Klimaspørsmål

IKEA ønsker å redusere utslippene av karbondioksid (CO2) fra alle deler av virksomheten. Derfor arbeider vi aktivt for å redusere CO2-utslippene i hele verdikjeden, fra utvinning av råmaterialer til utløpet av produktlevetiden.

IKEA velger fornybart


IKEA har som mål å forbedre den samlede energieffektiviteten i alle IKEA-varehus, distribusjonssentre, fabrikker og kontorbygg med 20 prosent fram mot 2015. Dessuten har vi et langsiktig mål om at alle IKEA-avdelinger skal bruke utelukkende fornybar energi i stedet for fossilt brensel.
 
Vi har bestemt oss for å installere solcellepaneler for å konvertere solstråler til elektrisitet på rundt 150 varehus og distribusjonssentre i løpet av de nærmeste årene. Panelene vil dekke 10–25 prosent av bygningenes strømbehov.

Effektiv transport av produkter


Varetransport med lastebil, tog eller skip mellom leverandører, distribusjonssentre og varehus står for en stor del av IKEAs utslipp av karbondioksid. Derfor er det viktig at kapasiteten til hver eneste container og lastebil utnyttes best mulig.
 
En annen viktig faktor er å bruke leverandører som overholder miljøkriteriene våre for transporttjenester. De må bruke moderne kjøretøy, overholde konkrete utslippsgrenser og måle CO2-utslippet sitt.

Effektiv transport av mennesker


IKEA ønsker å gjøre det enklere for kundene og medarbeiderne å la bilen stå hjemme og heller velge offentlig transport til og fra varehusene våre. God offentlig kommunikasjon har alltid høy prioritet når vi planlegger nye IKEA-varehus, og i mange byer tilbyr vi dessuten gratis busstransport mellom byen og varehuset. Enkelte varehus tilbyr miljøvennlig hjemtransport av varer.
 
IKEA samarbeider også med WWF om å utvikle mer miljøvennlige løsninger for persontransport i fremtiden.

Energieffektivitet hos IKEAs leverandører


IKEA utvikler verktøy for økt energieffektivitet hos leverandører. Vi tror at vi kan hjelpe leverandører med å redusere energiforbruk og energikostnader, noe som i sin tur vil styrke konkurranseevnen deres.
 
I tillegg driver IKEA og WWF felles prøveprosjekter i Polen, Sverige og Kina for å fremme energieffektivitet og oppmuntre til bruk av fornybar energi for å redusere CO2-utslippene.

Et mer bærekraftig liv hjemme.


IKEA ønsker å tilby produkter og ekspertise som gjør det mulig for kundene våre å føre en mer bærekraftig hjemmetilværelse, ved å spare energi og vann og produsere mindre husholdningsavfall – enkle tiltak som også reduserer husholdningsutgiftene.
 
Sammen med kundene kan vi utgjøre en forskjell og redusere de samlede klimautslippene. I vårt samarbeid med WWF fokuserer vi i utgangspunktet på løsninger for kjøkken, avfallsbehandling og belysning.

Klimaprosjekter med WWF


IKEA samarbeider med WWF om en rekke klimarelaterte prosjekter. Målet er å identifisere og benytte muligheter i hele verdikjeden, fra uttak av råmaterialer til resirkulering av IKEA-produkter ved utgangen av produktlevetiden, og hjelpe kundene våre til å leve mer miljøvennlig.
Returordning

Har vi det, så tar vi det!


Alt du har kjøpt som virker med strøm eller batteri, skal leveres til retur når du skal kaste det.

De fleste elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Alt som går på strøm eller batterier skal derfor leveres til retur når det ikke kan brukes lenger.
For å sikre at kasserte EE-produkter blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, er det opprettet returselskaper for dette avfallet. Når du ønsker å kaste EE-produktet ditt, kan du derfor enten levere det til et kommunalt mottak, du kan levere det der du kjøpte det eller i en butikk som selger samme type varer så vil returselskapene ta hånd om avfallet.

Derfor: Ikke kast EE-avfall sammen med annet avfall. Lever det til gjenvinning og spar miljøet!

Hos IKEA kan du levere EE-avfall på varehusenes Bytte- og returavdeling.

- Har vi det, så tar vi det!

IKEA Norge er medlem av returselskapet Renas.

Den uendelige listen

Den uendelige listen
Små, forbedrende skritt mot et mer ansvarlig IKEA.

Nyhetsrom

Finn siste nyheter og pressekontakter.

Welcome Inside

Welcome Inside
IKEA-konsernets årssammendrag.