IKEA-konsernets –
bærekraftrapport for FY12


Bærekraft har alltid vært viktig for oss. Det er en del av den vi er og hvordan vi arbeider med vår visjon om en bedre hverdag for de mange menneskene. Vår nye strategi for bærekraft, “People & Planet Positive”, tar sikte på å inspirere millioner av kunder til å leve et mer bærekraftig liv hjemme, gjøre IKEA ressurs- og energiuavhengig, samt å skape et bedre liv for mennesker og lokalsamfunn.

Under følger noen eksempler på hva vi gjør for å skape positive endringer – både for virksomheten vår og for kundene våre. Du kan leser mer i vårt Bærekraft sammendrag og i vår Bærekraftrapport.
Et mer bærekraftig liv hjemme

Et mer bærekraftig liv hjemme


Vi utvikler rimelige produkter som gjør det mulig for kundene å spare energi og vann og redusere avfallsmengden. Å gjøre det enklere for våre kunder å leve et mer bærekraftig liv hjemme vil bety mye, og med 690 millioner besøkende til IKEAs varehus over hele verden vil selv små endringer utgjøre en stor forskjell. Vi har allerede lansert mange produkter og løsninger som gjør det enklere for våre kunder å leve mer bærekraftig, og mange flere er under utvikling.

Vi har forbedret effektiviteten til våre energiforbrukende produkter med i gjennomsnitt 32 prosent, sammenlignet med produktene som ble lansert på markedet i 2008, og vi har gjort det enklere å spare vann hjemme også. For eksempel, har vi forbedret vanneffektiviteten til våre oppvaskmaskiner med inntil 51 prosent, sammenlignet med modellene i vårt 2008-sortiment.

Vi vil skifte ut hele belysningssortimentet vi selger til energieffektiv LED-belysning. Disse lyspærene varer i opptil 20 år og er 85 prosent mer effektive enn en tradisjonell glødepære.
Ressurs- og energiuavhengighet

Ressurs- og energiuavhengighet


Vi reduserer kostnader og verner om ressurser ved å utrette mye med lite, gjøre avfall om til ressurser og gå over til fornybar energi. Ved å bruke ressurser mer bærekraftig, kan vi ta del i den globale innsatsen for å beskytte miljøet og takle klimaendringer.

Allerede er 91% av alle materialene vi bruker i produktene våre fornybare, gjenvinnbare eller resirkulerte. Målet vårt er at alle våre hovedmaterialer er fornybare, gjenvinnbare eller resirkulerte innen FY15.

Alt trevirke som benyttes i våre produkter kommer fra bærekraftig drevne skogbruk som oppfyller våre standarder for skogbruk (IWAY Forestry Standard) og vi har øket mengden treverk vi bruker fra skogbruk sertifiserte av Forest Stewardship Council (FSC) til 23%.

IKEA samarbeider med WWF og Better Cotton Initiative for å gjøre bomullsdyrking mer bærekraftig. I 2012 investerte vi 1,9 millioner euro i mer bærekraftige bomullsdyrkingsprosjekter som omfatter over 100 000 bønder. En tredjedel av bomullen vi bruker, kommer nå fra foretrukne kilder, og inkluderer bomull som er dyrket i henhold til Better Cotton-standardene.

Vi investerer 1,5 milliarder euro i fornybar energi, med fokus på vindturbiner og solcellepaneler. I 2020 skal vi bruke 100 prosent fornybar energi – og produsere like mye energi som vi bruker ved å utnytte fornybare kilder som vindkraft og solenergi. I 2012 produserte vi fornybar energi som tilsvarer en tredjedel av vårt samlede energiforbruk. Ved utgangen av 2012 hadde vi installert over 250 000 solcellepaneler på IKEAs varehus og bygninger, og vi hadde 83 vindturbiner i drift.
Et bedre liv for mennesker og lokalsamfunn

Et bedre liv for mennesker og lokalsamfunn


Vi forbedrer livet for våre egne medarbeidere og dem som jobber for våre leverandører, samt for lokalsamfunn og barn over hele verden.

Våre medarbeidere kommer fra mange ulike land, men deler de samme verdiene. Mangfold er viktig for oss og vi har økt andelen av kvinner i ledelse til 47% mot 40% i fjor. Vi er glade for at 83% av våre medarbeidere som svarte på vår årlige medarbeiderundersøkelse fortalte at de var stolte av måten IKEA arbeider med bærekraft.

Gjennom IWAY, våre etiske retningslinjer for leverandører, forsikrer vi oss om at alle har en god og trygg arbeidsplass og minimerer miljøkonsekvensene av vår leverandørkjede. Ved utgangen av FY12, var 100% av hjeminnredningsleverandørene våre godkjent i henhold til IWAY, eller på vei til å bli faset ut. Vi besøker våre leverandører regelmessig for å kontrollere at de følger IWAY, og vi gjennomførte 1000 IWAY-kontroller i 2012.

Vi ønsker å være ledende i å skape et bedre liv for menneskene og lokalsamfunnene berørt av vår virksomhet. IKEA Foundation støtter prosjekter som skaper muligheter for 100 millioner fattige barn i den tredje verden. I 2010 donerte IKEA Foundation 82 millioner euro, en økning fra 65 millioner euro i 2011. Pågående støttede programmer, ledet av våre samarbeidspartnere som er eksperter på området, som UNICEF og Redd barna, vil skape muligheter for 100 millioner barn.