IKEA kommenterer

IKEA-katalogen i Saudi Arabia

01.10.2012
IKEA er et verdibasert selskap, vi støtter grunnleggende menneskerettigheter for alle, og vi tolererer ikke noen form for diskriminering. Vi oppmuntrer til rettferdig behandling og like ansettelsesmuligheter uansett rase, etnisitet, religion, kjønn, funksjonshemming, alder eller seksuell legning.

IKEA Saudi Arabia drives av en franchisetaker utenfor IKEA Group. IKEA Group produserer katalogen på vegne av Inter IKEA Systems BV, som er franchisegiver av IKEAs detaljhandelsystem for alle IKEA-markeder innenfor og utenfor IKEA Group.

Som produsent av katalogen, beklager vi situasjonen slik den er i dag. Vi skulle ha reagert og innsett at å ekskludere kvinner fra den saudiarabiske versjonen av katalogen står i konflikt med våre verdier. Vi går nå gjennom våre rutiner for å sikre en korrekt innholdspresentasjon fra et verdiståsted i de ulike versjonene av IKEA-katalogen verden over. Vi diskuterer også fremtidig katalogarbeid med Inter IKEA Systems BV.