IWAY, våre etiske retningslinjer

IWAY er IKEAs etiske retningslinjer, og ble første gang innført i 2000. De spesifiserer kravene vi stiller til leverandører av produkter og tjenester samt detaljer om hva disse leverandørene kan forvente tilbake av IKEA. I tillegg til hoveddokumentet finnes det flere bransjespesifikke tillegg og egne etiske retningslinjer med hensyn til barnearbeid. IKEAs leverandører er ansvarlige for å kommunisere innholdet i IKEAs etiske retningslinjer til sine egne ansatte og underleverandører.

IWAY styrer virksomheten vår


IKEAs etiske retningslinjer (IWAY) for innkjøp av produkter, materialer og tjenester, bygger på internasjonale konvensjoner og erklæringer. Dokumentet omfatter retningslinjer som er basert på FNs menneskerettighetserklæring (1948), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet (1998) og Rio-erklæringen om miljø og utvikling (1992).
 
Retningslinjene dekker blant annet arbeidsforhold, bekjempelse av barnearbeid, miljøspørsmål og ansvarlig skogsforvaltning.
 
Leverandørene har ansvaret for å kommunisere innholdet i IKEAs etiske retningslinjer til sine medarbeidere og underleverandører samt forsikre seg om at alle nødvendige tiltak knyttet til virksomheten, er iverksatt.

Ikke plass til korrupsjon


IKEA jobber forebyggende for å forhindre korrupsjon og kriminelle handlinger. Vi tar avstand fra korrupsjon i enhver form, enten den skulle være direkte eller indirekte. Vi har en policy for forebygging av korrupsjon, «Rules of Prevention of Corruption», og en policy for undersøkelser som klart og tydelig forteller medarbeiderne hva de skal gjøre hvis de fatter mistanke om korrupsjon, bedrageri eller annen kriminell adferd. Vi har gjort rede for standpunktet vårt i et leverandørdokument. Alle leverandørene våre må signere dette dokumentet sammen med en representant for IKEA.

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også