IKEA tolereert kinderarbeid niet


Kinderarbeid komt voor in sommige landen waar IKEA producten worden vervaardigd. IKEA is fel tegen kinderarbeid bij haar leveranciers en onderaannemers en strijdt actief tegen kinderarbeid.
 
De basis voor ons werk vormt het Verdrag inzake de rechten van het kind (1989). In dat verdrag staat het basisprincipe dat het belang van het kind altijd voorrang heeft. IKEA volgt ook conventie nummer 38 over minimum arbeidsleeftijden (1973) en conventie nummer 182 over de ergste vormen van kinderarbeid (1999) van de International Labour Organisation (ILO).

The IKEA Way on Preventing Child Labour


IKEA heeft een speciale gedragscode: The IKEA Way on Preventing Child Labour, onderdeel van The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products. De naleving van de gedragscode wordt gedaan door IKEA Trading Offices en door onverwachte bezoeken van KPMG aan leveranciers en onderaannemers in Zuid-Azië.

Problemen rondom kinderarbeid


Tijdens hun dagelijkse contact met de leveranciers van IKEA in verband met de productie kunnen de medewerkers van de Trading Services Offices de sociale situatie en arbeidsomstandigheden observeren en speciale aandacht besteden aan de bestrijding van kinderarbeid. IKEA organiseert workshops bij haar leveranciers om medewerkers en onderaannemers te stimuleren om problemen die ze in de dagelijkse praktijk tegenkomen te bespreken. Op die manier krijgt IKEA meer inzicht in de omstandigheden die leiden tot kinderarbeid.

Wat gebeurt er als er kinderarbeid geconstateerd wordt?

Als er kinderarbeid ontdekt wordt, verplicht IKEA de leverancier actie te ondernemen in het beste belang van het kind. De leverancier moet een correctief en preventief actieplan implementeren met onder andere onderwijs en training. IKEA zal op zijn beurt een bezoek brengen aan de school van het kind en onaangekondigde bezoeken brengen aan de leverancier. Als er geen correctieve actie ondernomen wordt binnen een overeengekomen tijdsbestek, of als er verdere overtredingen ontdekt worden, zal IKEA alle zaken met de leverancier stopzetten.

Kinderrechten verbeteren in India


De IKEA Foundation steunt een project van Unicef dat zich inzet voor kinderrechten in het noorden van India. Uit dat gebied komen veel vloerkleden van IKEA. Het doel is om kinderarbeid in de zorgenaamde carpet belt te voorkomen en uit te roeien door belangrijke oorzaken zoals schulden, armoede, gebrekkig onderwijs, invaliditeit en slechte gezondheid aan te pakken.

Samenwerkingsverbanden


De complexiteit van het kinderarbeidprobleem vraagt inbreng en invloed van vele partijen. Door nauw samen te werken met internationale organisaties zoals Unicef en Save the Children, streeft de IKEA Foundation ernaar om brede steun te realiseren die nodig is om kinderarbeid bij de wortel aan te pakken en zo een duurzaam resultaat te boeken.

Lees onze publicaties

Download onze verslagen, gedragscode enz.

Werken bij IKEA

Passen jouw talenten bij een van onze functies?