et bedre liv. Vi er tilstede i 166 land, og samarbeider med mennesker om deres egne løsninger på globale og nasjonale utfordringer i forbindelse med utvikling. Vårt fokus er å hjelpe land med å bygge og dele løsninger på utfordringene ved et demokratisk styresett, fattigdomsreduksjon, kriseforebygging og gjenoppbygging, miljø og energi og HIV/AIDS. I alle våre aktiviteter oppfordrer vi til å verne om menneskerettigheter og likestilling.

Andre samarbeidspartnere

IKEA-konsernet samarbeider med selskaper, fagforeninger og organisasjoner som representerer interessegrupper over hele verden. Blant disse er Building and Wood Workers' International og Clean Cargo Working Group.

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.

IKEA Foundation

IKEA Foundation
Vi forandrer livet til 100 millioner barn.