MENNESKER OG LOKALSAMFUNN

Menneskene foran alt

Kvinner og barn i India
Vi vil gjøre vårt for å skape en bedre hverdag for mennesker og lokalmiljøer som berøres av virksomheten vår. Dette har alltid vært en del av strategien vår, og det er enda viktigere i dag, ettersom virksomheten vår er i stadig vekst verden over.

Last ned IKEAs bærekraftrapport for 2013 (PDF)
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | NASJONALE BIDRAG
IKEA FOUNDATION
Forbedre barns muligheter
Alle barn, uansett hvem og hvor de er, fortjener et ordentlig hjem, en sunn start på livet, god skolegang og en tilstrekkelig familieinntekt. IKEA Foundation støtter prosjekter som drives av velrenommerte organisasjoner som for eksempel UNICEF og Clinton Health Access Initiative, for å hjelpe barn og ungdom i noen av verdens fattigste samfunn med å skape en bedre fremtid for seg selv og familiene sine. Prosjektene vi støtter i skrivende stund, forventes å ha kommet 100 millioner barn til gode innen utgangen av 2015.
Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon
To barn i en flyktningleir
IKEA Foundation donerer hvert år et titalls millioner euro til veldedige formål. Pengene kommer fra et fond som er bygd opp av IKEAs overskudd.
3 måter som IKEA Foundation hjelper barn på
MÅTER SOM IKEA FOUNDATION HJELPER BARN PÅ
Ei jente på skole
Hjelpe jenter og kvinner med å ta styring over sin egen fremtid
Ved å styrke kvinners situasjon – gjennom skolegang, ulike typer opplæring, bedre helsevesen, eller tilbud om mikrokreditter – kan vi samtidig gi barna bedre helse, skolegang og fremtidige muligheter. IKEA Foundation finansierer prosjekter som tar sikte på å styrke kvinners situasjon og muligheter til skolegang, slik at de blir bedre i stand til å forsørge seg selv og familiene sine.

Besøk IKEA Foundations nettsted for å lære mer om fondets uavhengighetsprosjekter
En gutt i en flyktningleir
Et bedre liv for flyktningbarn
Hvert år må flere millioner barn flykte fra hjemmene sine på grunn av naturkatastrofer og konflikter. IKEA Foundation gir 76 millioner euro til FNs høykommissær for flyktninger, slik at flyktningfamilier i Etiopia, Sudan og Bangladesh kan få husly, omsorg og skolegang.

Besøk IKEA Foundations nettsted for å finne ut hvordan fondet gir flyktningfamilier trygge hjem
Små barn som ikke går på skole, er mest utsatt
Bekjempelse av barnearbeid
Siden 2000 har vi gitt 80 millioner euro til UNICEF og Redd Barna for å bekjempe de bakenforliggende årsakene til barnearbeid i India og Pakistan. Prosjektene våre har til nå gitt 12 millioner barn bedre skoler og bedre beskyttelse mot å måtte arbeide, og vi er fast bestemt på å hjelpe enda flere millioner barn.

Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon om hvordan fondet arbeider for å bekjempe barnearbeid
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | NASJONALE BIDRAG
Papirblomster rundt en tegning av et eventyrhus i skogen
KUNDEENGASJEMENT
Kosedyrkampanjen

For hvert kosedyr og hver barnebok som blir solgt på varehusene i kampanjeperioden – som varer i hele november og desember hvert år – donerer IKEA Foundation 1 euro til inntekt for barns skolegang gjennom UNICEF og Redd Barna.
Siden 2003 har kosedyrkampanjen nådd ut til mer enn 10 millioner barn gjennom 90 prosjekter i 46 forskjellige land. IKEA Foundation har donert til sammen 57 millioner euro.
Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon
Skolegang
Hvorfor er IKEA Foundation så opptatt av at barn skal få gå på skole? Det er et spørsmål med mange gode svar, men vi har satt fokus på noen få, enkle fakta som tegner et overbevisende bilde av betydningen skolegang har for et samfunn; fra bedre helse til økt velstand.
Skolegang er den mest effektive forsikringen mot fattigdom.
Hvert ekstra år med skole øker årlig brutto nasjonalprodukt med 0,37 prosent.
Kilde: UNESCO 2011
Skolegang gir kvinner økt kontroll over eget liv – og skaper store endringer.
For hvert år en jente går på skole, vil hun øke inntekten sin med minst ti prosent. Av pengene hun tjener, vil 90 prosent gå til familien.
Kilde: UNESCO 2011
Skolegang gir lavere barnedødelighet.
Hvert ekstra år en mor tilbringer på skolen, reduserer spedbarnsdødeligheten med mellom fem og ti prosent. Et barn født av en mor som kan lese, har 50 prosent større sjanse til å bli eldre enn fem år.
Kilde: UNESCO 2011
Skolegang bidrar til å bekjempe livstruende sykdommer.
Det er fem ganger så stor sjanse for at en kvinne med utdanning utover grunnskole har kunnskap om HIV og AIDS enn for at en uutdannet kvinne har det.
Kilde: UNESCO 2011
Gode ting skjer overalt.
Siden 2003 har Kosedyrkampanjen hjulpet mer enn ti millioner barn gjennom 90 prosjekter i 46 ulike land. Her er noen gode eksempler på at selv en liten gave kan utgjøre en stor forskjell for mange barn.
Kart over Burkina Faso
Burkina Faso
Kosedyrkampanjen bidro til at andelen barn som ble innskrevet i skolen i Burkina Faso økte til nesten 80 prosent i 2012, noe som allerede er bedre enn målsettingen for 2015. Les mer her.
Kilde: UNICEF 2013
Kart over Etiopia
Etiopia
Skolegang er en viktig faktor i samfunnsutviklingen i Etiopia. I 2012 fikk 238 000 barn – inkludert 25 000 flyktninger – gå på skole trass i svært utfordrende levekår. Les mer her.
Kilde: UNICEF 2013
Kart over Madagaskar
Madagaskar
På Madagaskar, der grunnskoletilbudet står i stor fare for å bli helt borte, delte UNICEF ut over 57 500 skolesett i 114 av de mest sårbare regionene som en del av sitt «barnevennlige skoler»-program. Les mer her.
Kilde: UNICEF 2013
Kart over Albania
Albania
Med støtte fra Kosedyrkampanjen 2010 har Redd Barna sørget for at 33 150 barn ble skrevet inn på 60 skoler rundt om i landet i 2012. Les mer her.
Kilde: Redd Barna 2013
Kart over Bangladesh
Bangladesh
Redd Barna har samarbeidet med lokale frivillige organisasjoner siden 2010 om å gi barn fra urfolksgruppene i Chittagong-området et bedre liv. Til nå har prosjektet hjulpet over 25 000 barn og 14 500 voksne. Les mer her.
Kilde: Redd Barna 2013
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | NASJONALE BIDRAG
LEVERANDØRER
Bygge gode relasjoner
Vi legger ned mye arbeid i å sikre og forbedre arbeidsforholdene hos våre leverandører og underleverandører. Det er omkring 600 000 mennesker som arbeider for bedrifter som leverer direkte til IKEA rundt om i verden, og vi ønsker å forsikre oss om at de alle sammen blir behandlet rettferdig.
Derfor lanserte vi IWAY, våre etiske retningslinjer for leverandører, i 2000. Leverandørene våre har ansvaret for å kommunisere IWAY til sine underleverandører, og vi hjelper dem med dette. Alle hjeminnredningsleverandører må overholde IWAY-kravene, ellers blir de faset ut.
En IWAY-inspektør på fabrikken til en IKEA-leverandør
Vi besøker leverandørene våre regelmessig for å kontrollere at de følger IWAY, og gjennomfører omkring 1000 kontroller i året.
Hva er IWAY-standarden?
Våre etiske retningslinjer for leverandører, IWAY-standarden, spiller en viktig rolle for å oppnå en positiv utvikling. De angir minstekravene våre i forbindelse med miljø, samfunnsmessig påvirkning og arbeidsforhold.
Vi besøker leverandørene våre regelmessig for å kontrollere at de følger IWAY-standarden. Omkring 80 IKEA-kontrollører samt uavhengige tredjepartskontrollører foretar både varslede og uannonserte kontroller hos leverandører og deres underleverandører.
IWAY-standarden er godt synlig på veggen i fabrikken til en av våre leverandører
IWAY-standarden er basert på internasjonale konvensjoner og omfatter blant annet:
- ikke barnearbeid
- ikke tvangsarbeid eller «bonded labour» (praksis der en arbeidsgiver gir høyrentelån til arbeidstakere og gjør dem til gjeldsslaver)
- ingen diskriminering
- organisasjonsfrihet
- fastsatt minstelønn og overtidskompensasjon
- et sikkert arbeidsmiljø uten helserisiko, forebygge forurensning til luft, grunn og vann og arbeide for å redusere energiforbruket

Last ned IWAY-standarden PDF
Samarbeid med sosiale entreprenører
IKEA ønsker å tilrettelegge for samfunnsmessige endringer. Dette gjør vi gjennom samarbeid med sosiale entreprenører, mennesker som går nye veier for å håndtere sosiale problemer og bruker forretningsvirksomhet som et middel til å skape endringer.
Gjennom slikt samarbeid hjelper vi sosiale bedrifter med å bli selvforsørgende og uavhengige. Dette gir mennesker i noen av verdens fattigste samfunn muligheten til å skaffe seg en bærekraftig inntekt og utvikle sine egne ferdigheter og lokale bedrifter for det globale markedet.
Dette er alt sammen en del av IKEAs visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. De unike produktene, håndlagd av lokale kunsthåndverkere i Thailand og India, selges i dag i begrenset opplag i Østerrike, Sverige og Sveits. Vi er hele tiden på utkikk etter nye samarbeidsmuligheter med flere sosiale entreprenører rundt om i verden.
No Youtube Player
Samfunnsbasert opplæring i dyrking av Better Cotton
Vi samarbeider med WWF for å forbedre bomullsbønders liv
I mer enn ti år har IKEA og WWF samarbeidet om problemstillinger knyttet til bomullsdyrking. Som et resultat har omkring 110 000 bønder i India, Pakistan, Kina og Tyrkia begynt å dyrke bomull på en mer bærekraftig måte. Ved å bruke mindre kunstgjødsel og mer naturlige alternativer til kjemiske sprøytemidler, blir småbønder i stand til å redusere kostnadene samtidig som avlingene deres er like gode som før. Pengene de sparer, kan de investere i vannbesparende dryppvanning, eller kanskje i skolegang til barna sine.

Lær mer om vårt samarbeid om bomull (PDF)
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | NASJONALE BIDRAG
MENNESKERETTIGHETER
Alle mennesker fortjener en bedre hverdag
Vår visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene, og dette omfatter medarbeiderne våre, kundene, leverandørenes medarbeidere og lokalsamfunnene der de bor.
Vi har arbeidet med menneskerettighetsproblematikk i mange år, men nå finnes det en ny, global standard som hjelper virksomheter å forstå menneskerettighetene og hvordan de kan overholdes. Vi støtter FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter som ble lansert i 2011, og fremmer disse prinsippene i hele verdikjeden vår. Menneskerettigheter er også en integrert del av våre etiske retningslinjer for leverandører, som kalles IWAY-standarden.

Last ned IWAY-standarden PDF
Alle i verden fortjener en bedre hverdag
Det er ikke bare hva produktene lages av som er viktig. Menneskene som står bak er vel så viktige.
Ei indisk jente på skolen
Vi tror på å beskytte barn
Vi gjør alt vi kan for handle i tråd med barnas interesser, enten det dreier seg om hvordan vi designer produktene våre eller tiltakene vi har innført for å hindre og forebygge barnearbeid.
Vårt engasjement for barn stikker dypt
Vi prøver å se produktene og varehusene våre i barnas perspektiv. Vi ønsker at produktene våre skal hjelpe dem i utviklingen, og at varehusene våre skal være lekeområder, akkurat som om barna var hjemme. Vi samarbeider med eksperter på barns utvikling for å forstå behovene deres på de forskjellige utviklingstrinnene.
Et klart forbud mot barnearbeid
Vi mener at barn har rett til å beskyttes mot utbytting, overgrep og forsømmelse. Derfor er barnearbeid uakseptabelt for IKEA, og derfor jobber vi aktivt for å forhindre og avskaffe det. Våre etiske retningslinjer mot barnearbeid, innført i 2000, ble utarbeidet i nært samarbeid med Redd Barna og i samråd med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og UNICEF.
Skape langsiktige løsninger
Å forhindre og stanse barnearbeid er en stor utfordring, som bare kan løses ved å ta tak i de bakenforliggende årsakene. Dette må gjøres gjennom en helhetlig tilnærming. Derfor støtter IKEA Foundation UNICEF og Redd Barnas prosjekter for barns rettigheter i 25 000 landsbyer i en rekke delstater i India og Pakistan. Prosjektene har som mål å nå til sammen 15 millioner barn innen utgangen av 2017.

Besøk IKEA Foundations nettsted for mer informasjon
MENNESKER OG LOKALSAMFUNN: MENNESKERETTIGHETER | LEVERANDØRER | IKEA FOUNDATION | KUNDEENGASJEMENT | NASJONALE BIDRAG
Nasjonale bidrag
NASJONALE BIDRAG
30 øre til UNICEF


Dra IKEA FAMILY-kortet og IKEA gir 30 øre til UNICEF
IKEA har samarbeidet med UNICEF siden 1994. En viktig del av samarbeidet er å skape engasjement for UNICEFs arbeid blant IKEAs kunder.

Nå kan alle IKEA FAMILY-medlemmer kunne bidra ved å dra FAMILY-kortet sitt i kassen. Hver gang medlemskortet dras, gir IKEA 30 øre til UNICEF.

30 øre er det en stivkrampevaksine koster, så selv 30 øre kan redde et liv.

Les mer om aktiviteten her
Initiativ for Etisk Handel
Initiativ for Etisk Handel
IKEA Norge er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). IEHs formål er å samarbeide om handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH betyr en forpliktelse og vilje til å bidra til forbedringer innen disse forholdene.

Her kan du bestille IKEAs rapportering til IEH for 2012
På IKEA får mange mennesker en ny start i arbeidslivet
Tilbake på riktig hylle
På IKEA får mange mennesker en ny start i arbeidslivet. Varehusene samarbeider med NAV og ulike kompetansesentre om inkludering, opplæring og tett oppfølging av deltakerne direkte på arbeidsplassen. Til gjengjeld får IKEA mange nye motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø.

Les om ett av prosjektene
Klimabudbringere
Klimabudbringere på IKEA
IKEA Slependen og IKEA Furuset får jevnlig besøk av Klimabudbringere. Dette er elever fra 6. klasse på en naboskole, som hvert år undersøker hvordan IKEA arbeider med energi og transport, bærekraftig bruk av naturressurser og avfallshåndtering.

På denne måten får elevene en praktisk arena for å lære om miljøutfordringene, samtidig som IKEA får viktige råd fra den kommende generasjon.

Samarbeidet med skolene støttes og kvalitetssikres av miljøorganisasjonen WWF-Norge.
IKEA Nabofond
IKEA Nabofond
IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det innebærer også å være en god nabo i vårt lokalmiljø. Derfor har vi IKEA Nabofond, som støtter gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag.

Les mer og søk om støtte fra IKEA Nabofond
U & I
U&I – UNICEF og IKEA
U&I står for samarbeidet mellom UNICEF Norge og IKEA Norge. Sammen jobber vi for å gi barn en bedre fremtid.
På alle våre varehus er det utnevnt U&I-ambassadører blant medarbeiderne. Disse ambassadørene har som oppgave å bruke noe av arbeidstiden sin på å spre informasjon om UNICEF sitt arbeid for verdens barn til medarbeidere og kunder.

Les om vårt nasjonale samarbeid
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I:
Montering av solcellepaneler på et IKEA-varehus
ENERGI OG RESSURSER
Skape positive forandringer
Lær mer om hvordan vi arbeider med ansvarlig skogdrift, mer bærekraftig bomullsproduksjon og om målet vårt om å bli energiuavhegige.

Gå til Energi og ressurser