IKEA og WWFs skogprosjekter

IKEA og WWF samarbeider for å bedre tilgangen til FSC-sertifisert trevirke og håndtere problemer som ulovlig hugst. Vi samarbeider om prosjekter i viktige treproduserende land som Russland, Kina, Bulgaria, Romania og Vietnam.

Samarbeidet startet i 2002. Det har bidratt til en fordobling av de sertifiserte skogsområdene i Kina og hjulpet Russland til å bli det landet i verden med nest flest sertifiserte skogsområder.

Skogprosjekter


Prosjektene har som mål blant annet å:
  • fremme ansvarlig handel med trevirke og utvikling av FSC-sertifisering i Kina
  • fremme ansvarlig praksis for skogsdrift i Russland
  • støtte lovlig handel av trevirke mellom Russland og Kina
  • støtte ansvarlig skogsdrift i Romania, Bulgaria og Ukraina
  • støtte FSC-sertifisering og skogvern i Vietnam
  • utvikle bærekraftig produksjon og handel med rotting i Laos, Kambodsja og Vietnam

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.