Lezen in het duister

Licht in de duisternis


Voor elke SUNNAN lamp op zonne-energie die onze klanten kopen, schenkt de IKEA Foundation er één aan UNICEF en Save the Children. Deze lampen worden uitgedeeld aan kinderen die anders na zonsondergang niet kunnen tekenen, lezen of schrijven. Kinderen in ontwikkelingslanden – vooral meisjes – hebben het vaak moeilijk om bij te blijven op school, omdat ze hun huiswerk alleen kunnen maken wanneer ze klaar zijn met alle huishoudelijke taken, 's avonds als het vaak al donker is. Er zijn al meer dan 500.000 lampen uitgedeeld.
Speelgoedbeesten in actie

Speelgoedactie levert ruim 450.000 euro op


IKEA heeft van 1 november tot en met 24 december 2010 voor ieder verkocht pluchen speelgoedartikel 1 euro gedoneerd aan UNICEF en Save the Children. Samen hebben we dit jaar in Nederland ruim 450.000 euro opgehaald. Het geld zal gebruikt worden voor onderwijsprojecten voor kinderen over de hele wereld. Heb jij ook meegedaan met de actie? Dan willen we je bedanken voor je steun!
Kinderen

Basisonderwijs voor kinderen van minderheden in Vietnam

 
IKEA Social Initiative steunt de inspanningen van UNICEF om de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen van etnische minderheden in Vietnam te verbeteren.
 
Deze kinderen krijgen meestal les in het Vietnamees – een taal die de meesten van hen niet spreken – van leerkrachten die de inheemse taal van de kinderen niet kennen. UNICEF werkt samen met scholen en gemeenschappen om onderwijs te bieden in een veilige, kindvriendelijke omgeving, en te zorgen voor lessen in de moedertaal van de kinderen.
 
Het project zorgt ook voor een basisinfrastructuur, zoals een goede waterbevoorrading en hygiëne, klaslokalen en speelplaatsen. Ook worden er materialen zoals boeken en leerhulpmiddelen ter beschikking gesteld.
 
Tot nu toe hebben naar schatting 120.000 leerlingen en 3.000 niet-schoolgaande kinderen aan het project deelgenomen.
 
Meer lezen
Kinderen

Boeken voor "Albanië leest"

 
De kwaliteit van het onderwijs in Albanië is pijlsnel achteruit gegaan tijdens de overgang naar een markteconomie. Door de beperkte overheidsmiddelen en krappe gezinsbudgetten groeit een hele generatie Albanese kinderen momenteel op zonder boeken of stimulans om te lezen. Uit een recent onderzoek van de UNESCO bleek dan ook dat meer dan de helft van de 15-jarigen slechts de allereenvoudigste leestaken aankan.
 
‘Albanië leest’ is een overheidsinitiatief dat opgestart werd in 2006, om de leescultuur bij de Albanese jeugd te bevorderen. UNICEF steunt dit project met de opbrengst van de IKEA pluchen speelgoedactie.
 
Het project bezorgt 850 scholen het basismateriaal voor een schoolbibliotheek, zoals pakketten met 150 boeken, rekken en een handleiding bibliotheekbeheer. Al meer dan 190 scholen hebben een bibliotheek opgestart. Er worden leeshoeken gecreëerd om de kinderen aan te moedigen een boek te lezen. Ook de ouders en de rest van het dorp worden bij het project betrokken via campagnes om de voordelen van lezen onder de aandacht te brengen.
 
"Eerst leer je lezen en dan lees je om te leren," vertelt Carrie Auer, UNICEF-vertegenwoordiger in Albanië. Dat zijn essentiële stappen om een leercultuur te ontwikkelen voor de kinderen.
 
Lees meer over dit project op de UNICEF website
Kinderen

Kinderen in Pakistan beschermen tegen uitbuiting

 
Zubair Hussain is 12 en gaat naar school in het Education and Counselling Centre No. 7 in Shadara, een buitenwijk van het Pakistaanse Lahore. Hij is een van de vele kinderen die door de armoede van hun ouders gedwongen zijn om te bedelen, te stelen of zich te prostitueren. ‘Mijn vader is een bedelaar. Hij nam me mee de straat op om te bedelen. Ik droeg versleten kleren en liep op blote voeten rond, dag in dag uit, om het medelijden van voorbijgangers te wekken en zo wat geld te krijgen. Sinds ik naar het Centrum ga, draag ik een schooluniform en een das. Wanneer ik kinderen zie bedelen op straat, heb ik met hen te doen, maar ik ben blij voor mezelf. Naar school gaan is beter dan je tijd te verdoen op straat,’ weet Zubair.
 
Bijna 4.000 kinderen gaan naar de 13 EC Centra in Lahore. Dankzij de steun van IKEA Social Initiative kan UNICEF zorgen voor leermiddelen, uniformen voor de leerlingen, boeken, meubels, lonen voor de leerkrachten en technische ondersteuning voor de centra.
 
EC Centre No. 7 heeft klassen van het kleuterniveau tot het einde van de basisschool, maar leeftijd vormt nooit een hindernis. Tieners die niet kunnen lezen of schrijven, kunnen bij het begin beginnen. Jonge vrouwen krijgen les in borduren, knippen en naaien.
 
De ngo Vite-n-Hope leidt dit project in Lahore al vier jaar. De centra richten zich specifiek op kinderen die het risico lopen commercieel uitgebuit te worden, ook op seksueel vlak, zonder onderscheid naar de achtergrond of het verleden van het kind.
 
‘Dankzij IKEA en Vite-n-Hope hebben duizenden kinderen zoals Zubair, die vroeger werden uitgebuit en mishandeld, nu een veilige plek gevonden in het beschermende kader van de EC Centra,’ stelt Shamshad Qureshi, UNICEF Child Protection Specialist.
 
Meer lezen
Kinderen

Onderwijs voor elk kind in Rusland

 
In het Russische Vyborg kunnen kinderen met een handicap hun recht om naar school te gaan niet uitoefenen. Er wordt niet tegemoetgekomen aan hun behoefte aan speciale zorg en ondersteuning, en de professionele vaardigheden van de leraren schieten tekort. IKEA Social Initiative steunt een project van Save the Children dat zich inzet voor het recht van deze kinderen op goed onderwijs.
 
In het kader van het project wordt voor assistenten in de klaslokalen gezorgd en krijgen leerkrachten en andere schoolmedewerkers speciale training in het helpen en onderwijzen van kinderen met diverse soorten handicaps.
 
Het project wil ook het publiek bewust maken van de situatie van gehandicapte kinderen, om ze beter in hun gemeenschap te integreren en zo de discriminatie terug te dringen.
 
Meer lezen
Kinderen

Veilige, goede scholen in het door oorlog geteisterde Ivoorkust

 
Met het geld van de IKEA pluchen speelgoedactie krijgen 250.000 kinderen in het door oorlog geteisterde Ivoorkust toegang tot onderwijs van goede kwaliteit in een veilige omgeving.
 
Hier bouwt Save the Children de scholen weer op. Er worden schoolkits uitgedeeld, kinderclubs opgericht en zowel leerkrachten als kinderen krijgen les over kinderrechten. Goed onderwijs zorgt ervoor dat de kinderen van Ivoorkust beter voorbereid zijn op hun toekomst en de maatschappij positief kunnen veranderen.
 
Inès woont in Abeongourou, in het oosten van Ivoorkust. Ze is dolblij met het opknappen van haar school. Alle schoolgebouwen zijn nu hersteld, het dak is gerepareerd en de klaslokalen zijn voorzien van nieuwe meubels.
 
‘Dit jaar hebben ze ook nieuwe wc’s voor ons gemaakt. Voor Save the Children kwam, was het niet fijn op school: alles was kapot. Maar nu is het er leuk,’ zegt Inès.
 
Inès is ook blij dat de leraren de kinderen niet meer slaan. Vorig jaar zag een leerkracht dat een jongen het schrift en lunchgeld van Inès stal, en de jongen kreeg een aframmeling als straf. Toen Inès dat zag, voelde ze zich rot, ook al had de jongen haar schrift gepikt. Nu gaat het er echter anders aan toe. Save the Children heeft met de leerkrachten samengewerkt aan alternatieven voor lichamelijke straffen.
 
‘Wanneer de leerlingen steeds praten of rennen in de klas, zegt de leraar dat ze daarmee moeten stoppen. Ze slaan ons niet meer,’ legt Inès uit.
 
In het kader van dit initiatief helpt Save the Children de ouders om op hun beurt aan andere ouders het belang van onderwijs uit te leggen. Save the Children laat zien op welke manieren zij kunnen bijdragen aan de scholing van hun kinderen. Zo leren de ouders een actieve rol te spelen om hun kinderen te stimuleren om te studeren en een diploma te behalen.
 
Meer lezen
Duurzaamheid heeft prioriteit
Verminderen, hergebruiken, recycleren
Wij passen onze werkmethoden aan om het milieu minder te belasten.
NON STOP actielijst
Heb jij het in huis voor IKEA?
Huisje
Bekijk hier of onze waarden bij jou passen.
Werken bij IKEA
Toegang tot microkredieten
Geld
IKEA ondersteunt trainingen in financiële basiskennis en leiderschap.
Vrouwen veranderen de wereld
Samen helpen we al 8 miljoen kinderen aan goed onderwijs

Kinderen moeten naar school, niet naar het werk

Kinderen op school
Kinderen krijgen goed onderwijs van getrainde leerkrachten.

Waarom kinderen?

Brochure
IKEA Social Initiative steunt kinderen wereldwijd.