IKEA kommenterer
IKEA håndterer plukking av fjær fra levende fugler i leverandørkjedenIKEA aksepterer ikke dyremishandling, og våre kontrakter med leverandører erklærer at levende fugler ikke må plukkes for fjær.

IKEA tar denne saken svært alvorlig. Våre egne undersøkelser bekrefter at praksisen med plukking av fjær fra levende fugler finnes i IKEAs leverandørkjede i Kina. Vi beklager dypt at vi har hatt for mye tillit til at våre avtaler overholdes helt frem til fuglegårdene på landsbygda.

IKEA har en problemfri bytte- og returordning. Kunder som føler seg ukomfortable med dun- og fjærproduktene de har kjøpt av oss, er velkomne til å kontakte sine IKEA-varehus for å bytte produktene eller få pengene tilbake.

IKEA er fast bestemt på å forbedre oppfølgingen av leverandører og underleverandører. Våre leverandører må oppfylle kontraktsvilkårene og leve opp til IKEAs krav om ansvarlig produksjon. Samtidig vil IKEA organisere et sporbarhetssystem for dun og fjær, slik at hvert trinn i denne komplekse leverandørkjeden kan sikres.

I løpet av en uke i februar utførte IKEA omfattende undersøkelser av den kinesiske dun- og fjærindustrien sammen med revisjonsteam fra en uavhengig tredjepart. Vi har vært på plass hos leverandører og deres underleverandører, undersøkt fuglegårder og foretatt et stort antall intervjuer. Vi fortsetter å undersøke forholdene på fuglegårdene. IKEA vil øyeblikkelig skifte fra innkjøp fra gårder som ikke overholder våre krav, til gårder der vi har sikret at ingen levende fugler plukkes for fjær.

Vi har en stor utfordring foran oss, men gjennom et nært og langsiktig forhold til våre leverandører og samarbeide med andre, er vi overbevist om at vi kan få til en varig forandring i bransjen. IKEA har derfor besluttet å igangsette rundbordssamtaler med andre selskaper, samt representanter fra fugleindustrien og myndighetene i Kina.

Gjennom årene har vi lært at ansvarlig samarbeid med leverandører og andre er den beste måten å få til varige endringer på.

Fakta:
Fyllet i ca. 80 prosent av IKEAs dyne- og putesortiment er laget av syntetiske materialer og/eller naturfibre som lyocell. De andre ca. 20 prosentene inneholder dun og fjær, for det meste fra and. Kun dynen MYSA OLVON og puten GOSA NÄVA er laget av dun og fjær fra gås.

Er du kunde og vil ha mer informasjon kan du ta kontakt med IKEA Kundesernter på 815 44 000. tilbake