Sow a Seed-prosjektet

I 1998 startet IKEA prosjektet «Sow a Seed». Målet var å rehabilitere regnskogene som var blitt ødelagt av tømmerhogst og skogbrann i den malaysiske staten Sabah på øya Borneo. Hensikten er å gjenopprette regnskogen ved å plante ulike opprinnelige trearter. Prosjektets innledende fase fikk stor finansieringshjelp av IKEA-kunder.
 
Siden den gang har IKEA-konsernet tatt ansvar for videreføringen av prosjektet, samt sørget for planting og vedlikehold av 18 500 hektar regnskog. Prosjektet er et samarbeid mellom IKEA, Sveriges landbruksuniversitet, skogbruksorganisasjonen Yayasan Sabah og det malaysiske skogsselskapet RBJ.
 
II tillegg til å beskytte regnskogområdet mot hogst i en periode på 50 år, har prosjektet bidratt til å etablere møteplasser og bygge hus og husvære for mer enn 150 arbeidere som jobber med prosjektet, samt deres familier.
 
Høydepunkter i Sow a Seed-prosjektet:
  • Planting av mer enn 8 800 hektar skog med opprinnelige trearter.
  • Over 1 million trær er plantet.
  • 150 mennesker jobber på planteskolen og ute i felten.
  • Husvære, rent vann, strøm og gratis legehjelp gis til alle som jobber direkte med prosjektet. For å bedre tilgangen til utdanning, er det også blitt opprettet en skole.
  • Forskning på ungskog viser at 60-70 % av skogplantene vokser og trives 3 år etter planting.
  • Rehabiliteringen per hektar tropisk regnskog i lavlandsområder har en kostnad på omtrent 700 dollar, hvilket er rimelig sammenlignet med planting i Skandinavia.
  • IKEA har vært med på å finansiere et studie- og forskningssenter for å oppfordre forskere til å utføre flere studier innen regnskogsforskning.

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.