Retourvoorwaarden

Retourvoorwaarden IKEA webwinkel

Wat als ik het product toch niet wil?

Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze website hebt gekocht. Je hebt daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop te ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld per email, via de website of telefonisch. Stuur daarna het product op jouw kosten terug naar het adres dat wij bij de bezorging daarvoor hebben opgegeven. Als het product groot is en met vrachtwagenbezorging is bezorgd, kan je het tegen betaling door ons met vrachtwagentransport op laten halen. In dat geval gelden dezelfde punten om rekening mee te houden als genoemd bij “Hoe ontvang ik het product?” (over aanwezig zijn, verdiepingen en deuropeningen etc.).

Let er bij het terugzenden wel op dat:
• je de originele verpakking meestuurt;
• het product niet beschadigd is, of, als het om een verbruiksproduct gaat (zoals bijvoorbeeld kaarsen), zichtbaar gebruikt is;
• je (een kopie van) de getekende vrachtbrief van het product meestuurt.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour zendt, ontvang je het bedrag dat je aan ons voor het product hebt betaald terug, inclusief de verzendkosten daarvoor, binnen 30 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden.

En hoe zit het met die 90 dagen ruiltermijn?

Als je het product na meer dan 14 dagen nadat je het hebt ontvangen terug wilt sturen omdat je van gedachten bent veranderd, dan gelden de volgende voorwaarden:

Je hebt 90 kalenderdagen na aankoopdatum de tijd om het product te retourneren. Dit kan door het terug te sturen naar het adres dat we daarvoor hebben opgegeven. Als het product groot is en met vrachtwagenbezorging is bezorgd, kan je het tegen betaling door ons met vrachtwagentransport op laten halen. In dat geval gelden dezelfde punten om rekening mee te houden als genoemd bij “Hoe ontvang ik het product?” (over aanwezig zijn, verdiepingen en deuropeningen etc.).

Houd er rekening mee dat ruilen en retourneren alleen mogelijk is als:
• je het product in of met de verpakking meestuurt;
• het product niet gebruikt en niet beschadigd is;
• je (een kopie van) de getekende vrachtbrief voor het product meestuurt;
• het niet gaat om een matras die uit de verpakking is gehaald (daarvoor geldt een uitprobeerperiode die wordt uitgelegd in een aparte brochure), een product op bestelling, een op maat gemaakt product, een FOOD product of een product uit de koopjeshoek.

Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan.

Als je het aankoopbedrag terug wilt, storten wij het terug op het door jou aangegeven bankrekeningnummer. Ook kan je ervoor kiezen om het aankoopbedrag direct te gebruiken om een nieuwe bestelling te plaatsen via onze website. Als er na de bestelling dan nog een bedrag over blijft, storten wij dit bedrag terug en anders betaal je bij met iDEAL, Visa Card of Mastercard. Je betaalt de verzendkosten voor de nieuwe bestelling zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

We behouden het recht voor om terugbetaling of het ruilen van producten te weigeren als niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Dit om misbruik van deze regeling te voorkomen.

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?

Wij maken ons er hard voor om alleen kwaliteitsproducten te verkopen. Als je toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kan je ons dit laten weten tot binnen twee maanden nadat je het probleem hebt ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat je via onze website hebt gekocht.

Wat is de garantietermijn
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Voor sommige producten geldt een langere garantietermijn. Om welke producten en termijnen het gaat, vind je in de brochures, catalogi, de uitgebreide garantiefolders of op de website.

Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

• je (een kopie van) de getekende vrachtbrief voor het product moet laten zien;

• je rekening hebt gehouden met de termijn van twee maanden om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden hebt om je niet aan die termijn te houden;

• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde;

• de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring van een lampenkap of bankbekleding door zonlicht, het vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, dat het is aangestoten door een ander voorwerp;

• de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld FOOD producten en verbruiksproducten zoals batterijen) of normale veroudering van het product;

• de garantietermijnen niet gelden voor planten, FOOD producten of producten die je in de koopjeshoek hebt gekocht;

• je alleen huishoudelijk gebruik hebt gemaakt van het product.

Houd er ook rekening mee dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden kunnen zijn. Deze vind je in onze catalogi, brochures, uitgebreide garantiefolders of op onze website.

Wat is de garantieprocedure?
We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantie valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten we per probleem met het product bekijken.

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet je het product aan ons retourneren. Anders kan je ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.