Algemene servicevoorwaarden IKEA

Wie gebruikt deze voorwaarden?

Deze voorwaarden worden gebruikt door IKEA B.V. en door Inter IKEA Systems B.V. In deze voorwaarden bedoelen we met “we” of “wij” en “ons” of “onze” één van die vennootschappen, of een door hen ingeschakelde derde, die aan jou een service verleent.

Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon of de IKEA BUSINESS klant die een service bij of via ons afneemt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?

Deze voorwaarden gelden wanneer je een service bij of via ons afneemt, zoals bijvoorbeeld de verzamel- en transport services, aanhangwagenverhuur of keuken- of meubelmontageservices. Deze voorwaarden gelden per 19 juni 2013. We behouden het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Hoe bestel ik een service bij jullie?

In onze warenhuizen kan je bij onze medewerkers services bestellen. Afhankelijk van het soort service sluit je een overeenkomst met ons af, of met één van onze leveranciers. In dat laatste geval gelden de voorwaarden van de betreffende leverancier.

Welke prijs betaal ik?

In onze catalogi, brochures, reclames, websites en andere communicatie-uitingen tonen wij prijzen voor onze services. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Als duidelijk is dat de informatie verkeerd is, geldt uiteindelijk de informatie die we bedoelden en zijn we niet gebonden aan de verkeerde informatie.

Voordat je een service bij ons afneemt zullen we de prijs voor die service duidelijk aan je communiceren. Bij sommige bezorgomstandigheden of als niet aan de voorwaarden voor het verlenen van de service is voldaan kunnen we de daarmee samenhangende kosten aan je in rekening brengen.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende btw maar exclusief eventuele andere kosten, die we ook aan je communiceren. Offertes voor onze services gelden zolang als is aangegeven op de offerte en als daar geen geldigheidsduur op staat, voor maximaal één maand.

Hoe kan ik betalen?

Je betaalt voor de service op de manier die je afspreekt met onze medewerker. Dit kan zijn door (gedeeltelijke) vooruitbetaling of bij levering van de service. Als je bij de levering van de service betaalt, betaal je (de rest van) het bedrag, contant, met PIN, IKEA FAMILY Betaalkaart, via credit card (Visa Card of Mastercard) of een ander op dat moment aangeboden betaalmiddel. Zorg dat je voldoende saldo en daglimiet hebt om het bedrag te betalen.

Zijn er specifieke voorwaarden per service?

Ja. Voor onze services hebben we een paar specifieke voorwaarden per service. Deze zetten we hierna op een rij. Daarnaast kunnen er ook voor jouw individuele bestelling bijzondere voorwaarden gelden die we van te voren aan je bekend maken of met je afspreken. Natuurlijk gelden voor alle services de andere niet-specifieke voorwaarden die in dit document staan.

Verzamel- en/of transportservice

Deze specifieke voorwaarden gelden wanneer we de aankopen die je in een van onze woonwarenhuizen hebt gedaan voor je verzamelen en thuis bezorgen (verzamel- en transportservice) of wanneer we een bestelling voor je thuis bezorgen (transportservice).

Wanneer wordt het bezorgd?
 • Met een van onze medewerkers spreek je de datum af waarop de producten bij het door jou opgegeven adres kunnen worden bezorgd. Deze datum kan je niet meer veranderen.
 • Op de dag van de bezorging kan je vanaf 8 uur ´s ochtends via onze website, of via het daarvoor bestemde (en op de website vermeldde) telefoonnummer nagaan wat het bezorgtijdstip is.
 • Je wordt een half uur voor de daadwerkelijke bezorging gebeld of via sms geïnformeerd.
 • Als de levering vertraagd is dan nemen wij vóór de afgesproken datum contact met je op. We informeren je over de vertraging spreken een nieuwe bezorgdatum met je af. Als we nog steeds niet op tijd leveren mag je de bestelling kosteloos annuleren. Voor jou als IKEA BUSINESS klant geldt dat je ons na een tweede uitgebleven levering eerst schriftelijk (dit kan ook per email) een laatste redelijke termijn moet geven om alsnog te leveren, en als we na die termijn nog steeds niet hebben geleverd, je de bestelling mag annuleren.

  Hoe wordt het bezorgd?
  Producten die bij je thuis worden bezorgd, zullen met zorg worden behandeld. Om een efficiënte bezorging mogelijk te maken vragen we je rekening te houden met het volgende:

 • Producten in meerdere verpakkingen:
  Producten die uit meerdere verpakkingen bestaan kunnen alleen compleet op transport worden gezet.
 • Aanwezigheid: Zorg dat er op de afgesproken bezorg-dag en -tijd iemand thuis is. Als we niemand thuis aantreffen, betaal je de kosten van een tweede bezorging. Deze kosten betaal je rechtstreeks aan de vervoerder, waarvoor je van hem een betalingsbewijs krijgt.
 • Verdiepingen en deuropeningen: We bezorgen de producten op de door jou aangegeven verdieping en op die verdieping in één door jou aangegeven ruimte. Vanaf de vijfde verdieping bezorgen we alleen wanneer gebruik kan worden gemaakt van een lift. Als we gebruik moeten maken van de trap of een lift moet deze ruim genoeg zijn en vrij van obstakels om de producten in de verpakking naar boven of naar beneden te brengen. De producten moeten in de verpakking door de deuren van de woning passen. In geval van een flat of appartement door de voordeur van het gebouw en de voordeur van de woning. Houdt er rekening mee dat sommige producten een afwijkend(e) maat, gewicht of materiaal kunnen hebben. Als de producten niet het gebouw, de trap, de lift of de woning in kunnen en we moeten daarvoor hulpmiddelen inzetten, betaal je voor de extra kosten daarvoor.
 • In je woning: zorg er voor dat je alles wat bij de bezorging in je woning in de weg kan staan, liggen of hangen weg hebt gehaald.
 • Eilandbezorging: we bezorgen alleen op het Nederlandse vaste land. Informeer bij de eilandvervoerder naar de mogelijkheid om het product op een wadden-eiland te laten bezorgen. De bezorging wordt op de afgesproken datum bezorgd bij de eilandvervoerder.
 • Buitenlandse leveringen: Bezorging in het buitenland is mogelijk tot maximaal 25 km vanaf de Nederlandse grens. Voor overige leveringen in het buitenland moet je aan een medewerker vragen of dit mogelijk is, als het mogelijk is zal de prijs daarvoor aan je worden gecommuniceerd.
 • Express transport service

  Bij sommige van onze woonwarenhuizen kan je gebruik maken van Express transport service. Voorwaarde is dat de producten binnen een door het woonwarenhuis vastgestelde straal moeten worden bezorgd. Bij de betreffende balie kan je deze service aanvragen en moet je daarvoor betalen. Je kan dan gebruik maken van een beschikbare bestelbus met een aangegeven maximum laadvermogen, inclusief chauffeur. Je kan met maximaal twee personen meerijden in de bestelbus of je rijdt er zelf achter aan. De te transporteren producten moet je zelf in en uit de bestelbus laden en ook zelf het gebouw van het afleveradres intillen.

  Aanhangwagenverhuur

  Je kan in onze woonwarenhuizen een aanhangwagen huren, houdt daarbij rekening met het volgende:

 • Je moet een door onze medewerker aangegeven borg betalen.
 • Je moet een geldig Nederlands rijbewijs en IKEA aankoopbewijs tonen.
 • Het formaat en het maximale laadvermogen van de aanhangwagen staat in onze folders.
 • Verder gelden nog specifieke huurvoorwaarden, deze worden aan je bekend gemaakt bij het aanvragen van de aanhangwagen.
 • Keukenmontageservice

  Als je bij ons een keuken koopt kunnen we die bij jou laten monteren en ook kunnen we voor je een voorbereidingsbezoek laten uitvoeren.

  Voorbereidingsbezoek
  Wij kunnen je helpen door de correcte afmetingen op te laten nemen en te laten controleren of de ruimte waar de keuken in moet worden gemonteerd voldoet aan een aantal randvoorwaarden waarop het ontwerp en de bestelling van je keuken gebaseerd kan worden. Als je geen gebruik wilt maken van onze keukenmontageservice betaal je hiervoor een apart bedrag. Wil je daar wel gebruik van maken, dan worden deze kosten in mindering gebracht wanneer je je definitieve bestelling plaatst. De werkzaamheden die worden verricht bij het voorbereidingsbezoek leggen we in de betreffende folders uit.

  Als je dat wilt kan je met de partner die het voorbereidingsbezoek uitvoert ook afspreken dat zij de voorbereidingswerkzaamheden (denk aan aanleggen van de gas- en waterleidingen, afvoer, elektra, muren stuken, vloeren leggen etc.) uitvoeren. Je kan dat ook zelf doen of door een ander laten doen, het zit in ieder geval niet inbegrepen bij het voorbereidingsbezoek of in de keukenmontageservice.

  Keukenmontageservice
  Van onze keukenmontagepartner ontvang je een offerte voor de werkzaamheden bij je thuis.

  Samen met de keukenmontagepartner maak je een afspraak voor de montage van de keuken. Je mag de montageservice tot vijf werkdagen voor de afspraak kosteloos annuleren, daarna moet je het hele geoffreerde bedrag betalen.

  Nadat alle voorbereidingen zijn gedaan aan de ruimte, inclusief het leidingwerk, kan de monteur aan de slag. Houdt voor het laten monteren van de keuken rekening met het volgende:

  Zorg dat alle onderdelen van de keuken in de ruimte waar de keuken moet worden geplaatst aanwezig zijn. Als je de onderdelen hebt laten bezorgen, controleer dan aan de hand van de vrachtbrief of de lading compleet is. Zorg ook dat de ruimte bezemschoon is.
 • Zorg dat al het voorbereidend werk, zoals het aanleggen van de gas- en waterleidingen, afvoer, elektra, muren stuken, vloeren leggen etc., al is gedaan. Je hebt daarvoor een planningstekening meegekregen van ons, zorg dat alles in overeenstemming met die tekening wordt aangelegd, zoals de juiste typen en hoeveelheid aansluitingen en rekening houdend met de juiste maatvoeringen.
 • Leidingen moeten altijd in de muur of onder de plint worden aangebracht.
 • Als er nog geen vloer is gelegd, moet je dit van tevoren aan ons doorgeven en ben je zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke hoogte van de keuken.
 • Zorg ervoor dat de muur waartegen de keuken moet worden geplaatst goed droog is, anders kunnen de kasten en werkbladen kromtrekken, uitzetten of gaan schimmelen. Nieuw stukwerk moet minimaal vijf dagen voor de plaatsing zijn aangebracht.
 • De muren moeten een vlakke achtergrond hebben en de vloeren en muren moeten haakse hoeken hebben en recht zijn.
 • Zorg ervoor dat de monteur voldoende vrije ruimte heeft om te werken (ongeveer 3x3m), dat er tijdens de werkzaamheden geen andere leveranciers in de woning zijn (om vertraging, schade en zoekraken te voorkomen), dat hij de beschikking heeft over werkende stopcontacten met aardlek (220V-230V), stromend water, voldoende verlichting en een werkend nabijgelegen toilet.
 • Meubelmontageservice

  Je kan bij ons gekochte meubels laten monteren, houdt daarbij rekening met het volgende:

 • Samen met onze medewerker maak je een afspraak voor het laten monteren van de meubels. Zorg dat je aanwezig bent op het moment dat je de afspraak hebt gemaakt, anders moeten we op jouw kosten een nieuwe afspraak maken.
 • Zorg dat het meubel dat moet worden gemonteerd al in de ruimte is waar het moeten worden gemonteerd.
 • Zorg dat de ruimte waarin het meubel moet worden gemonteerd schoon en vlak is en er genoeg ruimte is om te kunnen zorgen voor de montage.
 • Onze monteur zal alleen de meubelen monteren waarvoor de afspraak is gemaakt.
 • Vloerenlegservice

  Je kan een bij ons gekochte vloer laten leggen. Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Samen met onze medewerker maak je een afspraak voor het laten leggen van de vloer. Zorg dat je aanwezig bent op het moment dat je de afspraak hebt gemaakt, anders moeten we op jouw kosten een nieuwe afspraak maken.
 • Zorg dat de vloer zelf minimaal 48 uur achter elkaar is geacclimatiseerd in de ruimte waar hij moet worden gelegd en zorg dat hij daar ook nog ligt wanneer de vloerenlegger komt.
 • Zorg dat de ruimte waarin de vloer moet worden gelegd bezemschoon, vlak en leeg is.
 • Matras retour- en recycleservice

  Je kan bij aankoop van een nieuw matras en wanneer je het matras thuis laat afleveren tegen betaling gebruik maken van onze matras retour- en recycleservice. Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Jouw matras(sen) verpak je in de transportzak die van je ons hebt meegekregen.
 • Deze verpakte matras(sen) zet je vooraf aan de bezorging van jouw nieuwe matras(sen) klaar bij de voordeur.
 • De vervoerder neemt de verpakte retour matras(sen) mee en levert ze af bij ons woonwarenhuis.
 • Geldt dit ook als ik IKEA BUSINESS klant ben?

  Ja. Als je IKEA BUSINESS klant bent en een geldige IKEA BUSINESS kaart hebt, gelden deze servicevoorwaarden ook. Daarnaast gelden de specifieke voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Verkoopvoorwaarden, onder het kopje “Geldt dit ook allemaal als ik IKEA BUSINESS klant ben?”. Met die Algemene Verkoopvoorwaarden ben je akkoord gegaan bij het aanvragen van je IKEA BUSINESS kaart.

  Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in ons privacybeleid. Deze kan van tijd tot tijd wijzigen.

  Wat als ik andere opmerkingen heb over IKEA?

  Dan kan je ons bereiken in onze woonwarenhuizen, via onze contactpagina of telefonisch. In de catalogi, brochures en op onze contactpagina op deze website staan onze recente contactgegevens.

  En dan nog wat andere punten:

  Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.

  Sommige IKEA woonwarenhuizen kunnen nog andere services aanbieden. Vraag in het woonwarenhuis naar de voorwaarden.

  Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde services en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.

  Op de overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing.