IKEA kommenterer

IKEA jobber videre med etableringen i Vestby

20.12.2013
I dag godkjente Kommunal- og regionaldepartementet Vestbys kommunedelplan for Vestby Nord. Det betyr også at IKEA kan gå videre med planene for varehusetablering i Vestby.

Vi er glade for at departementet har fattet en avgjørelse i saken, og at vi er ett skritt nærmere et IKEA-varehus i Vestby. Vi skal nå sette oss ned med kommunen og berørte parter for å se på hvordan vi sammen skal jobbe videre med regulering av tomten.

Vi er sikre på at dette blir en god og positiv prosess, og vi skal bygge videre på det gode samarbeidet vi har hatt til nå. Vi vil også takke alle de i lokalmiljøet som har stått på og støttet oss i prosessen, både politikere, organisasjoner og enkeltmennesker.

Vi er positiv til konstruktive innspill. Vårt mål er fremdeles å sikre en bærekraftig utbygging, som både IKEA og innbyggere i regionen kan være stolte av.