Arbeidsomstandigheden


De producten van IKEA moeten worden geproduceerd onder acceptabele arbeidsomstandigheden door producenten die verantwoordelijkheid nemen voor het milieu. Een hechte, langdurige relatie met leveranciers is de beste manier om positieve ontwikkelingen te stimuleren. Wij ondersteunen onze leveranciers met als doel hen te motiveren hun verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van mens en milieu.

IKEA medewerkers op locatie in de fabrieken


We streven ernaar zoveel mogelijk met onze leveranciers samen te werken op de fabrieksvloer, zodat we zoveel mogelijk inzicht krijgen in de productieomstandigheden. Designers, productontwikkelaars en inkopers werken vaak op locatie in fabrieken. Zo kunnen we daar invloed uitoefenen en steun bieden bij de ontwikkeling van de competenties, vaardigheden en kennis die nodig zijn voor hun eigen initiatieven op het gebied van maatschappij en milieu.Arbeidsomstandigheden, voorkomen van kinderarbeid, het milieu en verantwoord bosbeheer zijn een paar onderwerpen die erin beschreven staan. Leveranciers zijn zelf verantwoordelijk om hun medewerkers en onderaannemers op de hoogte te brengen van de inhoud van de IKEA gedragscode en ze moeten erop toezien dat ze werken volgens de gestelde eisen.

Het voorkomen van kinderarbeid


In sommige landen waar producten van IKEA worden gemaakt, is sprake van kinderarbeid. Wij accepteert geen kinderarbeid bij onze leveranciers of hun onderaannemers. Wij bestrijden kinderarbeid actief en streven ernaar daarbij altijd in het belang van het kind te handelen. Kinderarbeid is een ingewikkeld vraagstuk. Om duurzame oplossingen te ontwikkelen, zal een groot aantal betrokkenen moeten samenwerken om de oorzaken ervan te bestrijden.