Tilbakekalling av IKEA-produkter
Tilbakekalling av IKEA-produkter

IKEA prioriterer sikkerhet svært høyt, og vi er ikke villige til å inngå kompromisser som gjør at våre produkter kan sette folks sikkerhet på spill. IKEA tilbakekaller derfor produkter som kan være farlige eller av for dårlig kvalitet. I de tilfeller vi har produkter som er tilbakekalt, vil du finne informasjon om de på denne siden.

IKEA tilbakekaller et antall KRITTER- og SNIGLAR-senger for reparasjon på grunn av fare for sårskader

15.08.2013
IKEA anmoder kunder som har KRITTER- eller SNIGLAR-senger om umiddelbart å kontrollere datostemplingen på etiketten, som enten sitter på hodegavlen eller under sengen.IKEA har mottatt sju rapporter om brudd på metallstangen mellom sengehesten og sengestammen. En brukket stang kan ha skarpe metallkanter som kan utgjøre en fare for sårskader. Det er ikke rapportert om noen skader som er forårsaket av en brukket metallstang.

Bare KRITTER-senger med datostempling (år uke) fra 11 14 til 13 22 og SNIGLAR-senger med datostempling fra 11 14 til 13 18 er berørt. Se bilde for eksempel på datostempling.

Hvis du har en av de berørte sengene, kontakt Bytte- og returavdelingen på varehuset eller ring kundeservice på telefon 815 44 000 (gratisnummer) for å få et gratis reparasjonssett.

IKEA beklager eventuelle problemer dette medfører for våre kunder.

Viktig sikkerhetsmerknad
SMILA vegglamper kan utgjøre kvelningsfare

18.07.2013
IKEA oppfordrer alle kunder som har en IKEA SMILA vegglampe eller en annen vegglampe med ledning, til umiddelbart å kontrollere at lampen og ledningen er utenfor rekkevidde for barn i barneseng eller lekegrind, og at ledningen er trygt festet til veggen.Lampeledninger som plasseres for nær en barneseng eller lekegrind, kan utgjøre en kvelningsfare for spedbarn og små barn.

Kontakt kundeservice på 815 44 000 for å motta en advarselsetikett til ledningen og informasjon om kvelningsfaren.

IKEA minner om at alle produkter med ledning eller snor, som f.eks. rullegardiner, kan utgjøre en kvelningsfare. Ledninger bør alltid holdes utenfor barns rekkevidde.

IKEA beklager eventuelle problemer dette medfører for våre kunder.

IKEA tilbakekaller
LYDA jumbokopp grunnet fare for brannskader

04.06.2013
IKEA ber kunder som har en LYDA jumbokopp til å slutte å bruke produktet umiddelbart og levere det tilbake til et IKEA-varehus, hvor de vil få refundert hele beløpet.Koppene kan sprekke i kontakt med varm væske og gir dermed fare for brannskader.

IKEA har mottatt 20 rapporter om kopper som har sprukket under bruk, inkludert ti rapporter om skade. De aktuelle koppene ble solgt mellom august 2012 og april 2013.

Ingen andre IKEA-kopper er berørt av denne tilbakekallingen.

For mer informasjon, ring IKEAs kundesenter på telefon 815 44 000.

IKEA beklager eventuelle problemer dette måtte medføre for våre kunder.

Welcome Inside

Welcome Inside
IKEA-konsernets årssammendrag.

Etablering i Norge

Etablering i Norge
Skal vi nå vår visjon om å nå de mange menneskene, må vi ekspandere. Vi trenger kort og godt plass.