Klimaprosjekter med WWF

IKEA samarbeider med WWF om en rekke klimarelaterte prosjekter. Målet er å identifisere og benytte muligheter i hele verdikjeden, fra uttak av råmaterialer til resirkulering av IKEA-produkter ved utgangen av produktlevetiden, og hjelpe kundene våre til å leve mer miljøvennlig.
Prosjektene er:

 • Redusere leverandørenes utslipp
  IKEA og WWF driver prosjekter sammen med ti leverandører i Polen, Sverige og Kina med mål om å skape og fremme effektive produksjonsmetoder hos IKEA-leverandører. Økt energieffektivitet og bruk av fornybar energi reduserer CO2-utslippet.


 • Forbedre persontransporten
  IKEA og WWF driver prosjekter i Storbritannia, Kina og USA for å finne mer bærekraftige løsninger for persontransport til og fra IKEAs varehus, slik at kunder og medarbeidere kan la bilen stå hjemme og dermed redusere CO2-utslippet.


 • Positive klimamuligheter
  Målet med dette prosjektet er å kartlegge IKEAs muligheter til å skape en samlet positiv klimapåvirkning ved å redusere utslipp også på andre områder enn de tradisjonelle. Vi ønsker å danne oss et grovt oversiktsbilde over karbondioksidutslippene fra alle deler av IKEAs verdikjede.


 • Fremme et mer bærekraftig liv hjemme
  Dette prosjektet har som mål å identifisere produkter og tjenester som IKEA kan tilby for å hjelpe kundene til å føre et mer bærekraftig liv i hjemmet. Et annet mål er å gjøre kundene mer bevisst på hvordan de kan bidra til å bremse klimaendringene.


 • Klimaperspektiv på matvareprodukter
  Dette prosjektet har som mål å finne ut hvordan vi kan gjøre IKEAs sortiment av matvareprodukter mer miljøvennlig, og det ser på hva IKEA kan gjøre for å påvirke både matvareleverandører og kundene som kjøper våre matvareprodukter.


 • Slutte sirkelen
  Målet med dette prosjektet er å identifisere hva IKEA kan gjøre for å øke graden av resirkulering av IKEA-produkter når kundene ikke lenger ønsker dem. Vi ønsker også å finne metoder for bedre utnyttelse av resirkulerte materialer i nye produkter.

Den uendelige listen

Den uendelige listen
Små, forbedrende skritt mot et mer ansvarlig IKEA

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.