Algemene voorwaarden webwinkel

Algemene voorwaarden IKEA webwinkel


Wie gebruikt deze voorwaarden?

Deze voorwaarden worden gebruikt door IKEA B.V. en door Inter IKEA Systems B.V., KvK nummer: 33166333, BTW nummer: NL004445879B01.
In deze voorwaarden bedoelen we met “we” of “wij” en “ons” of “onze” één van die vennootschappen die aan jou een product verkoopt. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon of IKEA BUSINESS klant die via onze Nederlandse website (IKEA.nl) een product bij ons koopt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?

Deze voorwaarden gelden wanneer je via onze website een product bij ons koopt. Deze voorwaarden gelden per 13 juni 2014. We behouden het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Je kan de meest recente versie van de algemene voorwaarden altijd van onze website downloaden.

Wat koop ik bij IKEA?

Je kan via onze website producten kopen die op dat moment op voorraad zijn. Je kan geen producten reserveren. Als een product dat je hebt besteld toch niet meer leverbaar blijkt te zijn, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten en mag je de bestelling kosteloos annuleren. Je ontvangt een eventueel vooruitbetaald bedrag dan binnen 14 dagen na annulering terug.

In onze catalogi, brochures, reclames, websites en andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin, zoals bijvoorbeeld productspecificaties of prijzen, niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Wanneer duidelijk is dat de informatie verkeerd is, geldt uiteindelijk de informatie die we bedoelden en zijn we niet aan de verkeerde informatie gebonden.

Producten die bij de koop nog niet gemonteerd zijn, zal je zelf moeten monteren, daarvoor leveren wij handleidingen mee.

Welke prijs betaal ik?

Op onze website vermelden wij duidelijk de prijzen van de producten die je via onze website kan kopen. De prijs die je uiteindelijk betaalt is de prijs die wordt getoond op het moment dat je op de bestelknop drukt. Hoewel we veel aandacht en zorg besteden aan de inhoud van onze website kan het toch gebeuren dat de prijs waarvoor je een product bestelt verkeerd was weergegeven. Wanneer duidelijk is dat de prijs verkeerd was, geldt uiteindelijk de prijs die we bedoelden en zijn we niet aan de koop gebonden.

De prijzen van de webwinkel kunnen afwijken van de prijzen in onze woonwarenhuizen.

De kosten voor het bezorgen van het product naar het door jou opgegeven adres betaal je zelf. Wij zullen deze kosten op de website weergeven. Ook zullen we de uiteindelijke afleverkosten voor je bestelling duidelijk tijdens het bestelproces weergeven voordat je jouw bestelling definitief plaatst. Het kan zijn dat je voor bezorging op de Nederlandse Wadden-eilanden aan de eilandvervoerder (dus niet aan onze vervoerder) een extra toeslag moet betalen. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende btw.

Hoe kan ik betalen?

Op onze website leggen we duidelijk uit hoe je kan betalen voor de producten die je via onze website koopt. Je kan vooruitbetalen (met iDEAL, Visa Card, American Express of Mastercard) of bij bezorging. Als je bij bezorging betaalt, betaal je bij pakketbezorging contant met gepast geld en bij vrachtwagenbezorging contant, met PIN, Visa Card, American Express, Mastercard, IKEA betaalservice product of je betaalt met een ander op dat moment aangeboden betaalmiddel. Zorg dat je voldoende saldo en daglimiet hebt om het bedrag te betalen. Als je het bedrag niet volledig kan betalen zal de vervoerder de bezorging weer meenemen en op een later moment terugkomen, de kosten voor het opnieuw bezorgen betaal je dan ook.

Als wij een aan ons betaald bedrag aan je terugbetalen (bij annulering of ontbinding van je bestelling) dan betalen we dat met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je het hebt betaald. Alleen wanneer je bij bezorging contant hebt betaald, betalen we terug door het bedrag op je bankrekening te storten. Daarnaast kan het zijn dat we bij het ruilen of retourneren van een product in de winkel, het aankoopbedrag retourneren in de vorm van een tegoedpas. Deze tegoedpas is alleen te gebruiken in één van onze woonwarenhuizen. Zie hiervoor de voorwaarden onder het kopje: Wat als ik het product toch niet wil?

Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle in verband daarmee aan ons te betalen bedragen hebt betaald.

Wanneer ontvang ik het product?

Wij zullen het product uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling laten bezorgen op het door jou opgegeven adres. Als het ons onverhoopt niet lukt om het product binnen deze tijd af te leveren zullen we daarover met je contact opnemen. Als we in overleg met jou afspreken dat we later leveren, zullen we die afspraak per email bevestigen. Als je niet wil dat wij later leveren mag je de bestelling kosteloos annuleren en ontvang je een eventueel vooruitbetaald bedrag weer terug.

Hoe ontvang ik het product?

Om een efficiënte bezorging mogelijk te maken vragen we je rekening te houden met het volgende:
 • Producten in meerdere verpakkingen: Producten die uit meerdere verpakkingen bestaan kunnen alleen compleet op transport worden gezet.
 • Aanwezigheid: Zorg dat er op de afgesproken bezorgdag en -tijd iemand thuis is. Als we niemand thuis aantreffen, betaal je de kosten van een tweede bezorging.
 • Verdiepingen en deuropeningen: We bezorgen de producten op de door jou aangegeven verdieping en op die verdieping in één door jou aangegeven ruimte. Vanaf de vijfde verdieping bezorgen we alleen wanneer gebruik kan worden gemaakt van een lift. Als we gebruik moeten maken van de trap of een lift moet deze ruim genoeg zijn en vrij van obstakels om de producten in de verpakking naar boven of naar beneden te brengen. De producten moeten in de verpakking door de deuren van de woning passen, in geval van een flat of appartement ook door de voordeur van het gebouw. Houd er rekening mee dat sommige producten een afwijkend(e) maat, gewicht of materiaal kunnen hebben. Als de producten niet het gebouw, de trap, de lift of de woning in kunnen en we moeten daarvoor hulpmiddelen inzetten, betaal je voor de extra kosten daarvoor.
 • In je woning: zorg er voor dat je alles wat bij de bezorging in je woning in de weg kan staan, liggen of hangen weg hebt gehaald.
 • Eilandbezorging: we bezorgen alleen op het Nederlandse vaste land. Informeer bij de eilandvervoerder naar de mogelijkheid om het product op een Wadden-eiland te laten bezorgen. De bestelling wordt op de afgesproken datum bezorgd bij de eilandvervoerder.
 • Buitenlandse leveringen: we bezorgen geen producten die je via onze website koopt buiten Nederland.

Wat als ik het product toch niet wil?

Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze website hebt gekocht. Je hebt daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop te ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld per email, via het retourformulier op de website of telefonisch. Stuur daarna het product op jouw kosten terug naar het adres dat wij bij de bezorging daarvoor hebben opgegeven, of breng het terug naar één van onze woonwarenhuizen. Als het product groot is en met vrachtwagenbezorging is bezorgd, kan je het tegen betaling door ons met vrachtwagentransport op laten halen. In dat geval gelden dezelfde punten om rekening mee te houden als genoemd bij “Hoe ontvang ik het product?” (over aanwezig zijn, verdiepingen en deuropeningen etc.).

Let er bij het terugzenden of terugbrengen wel op dat:
 • het niet gaat om een op maat gemaakte product;
 • je de originele verpakking meestuurt of meeneemt;
 • het product niet beschadigd is, of als het om een verbruiksproduct gaat (zoals bijvoorbeeld kaarsen), zichtbaar gebruikt is;
 • je (een kopie van) de getekende vrachtbrief van het product meestuurt of toont.
Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour zendt, ontvang je het bedrag dat je aan ons voor het product hebt betaald terug, inclusief de verzendkosten daarvoor, binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden.

En hoe zit het met die 90 dagen?

Als je het product na meer dan 14 dagen nadat je het hebt ontvangen terug wil sturen omdat je van gedachten bent veranderd, dan gelden de volgende voorwaarden: Je hebt 90 kalenderdagen na aankoopdatum de tijd om het product te retourneren. Dit kan door het terug te sturen naar het adres dat we daarvoor hebben opgegeven of bij één van onze woonwarenhuizen. Als het product groot is en met vrachtwagenbezorging is bezorgd, kan je het tegen betaling door ons met vrachtwagentransport op laten halen. In dat geval gelden dezelfde punten om rekening mee te houden als genoemd bij “Hoe ontvang ik het product?” (over aanwezig zijn, verdiepingen en deuropeningen etc.).

Houd er rekening mee dat ruilen en retourneren alleen mogelijk is als:
 • je het product in of met de verpakking meestuurt of meeneemt;
 • het product niet gebruikt en niet beschadigd is;
 • je (een kopie van) de getekende vrachtbrief voor het product meestuurt of toont;
 • het niet gaat om een matras die uit de verpakking is gehaald (daarvoor geldt een uitprobeerperiode die wordt uitgelegd in een aparte brochure), een product op bestelling, een op maat gemaakt product, een IKEA IKEA FOOD product of een product uit de koopjeshoek.
Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour zendt, ontvang je het bedrag dat je aan ons voor het product hebt betaald terug, inclusief de verzendkosten daarvoor, binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden. Bij het ruilen of terugbrengen van de producten in één van onze woonwarenhuizen, zullen we het aankoopbedrag retourneren in de vorm van een tegoedpas. Deze tegoedpas is alleen te gebruiken in onze woonwarenhuizen.

We behouden het recht voor om terugbetaling of het ruilen van producten te weigeren als niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Dit om misbruik van deze regeling te voorkomen.

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als je toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kan je ons dit laten weten tot binnen twee maanden nadat je het probleem hebt ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat je via onze website hebt gekocht.

Wat is de garantietermijn?
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Voor sommige producten geldt een langere garantietermijn. Om welke producten en termijnen het gaat, vind je in de brochures, catalogi, de uitgebreide garantiefolders of op de website. Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:
 • je (een kopie van) de getekende vrachtbrief voor het product moet laten zien;
 • je rekening hebt gehouden met de termijn van twee maanden om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden hebt om je niet aan die termijn te houden;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring van een lampenkap of bankbekleding door zonlicht, het vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, dat het is aangestoten door een ander voorwerp;
 • de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen) of normale veroudering van het product;
 • de garantietermijnen niet gelden voor planten, IKEA FOOD producten of producten die je in de koopjeshoek hebt gekocht;
 • je alleen huishoudelijk gebruik hebt gemaakt van het product.
Houd er ook rekening mee dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden kunnen zijn. Deze vind je in onze catalogi, brochures, uitgebreide garantiefolders of op onze website.

Wat is de garantieprocedure?
We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten we per probleem met het product bekijken.

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet je het product aan ons retourneren. Je kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.

Geldt dit ook allemaal als ik een IKEA FAMILY kaart heb?

Als je een IKEA FAMILY kaart hebt, en dit ook bij je bestelling hebt aangegeven, geldt voor jou dat als je het product toch niet wil, je in plaats van 90 dagen, voor onbepaalde tijd de mogelijkheid hebt om het product retour te zenden. Wel gelden verder dezelfde voorwaarden als genoemd onder “En hoe zit het met die 90 dagen ruiltermijn?”. Natuurlijk heb je ook altijd de mogelijkheid om het product binnen 14 kalenderdagen te retourneren, zie bij “Wat als ik het product toch niet wil?”.

Geldt dit ook allemaal als ik IKEA BUSINESS klant ben?

Tijdens het bestelproces moet je aangeven dat je IKEA BUSINESS klant bent. Voor jouw internetaankoop gelden deze voorwaarden en ook de hieronder genoemde specifieke IKEA BUSINESS kaart voorwaarden.

Hoe kan ik IKEA BUSINESS klant worden?
Als je ondernemer bent kan je bij ons een IKEA BUSINESS klantnummer aanvragen. Dit doe je door het daarvoor bestemde formulier in te vullen en dit samen met de gevraagde documenten te retourneren. We zullen dan beoordelen of we je als IKEA BUSINESS klant kunnen accepteren. Het kan zijn dat we daarvoor eerst een kredietbeoordeling uitvoeren.

Als we je accepteren als IKEA BUSINESS klant ontvang je zo snel mogelijk, en als je dat wenst, de IKEA BUSINESS kaart. Je kan ook een tijdelijke kaart voor medewerkers van jouw bedrijf krijgen, vraag in het woonwarenhuis naar de mogelijkheden. Voordat de IKEA BUSINESS kaart gebruikt kan worden moet deze eerst met een geldig legitimatiebewijs worden geactiveerd in één van onze woonwarenhuizen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de IKEA BUSINESS kaart, ook als dat gebruik onbevoegd is. Als de IKEA BUSINESS kaart kwijt is geraakt, is gestolen of daar onbevoegd gebruik van wordt gemaakt moet je dit ons zo snel mogelijk laten weten. Alle aankopen die vóór deze melding zijn gedaan zullen in rekening worden gebracht.

Wanneer de gegevens gewijzigd dienen te worden, moet je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. We kunnen je daarbij vragen om nieuwe documenten op te sturen die verband houden met de wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een nieuw uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Hoe kan ik met de IKEA BUSINESS kaart producten kopen?

Je kan met de IKEA BUSINESS kaart in onze woonwarenhuizen producten kopen. Aankoop van producten via de webshop met de IKEA BUSINESS kaart is niet mogelijk. Wel kun je aangeven bij je bestelling dat je de producten aanschaft als zakelijke klant.

De IKEA BUSINESS kaart niet worden gebruikt in onze restaurants of voor IKEA FOOD producten.

Voor IKEA Delft is een aparte IKEA BUSINESS kaart nodig die je daar aan kan vragen.

Hoe kan ik betalen?
Behalve bij IKEA Delft kan je als IKEA BUSINESS klant onze producten op rekening kopen in onze woonwarenhuizen.. Dit kan op vertoon van jouw IKEA BUSINESS kaart. We kunnen je daarbij vragen om je identiteitsbewijs te tonen. Je ontvangt na de aankoop een factuur. Als je ons niet binnen tien dagen laat weten dat er iets niet klopt aan de factuur gaan we er van uit dat hij juist is en je hem accepteert. De factuur moet je betalen binnen de op de factuur genoemde termijn, en als daar geen termijn opstaat uiterlijk binnen vijftien dagen na factuurdatum. De factuur geldt als betaald wanneer het hele factuurbedrag is bijgeschreven op het bankrekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. Voor je IKEA BUSINESS kaart kunnen we een krediet limiet instellen. Op jouw verzoek, na onze goedkeuring, kan dit limiet worden verhoogd. Wanneer we op enig moment twijfelen over je kredietwaardigheid, kunnen we (opnieuw) een kredietbeoordeling uitvoeren. Als die naar ons oordeel niet gunstig is, kunnen we je pas (tijdelijk) blokkeren of je vragen om zekerheid te stellen.

Wat als ik te laat ben met betalen
Als je een factuur niet op tijd betaalt kunnen we het openstaande bedrag verhogen met de wettelijke handelsrente. Als je het bedrag ook na aanmaning niet betaalt kunnen wij een derde partij vragen het bedrag te incasseren. De door ons gemaakte kosten voor incasso, ook als dit via de rechter moet, komen dan voor jouw rekening.

Als ik een product terugbreng of ruil, ontvang ik dan een credit factuur?
Ja. Wanneer je een product terug brengt of ruilt, ontvang je in plaats van het geld terug of een tegoedpas, een credit factuur. Deze wordt verrekend met je volgende aankoop of het wordt op jouw verzoek teruggestort op de bankrekening die bij ons bekend is.

Kan mijn IKEA BUSINESS kaart worden geblokkeerd of worden opgezegd?
Ja. In de volgende gevallen mogen wij jouw IKEA BUSINESS kaart (tijdelijk) blokkeren en, in gegeven geval de kaart en de overeenkomst met jou helemaal opzeggen:
 • wanneer je een factuur te laat betaalt;
 • wanneer uit de tussentijdse kredietbeoordeling blijkt dat deze naar ons oordeel niet gunstig is en/of wanneer we je daarna hebben gevraagd zekerheid te stellen en je dit niet doet;
 • als er onbevoegd gebruik is gemaakt van de IKEA BUSINESS kaart, deze kwijt is geraakt of is gestolen;
 • als de gegevens over jouw onderneming wijzigen; wanneer door die wijziging een nieuwe IKEA BUSINESS kaart moet worden uitgegeven ontvang je de nieuwe kaart zo snel mogelijk;
 • als we besluiten de IKEA BUSINESS kaart in het geheel niet meer aan te bieden.
Je kan de IKEA BUSINESS kaart op ieder moment opzeggen. We vragen je dit ons in een brief of email te laten weten en de IKEA BUSINESS kaart(en) zo snel mogelijk naar ons op te sturen. Je kan na opzegging niet meer gebruik maken van de IKEA IKEA BUSINESS kaart en niet meer op rekening kopen. Als je na opzegging nog openstaande facturen hebt moet je deze nog wel betalen.

Wat als ik schade lijdt in verband met de aankoop?
Als je als ondernemer schade lijdt in verband met de aankoop of het gebruik van onze producten en dat aan ons te wijten is, zijn we alleen aansprakelijk voor de schade die direct met de door ons (product) gemaakte fout samenhangt. We zijn dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gemiste omzet, winst, besparingen of bedrijfsstagnatie. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product, dan wel het bedrag dat onze verzekering uitkeert. Het hiervoor genoemde geldt niet als de schade het gevolg is van onze opzet of bewuste roekeloosheid of wanneer het gaat om schade aan een lichaam of eigendom als gevolg van een veiligheidsgebrek in het product (de wettelijke “productaansprakelijkheid”).

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in de privacy verklaring op onze website. Deze kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wat als ik andere opmerkingen, of een klacht heb over IKEA?

Neem contact met ons op via onze contactpagina. Op deze pagina staan onze recente contactgegevens en de procedure om een klacht in te dienen.

En dan nog wat andere punten:

Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.

Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.

Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

Bij verschil tussen de Nederlandse en in enig andere taal gestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.