Bøndene sprer bedre dyrkingsmetoder

Bonden Sundar Borude, fra staten Maharashtra i India, har blitt en grasrotforkjemper for samarbeidsprosjektet mellom IKEA og WWF, og et forbilde for sine naboer. I likhet med mange andre lokale bønder slet han med å klare å leve av jorda. Det hele endret seg for tre år siden, da han kontaktet et lokalt ressurssenter for landbruk.
 
«Jeg ønsket råd om hvordan jeg kunne øke fortjenesten – miljøet var ikke hovedbekymringen min. Men jeg lærte masse om bærekraftig jordbruk, og da dette prosjektet startet, ble jeg spurt om å bli hovedansvarlig for å videreformidle gode metoder til bøndene i landsbyen min.»
 
Han er et godt eksempel for andre gjennom å ha brukt kunnskapen til noe positivt på sin egen gård: «Jeg har ikke brukt mer kunstgjødsel, insektmidler eller vann, til tross for at jeg har økt antallet planter per kvadratmeter. Nå ønsker naboene å lære seg det samme.»
 
Takket være den økte fortjenesten har Sundar kunnet investere i et dryppvanningssystem: «Dryppvanning er mye mer effektivt enn den gamle metoden med å oversvømme hele jordet – mesteparten av vannet gikk tapt som overflatevann, som tok med seg næringsstoffer. Nå får plantene vann når og der det trengs. Ingenting går til spille.»
 
Sundar Borudes resultater og praktiske råd er med på å overtale selv skeptiske naboer om at de kan få en bedre innhøsting og større fortjeneste ved å bruke mindre vann og kjemikalier.
 

Markforsøk kombineres med opplæring i klasserom for bønder som ønsker å lære hvordan de kan videreformidle sin kunnskap til andre bønder i landsbyene.

Å sprøyte med kjemikalier er dyrt og farlig, men bøndene sprøyter fordi ett eneste insektangrep kan ødelegge et helt års arbeid. Sundar Borude lærer dem hvordan de oppdager gunstige og skadelige insekter tidlig, og å sprøyte med trygge planteekstrakter i stedet.

Feromonfeller hjelper bøndene med å holde øye med typen og antallet insekter på jordene, slik at man unngår unødvendig sprøyting med insektmidler.

Gammel kunnskap om kompost og gjødsel blir gjenopplivet, noe som reduserer behovet for dyr kunstgjødsel. Ved å tilføre organiske stoffer til jorden kan man også redusere behovet for vanning.

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.