Prosjekter

Plantegning
Våre etableringsprosjekter

Har du spørsmål om IKEAs etableringer? Ta kontakt på pressesenter@ikea.com

Vestby

I juni 2011 inngikk IKEA en betinget kjøpsavtale om etablering av et nytt varehus på Delijordet i Vestby kommune. Reguleringsprosessen ble igangsatt før sommeren 2014 og endelig reguleringsplan ble vedtatt 22.juni 2015. IKEAs globale investeringskomite har nå investeringsplanen til behandling. En beslutning forventes innen utgangen av 2016.

For å ivareta hensynet til jordvern engasjerte IKEA Bioforsk for å undersøke hvordan matproduksjonen i området kan opprettholdes ved en etablering. De har konkludert med har konkludert med at det er mulig å flytte jorden på en forsvarlig måte som holder matproduksjonen oppe. Dersom IKEA bygger et varehus på Delijordet vil IKEA flytte matjorden til et egnet området på Kjenn.

En kortfattet presentasjon av Bioforsk-rapportens innhold kan leses her

Larvik/Sandefjord

I september 2012 ga Miljøverndepartementet klarsignal for IKEAs planer om å bygge varehus på Danebu i Vestfold. Tomten som ble anskaffet i 2009 er på 64 mål, og ligger på grensen mellom Larvik og Sandefjord. Reguleringsplanen for varehuset er godkjent av begge kommuner.

IKEAs globale investeringskomite skal nå godkjenne investeringsplanen for prosjektet. I påvente av denne beslutningen startet IKEA grunnarbeider 2. mars 2016. Det er for tidlig å si noe om når IKEA starter selve byggingen av varehuset, men basert på erfaringer kan det ta et års tid. Estimert åpning av det nye varehuset er oktober 2018.

Tromsø

IKEA har anskaffet tomt nord for Ørnevegen på Langnes i Tromsø. Tomten er på rundt 50 mål og er regulert for næringsvirksomhet. IKEA vil i samarbeid med kommunen gå videre i prosessen, og starte reguleringsarbeidet. Erfaringsvis tar slike prosesser mellom 1,5 – 2 år, etterfulgt av minst ett års byggetid.

Det skal bygges mange IKEA-varehus de nærmeste årene, derfor kan et varehus i Tromsø stå ferdig tidligst i 2020. For å gjøre IKEA mer tilgjengelig i landsdelen, lanserte vi i mai 2015 et IKEA service & pick-up point i Tromsø. Les mer om konseptet her Les mer om konseptet her

Ålesund

IKEA har fått godkjent planene om kjøp av tomt til nytt varehus i Ålesund. Tomten ligger langs Moavegen som er nord for kjøpesenteret, svømmehallen og kirken. I løpet av august 2016 vil IKEA i samarbeid med kommunen starte opp reguleringsarbeidet. Erfaringsvis tar slike prosesser mellom 1,5 – 2 år, etterfulgt av minst ett års byggetid.

På grunn av andre parallelle etableringer er det foreløpig uklart når varehuset på Moa vil åpne dørene. Hvis alt går etter planen, vil varehuset stå klart tidligst i 2021. For å gjøre IKEA mer tilgjengelig i Ålesund mens arbeidet med varehuset pågår, ble konseptet IKEA service & pick-up point lansert på Nordre Holen i januar 2016.

Forus/Stavanger

For å gi kundene en bedre handleopplevelse har IKEA planlagt å bygge et nytt varehus i Stavangerområdet. I mars 2015 ga fylkesmannen grønt lys for at et nytt varehus kan bygges på Stavanger-siden av Forus. IKEA har eid tomten i mange år. Tomten ligger 2,5 kilometer nord for dagens IKEA, ved avkjørselen til Solasplitten.

Fylkesmannen og IKEA har den siste tiden forhandlet om hvor mange parkeringsplasser IKEA får lov til å bygge ved varehuset. Forhandlingene er avsluttet og partene er enige om at IKEA kan etablere 790 parkeringsplasser ved det nye varehuset. Reguleringsplanen er nå klar for endelig behandling i Stavanger og Sola kommune. Etter at reguleringsplanen er godkjent skal IKEAs globale investeringskomite godkjenne det nye varehuset.

For ytterligere informasjon om våre etableringer, vennligst kontakt:

Kristian Willanger, Kommunikasjonsrådgiver i IKEA Norge
Tel: +47 99 50 70 41
kristian.willanger@ikea.com

IKEA pressesenter
Tel: +47 994 84 950
pressesenter@ikea.com