Vi har som mål å skape en varig endring i bomullsproduksjon

Bomull er et av de viktigste råmaterialene for IKEA. Produksjonen av bomull har imidlertid sin pris for mennesker og miljø.

Vi har et ansvar for å arbeide for bedre dyrkingsmetoder. Dette er bakgrunnen for vårt tette samarbeid med WWF og lokale organisasjoner i India og Pakistan, og grunnen til at vi gikk i spissen for Better Cotton Initiative. Vi har hjulpet bøndene med å redusere forbruket av vann med i gjennomsnitt 50 prosent, samtidig som fortjenestemarginene deres har økt. Foreløpig har vi 80 000 bønder med oss på laget.

Vi ønsker også å skape reelle og varige endringer for barna i lokalsamfunnene der bomullen dyrkes. Vi samarbeider tett med Redd Barna og UNICEF for å sørge for at minst 10 millioner barn skal få et bedre skoletilbud.

Fra bomullsmarkene til IKEA-varehusene

Veien fra bomullsmarkene i India og Pakistan til tekstilproduktene i IKEA-varehuset er lang og kronglete. 25 prosent av bomullen som vi bruker, dyrkes nå på en bedre måte. Det er vi stolte av, men vi vet at det ikke er nok. Målet er å erstatte all den bomullen vi bruker – alt sammen – med bedre bomull. Bedre for miljøet og bedre for lokalsamfunnene der bomullen dyrkes.

Nye metoder spres fra bonde til bonde

Bomullsprosjektene til IKEA og WWF bygger på praktisk opplæring i felten. Bøndene ser og opplever fordelene ved å endre dyrkingsmetodene sine, og bønder som lykkes, fungerer som inspirasjon for andre.

Resultater som inspirerer

Mange tusen bønder har blitt med på bomullsprosjektene til IKEA og WWF i India og Pakistan. De har bevist at bomull kan dyrkes på en bedre måte – og med høyere fortjeneste.

Møt noen av bøndene i prosjektet

Bedre dyrkingsmetoder for bomull sprer seg fra bonde til bonde over flere delstater i India og Pakistan. Møt tre indiske bønder i ulike faser på ferden mot bedre bomullsdyrking.

Better Cotton Initiative

IKEA er en av grunnleggerne av Better Cotton Initiative (BCI). Denne globale organisasjonen, som berører en lang rekke parter, har som mål å gjøre verdens bomullsproduksjon bedre for menneskene som produserer den, for miljøet der bomullen dyrkes, og for sektorens fremtid. BCI utvikler også globalt aksepterte kriterier for «Better Cotton» (bedre bomull). Internasjonale selskaper og frivillige organisasjoner er blant de viktigste deltakerne.

Styrking av barns rettigheter i områder med bomullsdyrking

IKEA Foundation finansierer prosjekter for UNICEF og Redd Barna i indiske og pakistanske områder med bomullsdyrking. Målet er å skape barnevennlige lokalsamfunn ved å få barna inn i skolen og hjelpe dem å fortsette skolegangen og få en god utdannelse. Disse prosjektene kommer til å omfatte omkring 10 millioner barn.
 

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.