Skogbruk og trevirke

Tre er et utmerket materiale både kvalitets- og miljømessig, så lenge det er produsert lovlig og kommer fra skoger som forvaltes på en ansvarlig måte. IKEA godtar ikke trevirke fra ulovlig felt tømmer eller fra intakte urskoger, med mindre skogen er sertifisert som ansvarlig forvaltet. Vårt langsiktige mål er å hente alt trevirke til IKEA-produktene fra skoger med sertifisert ansvarlig drift.

Krav til leverandører av trevirke


Alle leverandørene våre må rette seg etter IKEAs etiske retningslinjer IWAY. Det finnes også et sett med spesifikke krav som gjelder alle leverandører av massivt tre, sjiktlimt tre, finer og kryssfiner. IKEAs leverandører må kunne dokumentere opprinnelsen til trevirket.

Sporing av trevirke


IKEAs leverandører må hvert år rapportere opprinnelse, volum og treslag for alt trevirke som brukes i IKEAs produkter. Dermed kan IKEA identifisere hvilket trinn i trappemodellen hver enkelt leverandør har nådd.
 
Sammen med en risikovurdering brukes denne informasjonen til å velge ut enkelte trevirkeleverandører for nærmere vurdering. IKEAs skogbrukseksperter kontrollerer leverandørens og underleverandørenes leveranser av trevirke, fra fabrikken og helt tilbake til skogen virket kommer fra. Tredjepartskontrolløren Regnskogsalliansens program Alliance Smart Wood Program utfyller IKEAs eget kontrollsystem gjennom å utføre et begrenset antall kontroller av leveringskjeden.

Papir til IKEA-katalogen


Hvert år distribueres det flere millioner kopier av IKEA-katalogen til husholdninger over hele verden, på mange språk. IKEA arbeider aktivt for bærekraftig produksjon av IKEA-katalogen.

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.

Nyhetsrom

Finn siste nyheter og pressekontakter.