Prosjekter

Plantegning
Våre etableringsprosjekter

Har du spørsmål om IKEAs etableringer? Ta kontakt på pressesenter@ikea.com

Vestby

I juni 2011 inngikk IKEA en betinget kjøpsavtale om etablering av et nytt varehus på Delijordet i Vestby kommune.

Reguleringsprosessen ble igangsatt før sommeren 2014 og endelig reguleringsplan ble vedtatt 22.juni 2015.
For å ivareta hensynet til jordvern engasjerte IKEA Bioforsk for å undersøke hvordan matproduksjonen i området kan opprettholdes ved en etablering. Avklaringen rundt jordvern er en viktig del av konsekvensutredningen, og er dermed ett av flere avgjørende elementer IKEA skal ta stilling til i tiden fremover.En kortfattet presentasjon av rapportens innhold kan leses her

Larvik/Sandefjord

I september 2012 ga Miljøverndepartementet klarsignal for IKEAs planer om å bygge varehus på Danebu i Vestfold.

Tomten som ble anskaffet i 2009 er på 64 mål, og ligger på grensen mellom Larvik og Sandefjord. Arealene ligger inne i kommuneplanene som næringsarealer og er innarbeidet i regional delplan for handel og senterutvikling i Vestfold fylkeskommune.

Før sommeren sendte IKEA en reguleringsplan til Larvik og Sandefjord kommuner. Planutvalget har nå gjennomgått forslaget som er på høring som hadde høringsfrist 14.september.

Tromsø

IKEA og Tromsø kommune er enige om en tomt nord for Ørnevegen på Langnes i Tromsø. Tomten er på rundt 50 mål og er regulert for næringsvirksomhet.

IKEA vil i samarbeid med kommunen gå videre i prosessen, og starte reguleringsarbeidet. Erfaringsvis tar slike prosesser mellom 1,5 – 2 år, etterfulgt av minst ett års byggetid. Det skal bygges mange IKEA-varehus de nærmeste årene, derfor kan et varehus i Tromsø stå ferdig tidligst i 2019.

For å gjøre IKEA mer tilgjengelig i landsdelen, lanserte vi i mai 2015 et IKEA service & pick-up point i Tromsø.

Les mer om konseptet her

Ålesund

I oktober 2014 vedtok bystyret at IKEA får kjøpe tomt på Moa i Ålesund. Tomten ligger langs Moavegen som er nord for kjøpesenteret, svømmehallen og kirken. IKEA og Ålesund kommunale eiendomsselskap vil høsten 2015 signere en betinget kjøpskontrakt.

Så snart kjøpskontrakten er signert, vil IKEA i samarbeid med kommunen starte opp reguleringsarbeidet. Erfaringsvis tar slike prosesser mellom 1,5 – 2 år, etterfulgt av minst ett års byggetid. På grunn av andre parallelle etableringer er det foreløpig uklart når varehuset på Moa vil åpne dørene.

For å gjøre IKEA mer tilgjengelig i Ålesund mens arbeidet med varehuset pågår, lanseres konseptet IKEA service & pick-up point på Nordre Holen i januar.

Forus/Stavanger

For å gi kundene en bedre handleopplevelse har IKEA planlagt å bygge et nytt varehus i Stavangerområdet. I mars 2015 ga fylkesmannen grønt lys for at et nytt varehus kan bygges på Stavanger-siden av Forus. En tomt IKEA har eid i mange år. Tomten ligger 2,5 kilometer nord for dagens IKEA, ved avkjørselen til Solasplitten.

21. april oversendte IKEA reguleringsplanen til Stavanger og Sola kommuner. Planutvalget har nå gjennomgått forslaget og høringsfristen gikk ut 11. september. Dersom prosessen ikke byr på forsinkelser kan byggingen starte våren 2016. Estimert åpning av det nye varehuset er 2017.

For ytterligere informasjon om våre etableringer, vennligst kontakt:

Kristian Willanger, Kommunikasjonsrådgiver i IKEA Norge
Tel: +47 99 50 70 41
kristian.willanger@ikea.com

IKEA pressesenter
Tel: +47 994 84 950
pressesenter@ikea.com